Kiracı Tahliye Taahhütnamesi Örneği

Av.Naciozkan

Kiracı Tahliye Taahhütnamesi Örneği hazırlama aşaması kiracı ve ev sahibinin yasal adımlarından biridir. Kiracı ve ev sahibi arasında çıkan uyuşmazlıklar günümüzde en çok karşılaştığımız uyuşmazlık türüdür. Bu aşamada söz konusu taşınmazın tahliye durumu kiracı kadar ev sahibi içinde büyük önem taşımaktadır. Bu makalemizde tahliye taahhüdüne dayalı iş ve işlemlerden ve bunların sonuçlarına değineceğiz. Kiracınızı evden çıkarmanın yollarından birisi de tahliye taahhütnamesine dayalı olarak başlatılan icra takibidir. Tahliye taahhütnamesi kanunlarımızca sıkı şekil şartlarına bağlanmıştır. Bu makalemizde tahliye taahhütnamesi hakkında bilgiler vereceğiz.


Tahliye taahhüdü, kiracının kirada oturduğu taşınmazı söz konusu taahhütnamede belirtilen tarihte boşaltacağını beyan eden yazılı bir irade beyanıdır. Tahliye taahhüdü bazı şekil şartlarına bağlanmıştır. Öncelikle bu taahhüt yazlı bir şekilde düzenlenmelidir. Tahliye taahhüdüne dayalı açılan davaya itiraz etmek isteyen kiracı bu itirazlarını davada ileri sürebilir. Sonuç olarak; tahliye taahhüdüne karşı açılan bu davaya itiraz etme hakkı bulunmaktadır.

Kiracı Tahliye Taahhütnamesi Örneği
Kiracı Tahliye Taahhütnamesi Örneği 2


Kiracı Tahliye Taahhütnamesi Örneği

TAHLİYE TAAHHÜTNAMESİ

TAAHHÜT EDEN(KİRACI)
ADI SOYADI :
TCKİMLİKNO :
MAL SAHİBİ (KİRALAYAN)
ADI SOYADI :
TCKİMLİKNO :
TAHLİYE EDİLECEK
MECURUN ADRESİ :

TAHLİYE TARİHİ :
TAAHHÜT TARİHİ :
Halen kiracı olarak kullanmakta olduğum yukarıda yazılı adresteki taşınmazı hiçbir ihtar ve ihbara gerek kalmadan kayıtsız ve şartsız olarak 6570 sayılı gayrimenkul kiraları hakkındaki kanunun 7. maddesi A bendi gereğince yukarıda belirtilen tarihte tahliye edeceğimi boş ve sağlam olarak adı geçen mal sahibinin icrai takibata geçerek yapacağı bilumum masrafları ve tahliyeyi geciktirmemden dolayı uğrayacağı zarar ve ziyanları hiçbir ihtar, ihbar ve hükme gerek kalmadan derhal nakden ve peşinen ödeyeceğimi beyan kabul ve taahhüt ederim. Taahhütten doğan uyuşmazlıklarda ADANA mahkemeleri ve ADANA icra dairesi yetkilidir.

TAAHHÜT EDEN :
İMZASI :


Tahliye Taahhütnamesi Ne İşe Yarar?


Kiracı tahliye taahhütnamesi örneğinde incelediğiniz üzere tahliye taahhütnamesi kira sözleşmesinin bitiminden sonra önemli bir rol oynamaktadır. Tahliye Taahhütnamesi Ne İşe Yarar sorusu müvekkillerimiz tarafından sıkça karşılaştığımız bir sorudur. Kiracı bu belgeyi imzalayarak söz konusu sözleşmede belirtilen tarihte o şartları yerine getirerek söz konusu taşınmazı tahliye edeceğini taahhüt eder. Söz konusu belge tahliyenin en kısa sürede gerçekleşmesini sağlamaktadır.

Tahliye taahhütnamesi aynı zamanda kiracının da kendini korumasına olanak sağlamıştır. Kiracı taşınmazı tahliye ettiğinde kiralayan kişinin evi nasıl teslim alacağı ve sözleşmede belirtilen hangi koşulları yerine getirmesi gerektiğini belirtir. Taşınmazın boşaltılacağı tarih özel olarak gün veya gün ay yıl şeklinde belirtilebilir. Tahliye taahhütnamesi ne işe yarar sorusunun cevabı aslında kiracıların taşınmazı boşaltmaktan imtina ettiği durumlarda ev sahibine korumak altına almak için düzenlenen bir uygulamadır.

Bu uygulamaya göre usulüne uygun tam ve eksiksiz bir şekilde düzenlenmiş tahliye taahhütnamesi ev sahipleri tarafından icraya konu edildiğinde taşınmaz çok daha kısa bir süre içerisinde boşaltılması sağlanacaktır.

İlgili makale ; tahliye davası dilekçe örneği


Tahliye Taahhütnamesi Ne zaman Geçersiz Olur?


Kiracı tahliye taahhütnamesi örneği nasıl olmalıdır sorusu tarafımıza gelen en çok sorulardan biridir. Kiracı taşınmazı kiralarken tahliye taahhüdünde bulunmuş olabilir. Türk Borçlar Kanunumuzda ilgili madde Kiracıdan kaynaklanan sebeplerle başlığı altında MADDE 352- Kiracı, kiralananın teslim edilmesinden sonra, kiraya verene karşı, kiralananı belli bir tarihte boşaltmayı yazılı olarak üstlendiği hâlde boşaltmamışsa kiraya veren, kira sözleşmesini bu tarihten başlayarak bir ay içinde icraya başvurmak veya dava açmak suretiyle sona erdirebilir.
Tahliye taahhütnamesi adında anlaşıldığı gibi tek taraflı olarak kurulan bir taahhüt belgesi niteliğindedir.

Söz konusu bu belge ile kiracı kendisinin düzenleyip imzaladığı veya kiraya veren mülk sahibinin önceden hazırladığı konut ve işyeri için düzenlenen belgede yazan tarihte taşınmazı boşaltacağını garanti etmektedir. Türk Hukuk sistemimiz bu belgeye bazı hak ve yükümlülükler yükleyerek ev sahibinin dava ve yargılama süreçlerini kısaltarak tahliye etme imkanı tanımıştır. Fakat böyle güçlü bir yetkinin de ev sahipleri tarafından kötüye kullanılmasının da engellenmesi amaçlanmıştır. Bu yüzde Kiracı tahliye taahhütnamesi örneği kanunlarca belli başlı bazı koşullara bağlanmıştır. Yine aynı düzenlemede tahliye taahhütnamesini geçersiz hale getiren bazı düzenlemelere yer vermiştir.


Kanunlarımızda açıkça belirtildiği gibi öncelikle bu taahhüdün yazılı bir şekli şartı vardır. Yani sözlü tahliye taahhütnamesi vermek yada almak mümkün değildir. Tahliye taahhütnamesi mutlaka yazılı bir şekilde düzenlenmelidir. Bu sözleşme noterde yapılacağı gibi taraflar adi bir şekilde kendi aralarında da yapmaları mümkündür. Fakat ev sahipleri ispat noktasında sıkıntı yaşamamak adına bu sözleşmeyi noterden yapmaları daha doğru olacaktır.


Tahliye taahhütnamesi kişinin hür ve özgür iradesine dayalı bir taahhüt olmalıdır. Bu bir geçerlilik şartıdır. Aksi halde tarafların iradesi sakatlanmış olacak dolayısıyla taahhüt geçersiz olacaktır. Bir diğer husus ise tahliye taahhüdü kira sözleşmesi yapıldıktan başka bir tarih sonra verilmesi gerekir. Yargıtay bu konudaki kararlarında kira sözleşmesinin yapıldığı gün tahliye taahhütnamesinin verilmesini baskı sonucu verilmiş olduğunu varsayarak taahhüdü geçersiz kılmaktadır. Kural olarak; bu taahhüdün kira sözleşmesinden sonra ileri bir tarihte verilmiş olması gerekir. Tahliye taahhüdünde mutlaka ve mutlaka kiralanan taşınmazın boşaltılacağını ve hangi tarihte boşaltılacağını açıkça belirtilmelidir.

Sıkça Sorulan Sorular

Tahliye taahhütnamesi varsa kiracı çıkmak zorunda mı?

Evet, tahliye taahhütnamesi varsa kiracı genellikle belirtilen şartlara uygun olarak çıkmalıdır.

Tahliye taahhütnamesi ile kiracı çıkarma ne kadar sürer?

Tahliye taahhütnamesi ile kiracının çıkması süresi, taahhütname üzerinde belirtilen şartlara ve yerel yasal düzenlemelere bağlı olarak değişebilir. Genellikle belirli bir süre veya tarih belirtilmiştir.

Kiracı tahliye taahhütnamesi imzalamak zorunda mı?

Hayır, kiracı tahliye taahhütnamesi imzalamak zorunda değildir. Ancak kiracı, ev sahibinin talep etmesi durumunda ve taraflar arasında anlaşma sağlandığında, tahliye taahhütnamesi imzalamayı kabul edebilir. Bu belge, kiracının belirli bir tarihe kadar evi boşaltmayı taahhüt ettiği bir sözleşmedir.

Yorum yapın

Hemen Ara