Karşılıksız Çek Şikayet Dilekçesi Örneği

Av.Naciozkan

Çek, bir kişinin bankaya yazılı olarak verdiği, belirli bir miktar paranın, yazılı olan kişiye veya onun emrettiği kişiye ödenmesini istediği bir ticari belgedir. Çek, bir ödeme aracı olarak kullanıldığı için, karşılıksız çıkması ciddi bir hukuki soruna yol açabilir.

Karşılıksız çek, keşidecinin, çek hesabında yeterli para bulunmadığı için, çek bedelinin ödenmemesidir. Karşılıksız çek, ticari hayatta güveni zedelediği için, Türk Ceza Kanunu’nda suç olarak düzenlenmiştir.

Karşılıksız çek nedeniyle, çek hamili, keşideciye karşı icra takibi başlatabilir. Ayrıca, çek hamili, keşideciye karşı suç duyurusunda bulunabilir.

Çek, bir ödeme aracı olarak kullanıldığı için, karşılıksız çıkması ciddi bir hukuki soruna yol açabilir. Karşılıksız çek, ticari hayatta güveni zedelediği için, Türk Ceza Kanunu’nda suç olarak düzenlenmiştir. Bu nedenle, karşılıksız çek nedeniyle, çek hamili, keşideciye karşı suç duyurusunda bulunabilir.

Karşılıksız Çek Şikayet Dilekçesi

NÖBETÇİ  İCRA CEZA MAHKEMESİNE
                                                           TARSUS


ŞİKAYETÇİ             :                                                TİC. VE LTD. ŞTİ.
VEKİLİ                     : AV Nuh Naci ÖZKAN
ADRES                      : Antettedir

               
                                                                                    
   ŞÜPHELİ                 :    1-  
   ADRES                     :

                      2-ŞİRKET YETKİLİLERİ

ADRES                       :   
KONU                        : Şüphelinin karşılıksız çek keşide etmek suçundan cezalandırılması talebidir.

AÇIKLAMALAR    : 

    1-) Şüpheli borcuna karşılık olmak üzere ; Türkiye Deniz Bankası A.O. Tarsus Yarenlik Şubesinin                                        seri numaralı,06/09/2022 keşide tarihli, Keşide yeri;                         olan 1.280.102,00 TL bedelli bir adet çek keşide edip tarafıma teslim etmiştir.

    2-) Çek süresinde ilgili bankaya ibraz edilmiş ancak karşılığının olmaması sebebiyle, ödenmediği hususu işbu çekin arkasına şerh edilerek müvekkilime iade edilmiştir.Bankaya bu hususta çek suretinin gönderilmesi için müzekkere yazılmasını talep ederiz.

    3-) Yargılama sırasında da koruma tedbiri olarak çek düzenleme ve çek hesabı açma yasağına karar verilmesini talep ederiz.

    4-) Çek bedeli müvekkilimize ödenmemiştir. Şüpheli borçlu hakkında Tarsus  İcra Müdürlüğünün                                                 E. Sayılı dosyası kapsamında icra takibi başlatılmış olup çekin  aslı İcra Müdürlüğü kasasındadır.
    Çekin icra kasasından celbini talep ederiz.

    
Yukarıda arz edilen nedenlerle karşılıksız çek keşide etmek suçunu işleyen şüphelinin cezalandırılması arz ve talep ederim.

HUKUKİ SEBEPLER : 6728. S.K. ile değişik 5941. Sayılı Çek Kanununun 5. maddesi ve ilgili mevzuat.

DELİLLER : Suça konu çek,icra dosyası, banka kayıtları ve her türlü kanuni delil. Çek Şikayeti

NETİCE VE TALEP : Yukarıda arz ve izah ettiğimiz sebepler dolayısıyla şüphelinin karşılıksız çek keşide etmek suçundan cezalandırılması ve yargılama giderlerinin sanığa yükletilmesine karar verilmesini saygılarımla arz ve talep ederim.30.11.2012

                                                                                                                Şikayetçi Vekili
                                                                                                            Av. Nuh Naci ÖZKAN
                                                                                                                       e-imzalı


EKİ;
1- Çek fotokopisi 
2- Vekaletname
3– Ticaret Sicil Gazetesi Sureti, MERSİS kaydı
4 – Sair yasal deliller

Yorum yapın

Hemen Ara