Karşılıksız Çek Şikayet Dilekçesi Örneği

Av.Naciozkan

Karşılıksız Çek Şikayet ; Çek, bir kişinin bankaya yazılı olarak verdiği, belirli bir miktar paranın, yazılı olan kişiye veya onun emrettiği kişiye ödenmesini istediği bir ticari belgedir. Çek, bir ödeme aracı olarak kullanıldığı için, karşılıksız çıkması ciddi bir hukuki soruna yol açabilir.

Karşılıksız çek, keşidecinin, çek hesabında yeterli para bulunmadığı için, çek bedelinin ödenmemesidir. Karşılıksız çek, ticari hayatta güveni zedelediği için, Türk Ceza Kanunu’nda suç olarak düzenlenmiştir.

Karşılıksız çek nedeniyle, çek hamili, keşideciye karşı icra takibi başlatabilir. Ayrıca, çek hamili, keşideciye karşı suç duyurusunda bulunabilir.

Çek, bir ödeme aracı olarak kullanıldığı için, karşılıksız çıkması ciddi bir hukuki soruna yol açabilir. Karşılıksız çek, ticari hayatta güveni zedelediği için, Türk Ceza Kanunu’nda suç olarak düzenlenmiştir. Bu nedenle, karşılıksız çek nedeniyle, çek hamili, keşideciye karşı suç duyurusunda bulunabilir.

Karşılıksız Çek Şikayet
Karşılıksız Çek Şikayet Dilekçesi Örneği 2

Karşılıksız Çek Şikayet Dilekçesi

NÖBETÇİ  İCRA CEZA MAHKEMESİNE
                                                           TARSUS


ŞİKAYETÇİ             :                                                TİC. VE LTD. ŞTİ.
VEKİLİ                     : AV Nuh Naci ÖZKAN
ADRES                      : Antettedir

               
                                                                                    
   ŞÜPHELİ                 :    1-  
   ADRES                     :

                      2-ŞİRKET YETKİLİLERİ

ADRES                       :   
KONU                        : Şüphelinin karşılıksız çek keşide etmek suçundan cezalandırılması talebidir.

AÇIKLAMALAR    : 

    1-) Şüpheli borcuna karşılık olmak üzere ; Türkiye Deniz Bankası A.O. Tarsus Yarenlik Şubesinin                                        seri numaralı,06/09/2022 keşide tarihli, Keşide yeri;                         olan 1.280.102,00 TL bedelli bir adet çek keşide edip tarafıma teslim etmiştir.

    2-) Çek süresinde ilgili bankaya ibraz edilmiş ancak karşılığının olmaması sebebiyle, ödenmediği hususu işbu çekin arkasına şerh edilerek müvekkilime iade edilmiştir.Bankaya bu hususta çek suretinin gönderilmesi için müzekkere yazılmasını talep ederiz.

    3-) Yargılama sırasında da koruma tedbiri olarak çek düzenleme ve çek hesabı açma yasağına karar verilmesini talep ederiz.

    4-) Çek bedeli müvekkilimize ödenmemiştir. Şüpheli borçlu hakkında Tarsus  İcra Müdürlüğünün                                                 E. Sayılı dosyası kapsamında icra takibi başlatılmış olup çekin  aslı İcra Müdürlüğü kasasındadır.
    Çekin icra kasasından celbini talep ederiz.

    
Yukarıda arz edilen nedenlerle karşılıksız çek keşide etmek suçunu işleyen şüphelinin cezalandırılması arz ve talep ederim.

HUKUKİ SEBEPLER : 6728. S.K. ile değişik 5941. Sayılı Çek Kanununun 5. maddesi ve ilgili mevzuat.

DELİLLER : Suça konu çek,icra dosyası, banka kayıtları ve her türlü kanuni delil. Çek Şikayeti

NETİCE VE TALEP : Yukarıda arz ve izah ettiğimiz sebepler dolayısıyla şüphelinin karşılıksız çek keşide etmek suçundan cezalandırılması ve yargılama giderlerinin sanığa yükletilmesine karar verilmesini saygılarımla arz ve talep ederim.30.11.2012

                                                                                                                Şikayetçi Vekili
                                                                                                            Av. Nuh Naci ÖZKAN
                                                                                                                       e-imzalı


EKİ;
1- Çek fotokopisi 
2- Vekaletname
3– Ticaret Sicil Gazetesi Sureti, MERSİS kaydı
4 – Sair yasal deliller

Karşılıksız Çek Şikayet Dilekçesi Örneği Yazılırken Dikkat Edilmesi Gerekenler

Karşılıksız çek şikayet dilekçesi yazarken, belgenin resmi ve açıklayıcı olması önemlidir. İşte bu tür bir dilekçe yazarken dikkat edilmesi gereken unsurlar ve örnek açıklamalar:

  • Dilekçenin Başlangıcı: Örnek: “Sayın [Banka Adı] Müşteri Hizmetleri, adına kayıtlı hesabımızda düzenlenen ve karşılıksız çıkan çek nedeniyle şikayette bulunmak amacıyla bu dilekçeyi yazmaktayım.”
  • Çek Bilgileri: Örnek: “Çekin üzerinde yer alan numara, tarih, çek bedeli gibi bilgileri net bir şekilde belirtiyorum. Çek numarası: [Çek Numarası], Çek Tarihi: [Çek Tarihi], Çek Bedeli: [Çek Bedeli].”
  • Çekin Karşılıksız Çıkma Nedeni: Örnek: “Çekin karşılıksız çıkmasının sebebini, hesapta yeterli bakiye bulunmaması olarak tespit ettim. Hesapta yeterli bakiye olmamasına dair detaylı inceleme yapılmasını talep ediyorum.”
  • İlgili Belgelerin Eklenmesi: Örnek: “Şikayetimle ilgili olarak çekin karşılıksız çıkmasını gösteren banka dekontu ve çekin kendi kopyası ekte sunulmuştur.”
  • Hukuki İşlemlerin Talep Edilmesi: Örnek: “Bu durumun hukuki bir süreç doğurabileceğini belirterek, konunun en kısa sürede çözüme kavuşturulmasını ve çek bedelinin tarafıma iadesini talep ediyorum.”
  • İletişim Bilgileri: Örnek: “İletişim bilgilerim şu şekildedir: Ad-Soyad: [Adınız Soyadınız], Adres: [Adresiniz], Telefon: [Telefon Numaranız], E-posta: [E-posta Adresiniz].”
  • Dilekçenin İmzalanması ve Tarih: Örnek: “Yukarıda belirtilen şikayetim doğrultusunda tarafıma yapılacak her türlü yazılı veya sözlü bilgilendirmenin tarafıma iletilmesini arz ederim. Saygılarımla, [Adınız Soyadınız] / Tarih: [Tarih].”

Karşılıksız Çek Hangi Suça Girer ?

Karşılıksız çek, Türk Ceza Kanunu’nda düzenlenen “Dolandırıcılık” suçu kapsamına girebilir. Dolandırıcılık suçu, bir kişinin başkasını aldatarak ondan mal veya değerli bir şeyi temin etmesini ifade eder. Karşılıksız çek düzenleme durumu, özellikle çekin geçersiz veya ödenemez olmasına rağmen kullanılmasıyla bir aldatma unsurunu içerebilir. Bu nedenle, çekin karşılıksız çıkması durumunda, bu eylem dolandırıcılık suçu olarak değerlendirilebilir ve ilgili hükümlere tabi tutulabilir.

Yorum yapın

Hemen Ara