Gasp Nedir? Cezası nedir? Yağma Nedir? Cezası Nedir?

Av.Naciozkan

Gasp, başkasına ait bir malı, onun rızası olmadan ve cebir veya tehdit kullanarak alma fiilidir. Yağma ise gaspın özel bir şekli olup, cebir veya tehdit kullanılarak bir malı alma fiilidir.

Gasp Nedir?

Gasp, başkasına ait bir malı, onun rızası olmadan ve cebir veya tehdit kullanarak alma fiilidir. Cebir, mağdura fiziksel veya psikolojik baskı uygulamak anlamına gelir. Tehdit ise mağduru zarara uğratmakla korkutmak anlamına gelir.

Gasp Cezası

Gasp suçunun temel halini işleyen kişi hakkında 6 yıldan 10 yıla kadar hapis cezası verilecektir. Cezanın alt sınırının 6 yıldan başlamış olması nedeniyle gasp suçundan hükmün açıklanmasının geri bırakılması veya cezanın ertelenmesi kararının verilmesi mümkün değildir.

Telefon Gasp Cezası

Telefon gaspı, gasp suçunun özel bir şekli olup, cebir veya tehdit kullanılarak bir cep telefonu alma fiilidir. Telefon gaspı suçunun cezası, gasp suçunun cezası ile aynıdır.

Yağma Nedir?

Yağma, gaspın özel bir şekli olup, cebir veya tehdit kullanılarak bir malı alma fiilidir. Yağma suçu, Türk Ceza Kanunu’nun 148. maddesinde düzenlenmiştir.

Yağma Cezası

Yağma suçunun temel halini işleyen kişi hakkında 10 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası verilecektir. Cezanın alt sınırının 10 yıldan başlamış olması nedeniyle yağma suçundan hükmün açıklanmasının geri bırakılması veya cezanın ertelenmesi kararının verilmesi mümkün değildir.

Gasp Nedir
Gasp Nedir? Cezası Nedir? Yağma Nedir? Cezası Nedir? 2

Gasp Nedir? Cezası nedir? Yağma Nedir? Cezası Nedir?

Gasp suçu, başkalarının mülkiyetini ele geçirmek için cebir veya tehditlerin kullanılmasıyla ortaya çıkar. Türk Ceza Kanunu’nun 148 ila 150. maddeleri arasında düzenlenen gasp suçu, mağdurun malına karşı haksız bir eylemdir. Gasp suçunun başka bir tür ifadesi de yağma suçu şeklindendir. Başka bir deyişle, birisi başka bir kişinin malını cebir veya tehdit yoluyla ele geçirirse, gasp suçu ortaya çıkar.

Gasp Suçunun Cezası Nedir?

Gasp suçunun cezası suçun basit suç mu yoksa nitelikli suç mu olduğuna göre farklı şekilde değerlendirilir. Suçun basit şekli, bir kimsenin gün içinde herhangi bir silah ya da alet kullanılmadan, kendisini gizlemeden, bir suç örgütüne üye olmaksızın, başkasının olan bir malı cebir ve tehdit kullanmaksızın alması durumudur.

Suçun nitelikli şekli için belirtilen hal ise; suçun çok daha ağır bir cezayı gerektiren şeklidir. En basit gasp cezası şekli 6 ila 10 yıl arasında değişir. Gasp suçlarından biri meydana gelirse, suçun cezası 10 ila 15 yıl hapis cezasıdır. Suç işlendiği anda mağdura birden fazla kişi silahla gece vakti müdahale ederse ceza 12 yıldan başlayarak hâkimin tasavvuruna göre arttırılabilir.

İlginizi çekebilir ; Konut Dokunulmazlığının İhlali Suçu

Gasp Suçunda Şikâyetin Etkisi Var Mıdır?

Gasp suçu, şikâyetle ilgili bir suç değildir. Bu nedenle savcı, suçun meydana geldiğini öğrendikten hemen sonra soruşturmaya başlayacaktır. Basit bir şekilde, birisine karşı ceza davası açıldığında, şikâyet artık geri çekilmeyecektir. Bundan sonra savcı, kamu adına soruşturma yürütmeye devam edecek, dava açıldığı takdirde mahkeme, davayı kapatacak ve beraat etmeye veya mahkûm etmeye karar verecektir. Gasp şikâyet ile ilgili bir suç olmadığından dolayı mağdur bir şikâyette bulunmasa bile, savcı suçu öğrendikten sonra araştırmaya devam edecektir. Ancak, suç 15 yıl geçtiyse suç feshedilir ve soruşturma bundan sonra yürütülemez.

Gasp suçundan sonra mağdura eylem gerçekleştiren failin verdiği zarar nedeniyle, maddi ve zihinsel hasar için tazminat talep etme hakkına sahiptir. Türk Borçlar Kanunu’nun 49’uncu maddesine göre, bu eylem haksızdır, bu nedenle zarar tarihinden itibaren iki yıl içinde eylemi gerçekleştiren suçluya karşı dava açmak gerekir. Aksi takdirde, maddi ve manevi tazminat talebi geçersiz kılınacaktır.

Sayfamızı inceleyebilirsiniz ; Adana Ceza Avukatı

Yorum yapın

Hemen Ara