Boşanmada Çocuğun Velayeti Kime Verilir?

Av.Naciozkan

Boşanmada Çocuğun Velayeti Kime Verilir? ; Eşler arasında boşanma davası ikame edilmeden önce müşterek çocukların velayetleri de anne ve baba için müşterek olarak belirlenmiştir. Boşanma davalarında dava süresince geçici velayet ve davanın son bulması ile müşterek çocuğun velayetinin ergin olana kadar eşlerden birine verilmesidir. Velayeti isteme hakkı annenin olabileceği gibi babanın da hakkıdır. Dava aşamasında velayet kararı verilirken genel ilkeler çerçevesinde çocuğun üstün yararı ve çocuğun ihtiyaçları esas alınmaktadır. Bunlar dışında çocuğun yaşı, cinsiyeti, eğitim durumu, diğer kardeşlerinin durumu ve anne yada babaya muhtaçlığına da bakılmaktadır.

Eğer müşterek çocuklar için velayet davası açılacaksa bu konuda aile mahkemesi görevlidir. Boşanmada Çocuğun Velayeti Kime Verilir sorusunun sonucu, aile mahkemesi olmadığı yerlerde asliye hukuk mahkemesi bu davalara bakmakla görevlidir.

TMK Velâyetin kapsamı I. Genel olarak Madde 339- Ana ve baba, çocuğun bakım ve eğitimi konusunda onun menfaatini göz önünde tutarak gerekli kararları alır ve uygularlar. Çocuk, ana ve babasının sözünü dinlemekle yükümlüdür. Ana ve baba, olgunluğu ölçüsünde çocuğa hayatını düzenleme olanağı tanırlar; önemli konularda olabildiğince onun düşüncesini göz önünde tutarlar.

Boşanmada Çocuğun Velayeti Kime Verilir
Boşanmada Çocuğun Velayeti Kime Verilir? 2

Mahkeme Çocuğu Kaç Yaşına Kadar Anneye Verir?

Boşanmada Çocuğun Velayeti Kime Verilir ; Boşanma davalarında çocukların velayetlerinin kesin olarak anneye yada babaya bırakılması ile ilgili kesin bir hüküm bulunmamaktadır. Mahkeme dava aşamasında çocuğun üstün yararına bakarak velayeti anneye yada babaya verebilir. Fakat Yargıtay içtihatlarına da bakıldığında çok özel bir istisnai bir durum yoksa 0-7 yaş aralığındaki bir çocuğun bakım ve ihtiyaçlarının daha iyi karşılanması için mahkeme müşterek çocuğun velayetini anneye bırakabilir.

Yine Yargıtayın yerleşmiş içtihatların bakıldığında her ne olursa olsun boşanma davalarında çocuğun anneye yada babaya verilmesi diğer tarafın haklarının sona erdiği daha sonraki süreçte velayeti alamayacağı anlamına gelmez. Bu süreçte geçici velayeti almayan taraf için mahkeme çocuğunu görme hakkını engellenmemesi adına çocuğun yararını gözettiği için çocukla kişisel ilişki kurulması için belirli günler belirleyecektir.

Hangi Durumlarda Çocuğun Velayeti Anneye Verilmez?

Velayet davasında hakim çocuğun üstün yararına odaklanarak en doğru kararı vermelidir. Hakim velayet davası sonucunda çocuk kimde kalacağına karar vereceği için; çocuğun bakımı, eğitimi üstün yararı gibi unsurları hep birlikte değerlendirir. Bunun sonucunda da çocuğun kimde kalacağına karar verir.
Boşanma davaları devam ederken ve sonuçlandıktan sonra çocukların akıbetinin ne olacağı büyük bir problem haline gelmektedir.

Anlaşmalı boşanmada çocukların kimde kalacağı hususunu taraflar kendi içinde ölçüp tartarak çocuklar için ve kendileri için en doğru olanı seçerek bunu protokole yazabilirler. Bu yüzden anlaşmalı boşanma davalarında Mahkeme Çocuğu Kaç Yaşına Kadar Anneye Verir? Veya Bir Baba Çocuğunun Velayetini Nasıl Alır? Konuları çözüme kavuşmuş olacaktır.


Çekişmeli boşanma davası anlaşmalı boşanma davasına göre daha karmaşık ve zorludur. Bu aşamada çocukların velayeti büyük bir sorun haline gelebilir. Taraflar çekişmeli boşanma davalarında velayet konusunda anlaşamadıkları için bu husus mahkemece belirlenmek durumunda kalacaktır.

Velayet çocuğun büyümesine ciddi katkılar sağlayan anneye verilmek istense de bazı durumlarda çocuğun velayeti anneye verilmez. Bu durumları sıralamak gerekirse; Anne bir sağlık sorunu yaşıyorsa ve velayeti aldığı zaman sağlık durumu o çocuğa bakmaya elverişli değilse velayet babaya verilebilir. Eğer bu sebeple o çocukların velayeti anneye verilmeyecekse annenin bir sağlık kuruluşuna sevki sağlanır.

Bu aşamada gerekli tetkikler yapılarak bir rapor alınır. Bu rapor sonucunda annenin sağlık durumunun elverişsiz olması, çocuğun velayetinin anneye verilmesinin çocuk için olumsuz olması halinde velayeti anneye vermek doğru olmayacaktır.

Eğer annenin akıl sağlığı yerinde değilse ve fiil(dava) ehliyetine sahip değilse mahkeme çocuğu anneye vermeyecektir. Fiil ehliyeti ergin bir bireyin ayırt etme gücüne sahip olup olmadığını gösterir. Annenin bu aşamada fiil ehliyetinden yoksun olması çocuğuna karşı sorumlulukları yerine getirme noktasında önemli bir engel olarak karşımıza çıkmaktadır.

Annenin haysiyetsiz bir yaşam sürmesi çocuğun kendisine verilmesine engel teşkil eder. Haysiyetsiz yaşam süren bir anne çocuğun ruh sağlığına verdiği zarardan çok fizyolojik olarak zarar görmesine neden olabileceği için hakim velayeti anneye vermekten imtian edecektir.

Annenin uyuşturucu ve uyarıcı maddelere bağımlılığı olması halinde de hakim velayeti anneye vermeyecektir. Zararlı alışkanlıklarının bulunması ve bunların bağımlılık düzeyinde olan bir anne çocuğa karşı sorumluluklarını yerine getirmesi mümkün olmayacaktır.

Velayet kararı alınırken asıl amaç çocuğun mutlu ve huzurlu bir yaşam sürmesidir. Bu aşamada çocuğun üstün yararı gözetilerek karar verilir.

Annenin bir suçtan hüküm giymiş ve tutuklanarak cezaevine gönderildiğinde çocuğun velayeti anneye verilmez. Annenin tutukluluk hali sona erdiğinde velayetin kimde kalacağı hususu hakimin takdirinde olacaktır.

Annenin velayet hakkını kötüye kullanması durumunda da hakim çocuğun velayetini anneden alacaktır.

Velayeti alan taraf eğer anne ise ve çocuğun babasıyla görüşmesini kanunda belirtilen haklar çerçevesinde kısıtlamaya çalışırsa bu aşamada hakim çocuğun velayetini alabilir.

İlginizi çekebilir; Boşanma Davasında Velayet

Bir Baba Çocuğunun Velayetini Nasıl Alır?

Aslında velayet davaları somut durumun kendi içerisinde değerlendirilmesi gereken bir dava türüdür. Çünkü burada asıl amaç çocuğun menfaatini korumaktır. Genel olarak bahsetmek istersek en önemli koşul annenin çocuğun bakımlarını özenli ve güzel bir şekilde yerine getiremeyecek veya getirmemiş olması durumudur.

Velayet davaları alanında uzmanlık gerektiren bir dava konusudur. Çocuğunuzun bundan sonraki hayatını etkileyecek önemli bir kararın alanında uzman bir avukat ile yürütülmesi önem taşımaktadır.

Sıkça Sorulan Sorular

Hangi durumlarda velayet anneye verilmez?

Çocuğun velayeti genellikle ebeveynler arasında mahkeme kararıyla belirlenir. Mahkeme, çocuğun en iyi çıkarlarını gözetir ve çocuğun güvenliği, sağlığı, eğitimi ve genel refahını dikkate alır. Eğer ebeveynler arasında anlaşmazlık varsa, mahkeme çoğu durumda velayeti daha uygun gördüğü ebeveyn veya ebeveynlere verir. Mahkeme, çocuğun görüşünü de değerlendirebilir, ancak bu genellikle çocuğun yaşına ve olgunluğuna bağlı olarak değişebilir.

Hangi durumlarda velayet anneye verilmez?

Çocuğun Güvenliği,İstismar veya İhmal,Bağımlılık Sorunları,Mahkeme Kararlarına Uymama gibi durumlar genel ilkedir ve her durum mahkeme tarafından ayrı ayrı değerlendirilir. Mahkeme, çocuğun en iyi çıkarlarını korumak amacıyla velayet kararını verir.

Yorum yapın

Hemen Ara