Boşanma Dilekçesi Örneği

Av.Naciozkan

Türk Medeni kanununa göre boşanma davaları; anlaşmalı boşanma davası ve çekişmeli boşanma davası olarak iki türlüdür. Anlaşmalı boşanma yolunu seçecek olursanız çekişmeli boşanmaya göre çok daha kısa sürede sonuçlanarak tarafların yıpranmasının da önüne geçmektedir. Anlaşmalı boşanma yolunu seçen taraflar anlaşmalı boşanma protokolünde belirtilen tüm şartlarda anlaşmış olmalıdır. Anlaşmalı boşanma protokolü hazırlandıktan sonra mahkemede dava açmak gerekecektir. Çekişmeli boşanma davalarında anlaşamadıkları hususları da belirten bir çekişmeli boşanma dava dilekçesi hazırlayarak mahkemeye sunmaları gerekmektedir. Çekişmeli yada anlaşmalı boşanma davaları uzman bir boşanma avukatı tarafından yürütülmelidir.

Boşanma Dilekçesi Örneği
Boşanma Dilekçesi Örneği

Boşanma Dilekçesi Örneği 2024

NÖBETÇİ AİLE MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ’NE
ADANA

DAVACI :
VEKİLİ :Av. Nuh Naci ÖZKAN-Adres ANTETTEDİR
DAVALI :
KONU :Şiddetli Geçimsizlik Nedeniyle Boşanma
ANLATIMI :

Bu bölümde evlilikte eşler arasında yaşanan gerçek olaylar yazılmalıdır. Evlilik sürecinin en başından sonuna kadar evlilik içinde yaşanan sorunlardan ve diğer tarafın kusuruna değinilmelidir. Çekişmeli boşanma davasının en önemli unsuru dilekçeler aşamasıdır. Burada vereceğiniz dilekçe davanın tüm seyrini yönetecektir. Bu sebeple uzman bir avukat ile ilerlemeniz büyük önem arz etmektedir.

DELİLLER : Nüfus kayıtları,ekonomik ve sosyal araştırma neticeleri,savcılık tahkikatı, dekontlar, kovuşturma dosyaları, telefon kayıtları, tapu kayıtları, hastane kayıtları tanık beyanları ile ikamesi kabil sair yasal deliller.
HUKUKSAL NEDENLER : T.M.K, HMK ile ilgili yasal mevzuat hükümleri
NETİCE VE İSTEM :Yukarıda arz ve izah edilen nedenlere binaen;

Her türlü karşı delil ve beyanda bulunma hakkımız saklı kalmak kaydı ile;

1-Müvekkilimizin halen müşterek çocuklarla birlikte aile konutunda oturması ve davalının evde sürekli huzursuzluk ve kavga çıkartması şiddet eğilimi içermesi nazara alınarak müşterek aile konutunun dava süresince 6284 sayılı yasanın ilgili maddesi ve TMK.195 MADDESİ GEREĞİNCE KENDİSİNE TEDBİREN VE TENSİBEN TAHSİSİNE VE DAVALININ MÜŞTEREK EVDEN UZAKLAŞTIRILMASINA,

2-Davamızın kabulü ile tarafların şiddetli geçimsizlik nedeniyle BOŞANMALARINA,

3- Velayetleri müvekkillimize verilecek müşterek küçük çocuk için dava tarihinden başlamak üzere T.M.K 169. maddesi gereğince tedbiren ve tensiben her bir çocuk aylık 5.000,00-TL OLMAK ÜZERE TEDBİR NAFAKASI bağlanmasına, boşanma davamızın kabulü halinde nafakanın iştirak nafakası olarak devamına,her yıl üfe oranında artışına,

4- T.M.K’nın 169.maddesi gereğince VE TENSİBEN müvekkilimiz için aylık 10.000,00-TL tedbir nafakasının dava tarihinden itibaren bağlanmasına ve davamızın kabulü halinde tedbir nafakasının müvekkilimiz için yoksulluk olarak devamına, her yıl üfe oranında artışına

5-Boşanma yüzünden mevcut ve muntazar (beklenen) menfaati haleldar olan kabahatsiz müvekkilimiz destekten yoksun kaldığı için lehine TMK 174/1.maddesi gereğince 500.000,00-TL MADDİ TAZMİNATA,

6-Boşanmaya sebebiyet vermiş olan olaylar, kabahatsiz müvekkilimizin şahsi menfaatlerini ağır bir surette haleldar etmiş olduğundan, aldatılmış ve darp edilmiş bulunduğundan, lehine TMK.174/2. maddesi gereğince 500.000,00-TL MANEVİ TAZMİNATA hükmedilmesine,

7-Yargılama giderleri ile ücreti vekâletin karşı tarafa tahmiline karar verilmesini saygılarımızla arz ve talep ederiz. 05.01.2024

                                                Davacı Vekili
                                                     Av. Nuh Naci ÖZKAN

Anlaşmalı Boşanma Dilekçesi Örneği

     NÖBETÇİ AİLE MAHKEMESİ HAKİMLİĞİNE
                                        ADANA

DAVACI :
VEKİLİ : Av. Nuh Naci ÖZKAN- Adres Antettedir
DAVALI :
KONU : Şiddetli geçimsizlik sebebiyle boşanma. (Anlaşmalı)

                           AÇIKLAMALAR

1-Davacı müvekkilimiz ile davalı 01.07.2019 tarihinden beri resmen evlidirler.Tarafların, işbu evliliklerinden müşterek çocukları bulunmamaktadır.

2-Davacı müvekkilimiz ile davalı tarafın, sosyal ve kültürel durumları, ahlak yapılarının farklı oluşu gibi nedenlerle, evliliğin ilk dönemlerinde başlayan huzursuzluklar sonraki dönemlerde katlanılamaz bir hal almıştır. Taraflar arasında evlilik birliğinin temel nedenlerinden olan saygı ve sevgi ilişkisi bitmiş, duygu ve düşünce birliği zayıflamış, tarafların birbirlerine karşı eşlik etme arzuları ve güven duyguları kalmamıştır.

3-Taraflar bu geçimsizlikler yüzünden bir türlü karı koca gibi geçinememişler ve uzun zamandan beri de ayrı yaşamaktadırlar.

4-Müvekkilimiz ile davalı taraf arasındaki huzursuzluklar, müşterek hayatı temelinden sarsacak derecede ve birliğin devamına imkân vermeyecek niteliktedir. Bu şartlar altında evlilik birliğini devamını tarafların psikolojik olarak mahvına sebebiyet verecektir.

Bu itibarla fiilen bitmiş olan evliliği hukuken sonlandırmak adına işbu davayı açma gereği hasıl olmuştur.

HUKUKİ DELİLLER : Nüfus kayıt örnekleri ve ikamesi kabil sair yasal deliller.
HUKUKİ NEDENLER : TMK, HMK ve sair mevzuat hükümleri.
TALEP VE SONUÇ : Davamızın kabulü ile tarafların şiddetli geçimsizlik nedeniyle BOŞANMALARINA ve boşanmanın mali sonuçları konusundaki taraflarca imzalanan …/…/…. tarihli protokolün onaylanmasına karar verilmesini saygılarımızla arz ve talep ederiz. 09.01.2024

                                                   Davacı Vekili
                                              Av. NUH NACİ ÖZKAN

İlginizi çekebilir; Anlaşmalı Boşanma Davası Nasıl açılır?

Çekişmeli Boşanma Dilekçesi Örneği 2024

                  ADANA NÖBETÇİ AİLE MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ'NE

DAVACI :
VEKİLİ : Av. Nuh Naci ÖZKAN-Adres ANTETTEDİR
DAVALI :
KONU :Şiddetli Geçimsizlik Nedeniyle Boşanma
ANLATIMI :

Davalı ile müvekkilimiz 06.07.2017 tarihinden beri resmen evlidirler. Tarafların işbu evliliklerinden 2018 doğumlu ………………………………… çocukları bulunmaktadır.

1-Müvekkilimiz evlendiği ilk günden bu yana gerek eşine ve gerekse de eşinin ailesine ve akrabalarına karşı tam sadakatle davranmış, saygıda kusur etmemiş ve bütün yükümlülüklerine yerine getirmiştir.

2-Evlilik birliğindeki amaç, eşlerin aynı çatı altında mutlu ve huzurlu bir hayat sürmesi, birlikte bir şeyler paylaşmasıdır. Müvekkilimiz evlendiği gün sonrasında evlilik birliği içinde huzuru ve mutluluğu bir türlü yakalamamıştır. Şu anda müvekkil ile davalı eş 1 aydan beri fiilen ayrı yaşamakta, telefonla dahi görüşmemektedir. Bu durum evlilik birliğinden taraflar için beklenen bir menfaat kalmadığını, evliliğin, fikren, ruhen ve bedenen bitiğini göstermektedir. Bu birlikteliğinin hukuken de sona ermesi açısından mahkemenize başvuru zorunluluğumuz doğmuştur. Evlilik süresi boyunca davalı eşin yaptığı, süreklilik arz eden ve evlilik birliğini sarsan kusurlu davranışları çok olmuştur. Şöyle ki;

3- DAVALI EŞ HİÇBİR KUSURU OLMAMASINA RAĞMEN, MÜVEKKİLİMİZE AŞIRI KISKANÇ HALLER GÖSTERMİŞ VE PSİKOLOJİK ŞİDDETE MARUZ BIRAKMIŞTIR. Evlilik birliği içerisinde aşırı kıskançlık halleri duygusal şiddet örneğidir ve evliliğin temelinde sarsılması hallerinden olup bir boşanma sebebidir. Müvekkilimizin kişiliğine ve ruhsal bütünlüğüne saldırı oluşturmaktadır ve çekilmez hale gelmiştir.
Davalı kıskançlığı ve ekonomik özgürlüğüne kavuşmaması için davacı müvekkilimin çalışmasına asla izin vermemiş, sürekli karşı çıkmıştır.

YARGITAY UYGULAMASINDA AİLEYLE İLGİLENMEMEK, DOĞUMDA EŞİYLE İLGİLENMEMEK, EŞİ HAMİLELİKTE YALNIZ BIRAKMAK, EŞİN HASTALIĞIYLA İLE İLGİLENMEMEK DUYGUSAL ŞİDDETE YÖENELİK DAVRANIŞLAR OLDUĞUNDAN BOŞANMA KONUSU DAVRANIŞLARDIR.

4- Davalı evlilik birliği içinde müvekkilimize karşı ilgisiz, saygısız ve umursamaz davranmıştır. Davalı, müvekkilimizin kendi evinde oturmasına izin vermemiş ve sürekli ailesinin evinde oturmaya ve orada yaşam sürmeye zorlamıştır. Davalı yukarıda arz ettiğimiz ağır kusurlu davranışlarla yetinmemiş, müvekkilimizin ailesinin evine gitmesine, müvekkilimizin ailesinin müşterek evlerine gelmesine karşı çıkmış ve görüşmelerine izin vermemiştir. Müşterek eve müvekkilimiz ailesinin ve akrabalarının ve misafirlerinin gelmesini istememiştir. Bütün boş zamanlarını ve eşi ile vaktini ailesinin yanında geçirmiştir.

DAVALI BUNLAR YETMEZMİŞ GİBİ MÜVEKKİLİMİZE DEFALARCA ŞİDDET UYGULAMIŞ, HAKARET ETMİŞTİR. DAVALI MÜVEKKİLİMİZİN KENDİSİNİ VE AİLESİNE ADETA KÖLE OLMASINI İSTEMİŞ VE ONA EŞ GÖZÜYLE BAKMAMIŞTIR.

DAVALI, MÜVEKKİLİMİZİN EŞİ VE MÜŞTEREK ÇOCUKLARIN BABASI OLMAKLA MÜVEKKİLİMİZİN VE MÜŞTEREK ÇOCUKLARIN GİDERLERİNE, BAKIMINA VE İHTİYAÇLARINA GÜCÜ ORANINDA VE TARAFLARIN BİRLİKTE OLDUĞU DÖNEMDE SÜRDÜRÜLEN YAŞAM DÜZEYİNİ SAĞLAMAK ÜZERE YASAL OLARAK KATLANMAK ZORUNDADIR. BU NEDENLERLE MÜVEKKİLİMİZ VE MÜŞTEREK KÜÇÜK ÇOCUKLAR İÇİN DAVA TARİHİNDEN İTİBAREN TMK.169.MADDESİ GEREĞİNCE NAFAKAYA HÜKMEDİLMESİNİ TALEP ETMEKTEYİZ.

5-Müvekkilimiz davalının bu akıl almaz tutum ve davranışları neticesinde akrabaları ile konuşamaz, misafir çağıramaz hale gelmiştir. Davalının boşanma tarihine kadar davacı eşe düşen sorumluluklarının hiçbirini yerine getirmeyerek evlilik birliği içinde tam ve ağır kusurlu davranmıştır.

Dinleteceğimiz tanıklarımız iddialarımızı doğrulayacaklardır. Davalı evlilik birliğinin kendisine yüklediği, sorumlu bir eş olma,ilgi gösterme ve eşine sahip çıkma yükümlülüklerinin hiçbirini yerine getirmemiştir.

İşbu nedenlerle dava açma zorunluluğu hasıl olmuştur.

DELİLLER : Nüfus kayıtları,ekonomik ve sosyal araştırma neticeleri,savcılık tahkikatı, dekontlar, kovuşturma dosyaları, telefon kayıtları, tapu kayıtları, hastane kayıtları tanık beyanları ile ikamesi kabil sair yasal deliller.
HUKUKSAL NEDENLER : T.M.K, HMK ile ilgili yasal mevzuat hükümleri
NETİCE VE İSTEM :Yukarıda arz ve izah edilen nedenlere binaen;

Her türlü karşı delil ve beyanda bulunma hakkımız saklı kalmak kaydı ile;

1-Davamızın kabulü ile tarafların şiddetli geçimsizlik nedeniyle BOŞANMALARINA,

2-T.M. K’ nın 169.maddesi gereğince VE TENSİBEN müşterek küçük çocuklar ………………………. velayetlerinin davalı babadan alınarak, müvekkilimizde kalmak istemeleri de nazara alınarak DAVA SÜRESİNCE TEDBİREN VE DAVA SONUCUNDA ASALETEN DAVACI MÜVEKKİLİMİZ ANNEYE VERİLMESİNE,

3- Velayetleri müvekkillimize verilecek müşterek küçük çocuklar için dava tarihinden başlamak üzere T.M.K 169. maddesi gereğince tedbiren ve tensiben her bir çocuk aylık 5.000,00-TL olmak üzere toplamda 10.000,00-TL tedbir nafakası bağlanmasına, boşanma davamızın kabulü halinde nafakanın iştirak nafakası olarak devamına,her yıl üfe oranında artışına

4- T.M.K’nın 169.maddesi gereğince VE TENSİBEN müvekkilimiz için aylık 10.000,00-TL tedbir nafakasının dava tarihinden itibaren bağlanmasına ve davamızın kabulü halinde tedbir nafakasının müvekkilimiz için yoksulluk olarak devamına, her yıl üfe oranında artışına

5-Boşanma yüzünden mevcut ve muntazar (beklenen) menfaati haleldar olan kabahatsiz müvekkilimiz destekten yoksun kaldığı için lehine TMK 174/1.maddesi gereğince 500.000,00-TL maddi tazminata,

6-Boşanmaya sebebiyet vermiş olan olaylar, kabahatsiz müvekkilimizin şahsi menfaatlerini ağır bir surette haleldar etmiş olduğundan, aldatılmış ve darp edilmiş bulunduğundan, lehine TMK.174/2. maddesi gereğince 500.000,00-TL manevi tazminata hükmedilmesine,

7-Yargılama giderleri ile ücreti vekâletin karşı tarafa tahmiline karar verilmesini saygılarımızla arz ve talep ederiz.03.01.2024

   Davacı Vekili
                                                       Av. Nuh Naci ÖZKAN

Boşanma Dilekçesi Nasıl Yazılır?

Boşanma dava dilekçesi hazırlamadan önce anlaşmalı boşanma dilekçesi mi çekişmeli boşanma dilekçesi mi hazırlanacağına karar vermekle başlamalıdır. Buna karar verdikten sonra boşanma dava dilekçesinde bulunması gereken zorunlu unsurlara yer verilmelidir. Tüm bunlar yazıldıktan sonra ise en alta sonuç ve istem kısmı yazılarak nelerin istendiği yazılmalıdır. Boşanma davalarında dilekçeniz kurucu unsurdur. Bu sebeple uzman bir boşanma avukatı ile birlikte ilerlemeniz sizin hak kaybına uğramanızın önüne geçecektir.

Sıkça Sorulan Sorular

Adliyeye gitmeden boşanma dilekçesi nasıl verilir?

Dilekçe Hazırlığı,Dilekçe ve Gerekli Belgelerin Kopyası,Mahkeme Adalet Sarayı,İlgili Büroya Başvuru,Ücret Ödeme, Dilekçenin İncelenmesi, Duruşma sırasına göre uygulanabilir.

Avukatsız boşanma dilekçesi nereye verilir?

Avukatsız boşanma dilekçesi genellikle yerel adliyeye, aile mahkemesine veya ilgili mahkeme birimine doğrudan teslim edilir. Mahkeme binasına giderek ilgili büroya başvuruda bulunabilir ve boşanma dilekçenizi teslim edebilirsiniz.

Yorum yapın

Hemen Ara