Anlaşmalı Boşanma Davası Nasıl Açılır?

Av.Naciozkan

Anlaşmalı Boşanma Davası Nasıl Açılır?; Anlaşmalı boşanma davalarında çekişmeli boşanma davalarına göre bazı farklı durumlar vardır. Kanunda açıkça belirtilen koşulların varlığı halinde taraflar anlaşmalı boşanma yolunu seçerek daha fazla yıpranmadan kısa süre içerisinde boşanmalarını gerçekleştirebilirler.

Anlaşmalı boşanma davaları daha kısa sürmesi sebebiyle tarafların daha uzun ve meşakkatli bir şekilde kaos ortamına maruz kalmadan medeni bir şekilde boşanmalarını ve hayatlarına devam edebilmelerini sağlayabilen bir kurumdur.

ANLAŞMALI BOŞANMA DAVASI NASIL AÇILIR?

Türk Medeni Kanununda kanun koyucu eşlerin kendi iradelerini dikkate alarak anlaşmalı boşanma kurumuna yer vermiştir. Türk Medeni kanunumuz her ne kadar tarafların anlaşmalı olarak boşanabileceklerini kanun ile düzenlemiş ise de tarafların dilediği zaman dilediği gibi boşanmalarının da önüne geçmiştir. Burada amaç tarafların iradelerinin olduğu kadar evlilik müessesini de koruma altına almaya çalışmıştır. 

Anlaşmalı boşanma davası nasıl açılır sorusunun yanıtına gelecek olursak, tarafların hür iradeleriyle düzenlenmiş bir anlaşmalı boşanma protokol hazırlanması gerekir. Bundan sonra ise anlaşmalı boşanma dava dilekçesi hazırlanıp tarafların bulunduğu yerdeki aile mahkemesine, eğer yoksa asliye hukuk mahkemesine bir dilekçe vererek süreci başlatmaları gerekmektedir.

Bir taraf davacı sıfatıyla dava açarken diğer tarafın da açılan bu davayı kabul etmesi gerekmektedir. Sürecin hızlanması açısından büyük önem arz etmektedir.  Anlaşmalı boşanma dava dilekçesini görevli mahkemeye verdikten sonra mahkeme protokolü ve dava dilekçesini inceleyip bir tensip kararı kuracaktır. 

İlginizi Çekebilir; Adana Boşanma Avukatı

ANLAŞMALI BOŞANMA ŞARTLARI NELERDİR?

TMK M 166/3 te Evlilik en az bir yıl sürmüş ise, eşlerin birlikte başvurması ya da bir eşin diğerinin davasını kabul etmesi hâlinde, evlilik birliği temelinden sarsılmış sayılır.

Bu hâlde boşanma kararı verilebilmesi için, hâkimin tarafları bizzat dinleyerek iradelerinin serbestçe açıklandığına kanaat getirmesi ve boşanmanın malî sonuçları ile çocukların durumu hususunda taraflarca kabul edilecek düzenlemeyi uygun bulması şarttır. Hâkim, tarafların ve çocukların menfaatlerini göz önünde tutarak bu anlaşmada gerekli gördüğü değişiklikleri yapabilir.

Bu değişikliklerin taraflarca da kabulü hâlinde boşanmaya hükmolunur. Bu hâlde tarafların ikrarlarının hâkimi bağlamayacağı hükmü uygulanmaz.

Yukarıda kanun maddesinden de anlaşılacağı üzere ortada taraflar arasında geçerli en az 1 yıl sürmüş bir evlilik bulunması 1. Şarttır. Bir yıllık evlilik süresini tamamlamayan tarafların boşanma davası reddedilebilecektir. Bu yüzden anlaşmalı boşanma davasında uzman bir avukat ile çalışmanız yararınıza olacaktır.

Daha sonrasında eşlerden birlikte mahkemeye başvurması ve protokolü sunması gerekecektir. 

Anlaşmalı boşanma davalarında hakim her iki tarafıda aynı duruşmada bizzat dinleyecektir. Tarafların yokluğunda veya vekiller ile birlikte anlaşmalı boşanma davası sonuçlanması mümkün olmayacaktır. Bu sebeple hakimin belirlediği duruşma gün ve saatinde eşler bizzat hazır bulunmak zorundadır.

Anlaşmalı boşanma davasının son şartı ise tarafların her hususta birlikte anlaştıkları bir protokolün mahkemeye sunulmasıdır. Taraflar protokolü hazırlarken nafaka, mal paylaşımı, velayet, maddi ve manevi tazminat, ev eşyaları ve ziynet eşyalarda dahil tüm bu hususta mutabakata varmaları gerekmektedir.

Yukarıdaki şartların en az birinin bile taşımayan protokol geçersiz olacaktır. Dolayısıyla tarafların anlaşmalı olarak boşanması da mümkün hale gelmeyecektir. Anlaşmalı olarak boşanabilmenin şartlarını taşıyan bir protokol sunulması işlemin geçerliliği açısından önemlidir.

Bu hususta belirtmek gerekir ki protokol sunmak yeterli olmayıp bu protokolde yazan maddelerin hukuka uygun olup olmadığını da kendiliğinden denetleyecektir. Hukuka aykırı bir boşanma protokolünü hakim kabul etmeyecektir.

ANLAŞMALI BOŞANMA DAVASINDA HAKİM NE SORAR?

Tarafların anlaşmalı boşanabilmesi için duruşmada bizzat bulunmaları gerektiğini söylemiştik.

Hakim bu durumlarda öncelikle bu boşanma kararının bir baskı altında kalmadan kendi hür ve istekleriyle alıp almadıklarını soracaktır. Tarafların bunu onaylamasından sonra ise protokolde yazılı olan maddeleri tek tek okuyarak bu maddelerin hepsinde eşlerin uzlaşıp uzlaşmadıklarını bu konuda mutabık kaldıklarını öğrenmek isteyecektir.

Bir eşin herhangi bir maddeyi kabul etmemesi halinde hakim asla anlaşmalı boşanmaya karar veremeyecektir. Burada asıl olan tarafların hür iradeleridir.  Hakim iki tarafında menfaatine uygun bir protokol olduğuna kanaat getirdiği takdirde boşanmaya karar verebilecektir.

ANLAŞMALI BOŞANMA AVUKATSIZ AÇILIR MI?

Anlaşmalı boşanma davalarında sürecin avukat tarafından başlatılması ve yürütülmesi gibi bir zorunluluk bulunmamaktadır. Yani özetleyecek olursak anlaşmalı boşanma davaları avukat olmadan da açılabilir.

Fakat dikkat etmek gerekir ki evlilik birliğini sona erdiren ve bunun sonucu olarak eşlerin mal rejimlerinin tasfiyesi, nafaka tazminat ve velayet gibi oldukça önemli konuları da etkileyeceği düşünülürse profesyonel bir boşanma avukatı ile birlikte çalışmak tarafların hak ve menfaatleri için büyük önem taşımaktadır. 

Anlaşmalı boşanma süreçlerinde tüm işlemler hukuka uygun mu, tarafların haklarını zedelemeden dava sürecini en baştan alıp sonuna kadar götürerek kazanımlarınıza sahip çıkması için bir avukatın işi takip etmesi sizler için gereklidir.

Bu işlerin takibi eşler için elbette zor olduğu gibi her gün yapılan bir işlem olmadığı içinde karmaşık gelebilir. Dolayısıyla hata yapma ihtimaliniz yükselebilir. Birlikte çalışacağınız avukat tüm bu süreçlerin sorunsuz ve daha lehinize sonuçlanmasını sağlayacaktır.

Profesyonel bir avukatlık hizmeti aldığınızda uğraşmanız gereken süreçlerle uğraşmanıza gerek kalmaz olası pürüzlerde de avukat gerekli desteği sağlayarak süreci kolay bir şekilde atlatmanıza yardımcı olacaktır. 

Sıkça Sorulan Sorular

E devlet üzerinden boşanma davası açılabilir mi?

E-devlet üzerinden boşanma davası açılamaz. Boşanma davası için mahkemeye başvurmak gereklidir.

Yorum yapın

Hemen Ara