Anlaşmalı Boşanma Nedir?

Av.Naciozkan

Anlaşmalı boşanma nedir?; Anlaşmalı boşanma davası eşlerin hür iradeleriyle her konuda anlaşıp aralarındaki mevcut evlilik birliğine son vermelerini ifade eder.

Kanun koyucu TMK 166/3 te ‘’Evlilik en az bir yıl sürmüş ise, eşlerin birlikte başvurması ya da bir eşin diğerinin davasını kabul etmesi hâlinde, evlilik birliği temelinden sarsılmış sayılır. Bu hâlde boşanma kararı verilebilmesi için, hâkimin tarafları bizzat dinleyerek iradelerinin serbestçe açıklandığına kanaat getirmesi ve boşanmanın malî sonuçları ile çocukların durumu hususunda taraflarca kabul edilecek düzenlemeyi uygun bulması şarttır. Hâkim, tarafların ve çocukların menfaatlerini göz önünde tutarak bu anlaşmada gerekli gördüğü değişiklikleri yapabilir.

Bu değişikliklerin taraflarca da kabulü hâlinde boşanmaya hükmolunur. Bu hâlde tarafların ikrarlarının hâkimi bağlamayacağı hükmü uygulanmaz.’’ Hükmü ile anlaşmalı boşanma hususunu düzenlemiştir.

ANLAŞMALI BOŞANMA NEDİR?

Anlaşmalı boşanma kurumunu kanun koyucu evlilik birliğinin temelden sarsılmasını karine olarak benimsemiş, taraflar kendi aralarında anlaşmışlarsa hakim bunun araştırmasını resen yapmadan boşanmaya karar verme yetkisi tanınmıştır.

Burada dava açmadan önce ilk dikkat edilmesi gereken husus, anlaşmalı olarak boşanmak isteyen tarafların yetkili ve görevli mahkemeye dava açılması gerekmektedir. Aksi halde yanlış yerde açılan dava hem boşanma sürecinizi uzatacak hem de karşı taraf avukatına avukatlık ücreti çıkacaktır.

Anlaşmalı boşanma davası açmak için görevli mahkeme aile mahkemesi olmakla birlikte yaşadığınız yerde aile mahkemesi yoksa asliye hukuk mahkemeleri , aile mahkemesi sıfatıyla boşanma davanıza bakmaya görevli mahkemelerdir. Davanızın hızlı sonuçlanması adına doğru yerde doğru davayı açmak önem taşımaktadır.

Boşanma davasında görev yönünden görevli mahkemeyi belirledikten sonra kanunda belirlenen ilk şart dava açılabilmesi için evliliğin en az 1 yıl sürmüş olması gerekmektedir. Bu sürenin başlangıcı nişan yada başka bir tarih değil resmi nikah tarihidir.

Anlaşmalı boşanmanın bir diğer şartı ise birlikte eşlerin tamamen özgür ve hür iradeleriyle hiçbir baskı altında kalmadan hazırladıkları geçerli bir anlaşma protokolünün hazırlanması ve bu protokolün mahkemeye sunulmasıdır. Bu protokol kanunların emredici hükümlerine aykırı olmamalı ve fiilen imkansız taleplerin kabul görmeyeceğinin bilinmesi gerekir. Hakim sunulan protokolü inceler herhangi bir sorun görmezse onaylar. Protokolün dışında hakim çocukların menfaatini gözetmek adına protokolde birtakım değişiklikler yapma hakkına sahiptir.

Yukarıdaki şartlar yerine getirildiyse anlaşmalı boşanma dava dilekçesi hazırlanıp görevli mahkemede bu davanın açılması gerekir.

Çekişmeli boşanma davasının aksine anlaşmalı boşanma davasında her iki tarafta kendilerini vekille temsil etseler dahi duruşmaya bizzat katılmaları gerekmektedir. Hakim her iki tarafında iradelerinin özgür ve baskı altında verilmediğine emin olmak durumundadır.

İlginizi Çekebilir; Adana Boşanma Avukatı

ANLAŞMALI BOŞANMA NE KADAR SÜRER?

Anlaşmalı boşanma davaları çekişmeli boşanma dava türüne göre çok daha kısa sürede olumlu sonuçlar alınabilmektedir. Anlaşmalı boşanma prosedürlerini yerine getiren eşler yada vekilleri kısa süre içerisinde anlaşmalı boşanma duruşma günü alarak tek celsede bitirebilmektedir. Anlaşmalı boşanma davasında protokol ve dava dilekçesi hazırlanarak nöbetçi aile mahkemesine sunulur. Akabinde mahkemeye gerekli harç ve vergiler  yatırılarak gider avansı yatırılır. Bu süreç mahkemelerin iş yoğunluğuna göre değişmekle birlikte ortalama 1-2 ay içerisinde sonuçlanmaktadır. Anlaşmalı boşanma davasında süreç iyi takip edilirse 1 aydan daha kısa sürede bile çözülebilmektedir. Ancak verilen bu süreler kesin süreler olmamakla birlikte değişiklik göstermektedir. Eğer anlaşmalı boşanmaya karar verdiyseniz ve biran önce boşanma davanızın sonuçlanmasını istiyorsanız mutlaka uzman bir boşanma avukatı ile dava açmanız gerekir.

ANLAŞMALI BOŞANMA DİLEKÇESİ ÖRNEĞİ

NÖBETÇİ AİLE MAHKEMESİ HÂKİMLİĞİ’NE

               ANKARA

Davacı                          : 

Davalı                          :                                     

Konu                           : Evlilik birliğinin sarsılması nedeni ile boşanma

Anlatımı                     :

1-Davalı  ………………..  tarihinden beri resmen evliyiz. Tarafların işbu evliliklerinden …………………  adlı bir müşterek çocukları bulunmaktadır.

2-Davalı ile evlendiğimiz günden bu yana anlaşamıyoruz. Evlilik birliğimiz çocuğumuz ve tarafımız için daha fazla devam edemeyecek durumdadır.

3- Davalı kabul ettiği takdirde işbu davayı anlaşmalı boşanma davası olarak devam ettirebiliriz.

4- Davalıdan maddi ve manevi tazminat ve nafaka talebim yoktur.

5- ………………… doğum tarihli olan küçük kızım anne sevgisine muhtaç durumdadır. Bu hususta velayetinin tarafıma verilmesini talep etmekteyim.

Fiilen bitmiş olan bu evliliğinin hukuken de bittiğinin tescili sağlamak üzere işbu davayı açmak zorunlu hale gelmiştir.

Deliller                          :Nüfus kayıtları,tanık beyanları, ve ikamesi kabil sair yasal deliller.

Kanuni Deliller             :M.K,HUMK ve ilgili sair mevzuat hükümleri.

Netice ve Son İstem      :Arz ve izah edilen nedenlere binaen; 

                                        1-Davamın kabulü ile tarafların Evlilik birliğinin sarsılması nedeni ile BOŞANMALARINA

                                         2-Müşterek küçük çocuk ………………  velayetinin dava boyunca tedbiren ve dava sonunda  asaleten  davacı  anneye verilmesine,   

                                         3-Yargılama giderleri ile ücreti vekâletin karşı tarafa tahmiline karar verilmesini saygılarımızla arz ve talep ederiz.

ANLAŞMALI BOŞANMA DAVASI ÜCRETİ 

Anlaşmalı boşanma davası açarken mahkemeye harç ve vergiler yatırılmaktadır. Ayrıca diğer tarafa tebligat yapılabilmesi için gider avansı da yatırılması gerekmektedir. Anlaşmalı boşanma davası ücretleri her yıl değişiklik gösterirken bu tutar 2023 yılı itibariyle 17.900 TL+ KDV den daha az olmamak üzere belirlenmiştir. Anlaşmalı boşanmada belirtilen malların paylaşımı konusunda vekiller işlemlere devam edeceği için bu tutar değişiklik gösterecektir. Anlaşmalı dava hazırlık süreci ve dava süreci de dahil olmak üzere tüm süreçlerin uzman bir boşanma avukatı ile yürütülmesi daha iyi olacaktır.

Sıkça Sorulan Sorular

Anlaşmalı boşanma Ne kadara mal olur?

Anlaşmalı boşanmanın maliyeti, birçok faktöre bağlı olarak değişebilir. Avukat ücretleri, mahkeme harçları, mülkiyet bölüşümü ve varsa çocuklarla ilgili anlaşmalar bu maliyeti etkileyen unsurlardır. Her boşanma davası farklı olduğu için kesin maliyeti belirtmek zordur.

Yorum yapın

Hemen Ara