Apostil Şerhi Talep Dilekçesi, Apostil Dilekçe Örneği

Av.Naciozkan

Apostil, bir belgenin, Türkiye’de resmi olarak geçerli olmasını sağlayan şerhtir. Apostil, bir belgenin, hangi ülkede düzenlendiğine bakılmaksızın, diğer ülkelerde de geçerli olmasını sağlar.

Apostil talebi, apostil şerhi almak için ilgili kuruma yapılan başvurudur. Apostil talebi, dilekçe ile yapılır. Dilekçede, belgenin adı, belgenin düzenlendiği yer ve tarih, belgenin geçerli olması istenen ülke gibi bilgiler yer alır.

Apostil talebi, ilgili kurum tarafından incelenir. İnceleme sonucunda, belgenin apostil şerhi almaya uygun olduğu tespit edilirse, belgeye apostil şerhi verilir.

Bu makalede, apostil talebi dilekçesi hakkında bilgi verilecektir. Makalede, dilekçesi nasıl yazılacağı, hangi bilgilere yer verilmesi gerektiği ve apostil talebi sonucunda nelerin olabileceği gibi konular ele alınacaktır.

Apostil Şerhi Talep Dilekçesi Örneği


Ekte sunmuş olduğumuz Adana                                     E.                                        Karar sayılı ilamına apostil şerhi verilmesini saygılarımla vekaleten arz ve talep ederim. 25/05/2022

EK:

1- Adana 4. Aile Mahkemesi                                     Karar sayılı ilamı

2- Harçlandırılmış vekalet sureti

3- Suret Harcı

                                                                                Av. Nuh Naci ÖZKAN

Yorum yapın

Hemen Ara