Ceza Mahkemesi Zarar Giderme Dilekçe Örneği

Av.Naciozkan

Ceza Mahkemesi Zarar Giderme Dilekçe Örneği; Zarar giderimi, bir kişinin, başka bir kişiye verdiği zararı tazmin etmesidir. Ceza yargılamasında, sanığın işlediği suçun sonucunda mağdura verdiği zararın giderilmesi, cezanın bir parçası olarak kabul edilmektedir.

Hırsızlık suçu, bir kişinin başkasının malını rızası olmadan alması veya almasıdır. Bu suç, Türk Ceza Kanunu’nun 141. maddesinde düzenlenmiştir. Hırsızlık suçunda, sanığın mağdura verdiği zarar, sanığın malvarlığından tazmin edilir.

Müştekinin zararının giderilmesi dilekçesi, müştekinin, sanığın işlediği suçun sonucunda uğradığı zararın tazmini için mahkemeye yaptığı başvurudur. Dilekçede, müştekinin uğradığı zararın miktarı ve niteliği belirtilmelidir.

Bu makalede, zarar giderme talebi nasıl yapılır, hangi bilgilere yer verilir ve zarar giderme dilekçesi örneğine nasıl ulaşılır gibi konular ele alınacaktır.

Ceza Mahkemesi Zarar Giderme Dilekçe Örneği
Ceza Mahkemesi Zarar Giderme Dilekçe Örneği

İlginizi çekebilir; İdari Para Cezası Nedir?

Zarar Giderme Dilekçesi Örneği

ANKARA ÇOCUK MAHKEMESİ

    
DOSYA NO         :                                     Esas
KONU                  :  Duruşma günü olan  09/12/2022 tarihinden önce zararın giderildiğine dair makbuzun sunulmasıdır.
İZAHI              :Yukarıda numarası yazılı dava dosyasının  29/06/2022 tarihinde yapılmış olan duruşmada müdafisi olduğum sanık                                               için zararın giderilmesi için tarafımıza gelecek celseye kadar süre verilmiştir. Söz konusu zarar giderilmiş olup makbuzu ektedir. Zararı gidermiş olan sanık hakkında TCK 168/1-2 hükümleri gereğince  lehe olan hükümlerin uygulanmasını sayın mahkemenizden  arz ve talep ederim.06/09/2022                                                                                                                                         


EK1: Katılan hesabına gönderilen ödeme makbuzu

                                                                                   
                                                                                                       Sanık müdafii 
                                                                                                 Av.Nuh Naci Özkan

Yorum yapın

Hemen Ara