Apartman Yöneticisi Atanması Dava Dilekçesi

Av.Naciozkan

634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu‘nun 29. maddesinde, apartman yöneticisinin, kat malikleri kurulunca seçilmesi gerektiği düzenlenmiştir. Ancak, kat malikleri kurulu, yönetici seçmemiş veya seçilen yönetici görevini yapmamış veya görevini yapmaktan aciz kalmış ise, o apartman için sulh hukuk mahkemesince bir yönetici atanması talep edilebilir.

Bu dava, ilgili apartmanın kat malikleri tarafından, apartman yöneticisinin atanması talebiyle sulh hukuk mahkemesine açılmalıdır. Dava dilekçesi, apartman yöneticisinin atanmasının gerekliliğini gösteren nedenleri içermelidir.

Dava dilekçesi, davacının kimlik ve adres bilgilerini, davalının kimlik ve adres bilgilerini, davanın konusunu, dayanağı ve istemlerini içermelidir. Ayrıca, davanın gerekliliğini gösteren nedenler, deliller ve talepler açıkça belirtilmelidir.

Apartman Yöneticisi Atanması
Apartman Yöneticisi Atanması Dava Dilekçesi 2

Apartman Yöneticisi Atanması Dava Dilekçesi

MERSİN SULH HUKUK MAHKEMESİ

SAYIN HAKİMLİĞİ’NE

DAVACI                        :

VEKİLİ                          : AV NUH NACİ ÖZKAN

DAVALI                         :  

DAVANIN DEĞERİ       : ……………..-TL

KONU                           : Apartman Yöneticisi Atanması İstemimizdir.

AÇIKLAMALAR             :

1- Müvekkilimiz …….. adresinde bulunan …………. apartmanında oturmaktadır. … Daireli apartmanda, ../../…. tarihinde son yapılan genel kurul toplantısında tartışma çıkmış ve yönetici seçmek mümkün olmamıştır.

2- Apartmanımız oldukça sorunlu bir binadır. Deprem nedeni ile hafif hasar raporu verilen binanın önünden geçen yolda da alt yapı bakımından belediye ve Telekom ile sorunlar yaşanmaktadır. Şu anda tüm bu işler sahipsiz kalmıştır. Binadaki gerek güçlendirme çalışmaları ve gerekse mevcut altyapı sorunlarının çözümü için acilen binaya yönetici atanması gerekmektedir.

3- Bu nedenle yasa gereği, kendi yöneticisini seçemeyen apartman sakinlerine mahkemenizce yönetici seçilmesini istemek zarureti hasıl olmuştur.

YASAL NEDENLER       : Kat Mülkiyeti Kanunu m.34/6, BK, HUMK ve Sair Yasal Mevzuat.

DELİLLER                     : Yönetim Planı, Karar Defteri

İSTEM SONUCU            Açıklanan nedenler ile müvekkilimizin oturmakta olduğu ………… Apartmanına mahkemenizce Yönetici atanmasına karar verilmesini bilvekale talep ederiz.

                                                                                                          DAVACI VEKİLİ

AV NUH NACİ ÖZKAN

Yorum yapın

Hemen Ara