Sigara Tütün Kaçakçılığı Suçu ve Cezası

Av.Naciozkan

Sigara ve tütün kaçakçılığı, gümrük işlemlerine tabi tutulmaksızın, ülkeye sokulması, satışa arzı, bulundurulması veya taşınmasıdır.

Sigara ve tütün kaçakçılığı suçu, Türk Ceza Kanunu’nun 240. maddesinde düzenlenmiştir. Sigara ve tütün kaçakçılığı suçunun cezası, 3 yıldan 6 yıla kadar hapis ve 10 bin güne kadar adli para cezasıdır.

Sigara ve tütün kaçakçılığı suçunun cezası, suçun işleniş şekline ve kaçakçılığın miktarına göre artırılabilir.

Sigara ve tütün kaçakçılığı suçu, devlet hazinesine önemli zararlar vermektedir. Bu nedenle, bu suçun önlenmesi için gerekli önlemler alınmalıdır.

Sigara Tütün Kaçakçılığı
Sigara Tütün Kaçakçılığı Suçu Ve Cezası 2

Sigara Tütün Kaçakçılığı Suçu ve Cezası

Sigara tütün kaçakçılığı suçu, tütün veya sigaranın gümrükten geçirilmeyerek kanuni yükümlülüklere aykırı bir biçimde yurtdışına çıkarılması ya da ülke içine girmesiyle oluşur. Sigara, tütün veya alkol kaçakçılığı suçundan yargılanan sanığın ülkeye sadece kullanmak için getirdiğine dair beyanname vermesi durumunda, bireysel kullanıma uygun miktarın belirlenmesi gerekmektedir. Bireysel kullanıma uygun maddenin miktarı belirlenirken, kaçak eşyanın cinsi, özellikleri göz önüne alınarak belirlenir. Kaçakçılık yapan sanığın 200 adet sigara bireysel kullanım miktarına uyarken, 20 kartonun üstü kaçak sigaranın kişisel kullanmak için değil ticaret amaçlı getirildiği kabul görmektedir.

İlginizi çekebilir ; Kullanmak İçin Uyuşturucu Satın Alma ve Bulundurma Suçu

Sigara Tütün Kaçakçılığı Suçu Cezası

Sigara ya da tütün ürünlerinin gümrükten geçirilmeden ülkeye sokan birey, 3 yıldan 10 yıla kadar hapis ve 20 bin güne bedel olacak şekilde para cezasına çarptırılır. Kaçakçılığı yapılmak istenen ürün gümrük dışında ülkeye girmeye çalışılması durumun da uygulanacak ceza bedeli yarısına kadar yükseltilir. Cezaya ait bilgiler mahkeme kararıyla sanığa gerekçesiyle birlikte anlatılmalıdır.

Gümrük vergilerini bir kısmını ya da tamamını ödemeksizin, aldatıcı davranışlarda bulunup kaçak sigara ya da tütünü ülkeye sokan birey 4 yıldan 10 yıla kadar geçecek sürede hapis cezası ve 20 bin güne kadar para cezasına çarptırılır. Sigara, tütün, alkol kaçakçılığı suçunda kaçakçılık yapılan ürünün bedelinin çok yüksek miktarda tutulması durumun da sanığa verilecek ceza yarısından bir katı fazla olacak şekilde arttırılır.

Sigara, tütün mamulleri veya alkol kaçakçılığı suçuna teşebbüs eden fail hakkında teşebbüs hüküm maddeleri uygulanmaz. Yani, suçlunun suçu teşebbüs durumunda olsa bile suçlu olayı tamamlamış gibi ceza alır.

Örgütlü Şekilde Kaçakçılık Suçu Cezası

Örgütlü suç, kuvvetli bağlarla bir araya gelen 3 ya da daha fazla birey ile birlikte suçun yapılmasıdır. Sigara, tütün kaçakçılığı suçu örgütlü olarak yapılması halinde, yani örgüt çerçevesin de suçun işlenmesi durumun da suçluya verilecek ceza 2 katı kadar yükseltilir.

Sigara, tütün, alkol kaçakçılığı suçu örgütlü şekilde yapılmaması durumun da bile, 3 ya da daha fazla birey tarafından yapılması durumun da suçun cezai bedeli suçun yarısı kadar yükseltilir.

Yorum yapın

Hemen Ara