Anlaşmalı Boşanma Protokolü Bozulabilir Mi?

Av.Naciozkan

Anlaşmalı Boşanma Protokolü Bozulabilir Mi ; Boşanma süreci, eşler arasındaki ilişkinin sonlandığı ve mal paylaşımı gibi önemli konuların düzenlendiği karmaşık bir hukuki süreçtir. Anlaşmalı boşanma, tarafların anlaşarak mahkemeye başvurdukları ve bir protokol üzerinde anlaştıkları bir boşanma şeklidir. Ancak, her ne kadar taraflar arasında bir uzlaşı sağlansa da, zaman içinde değişen durumlar veya taraflar arasındaki anlaşmazlıklar nedeniyle anlaşmalı boşanma protokolü bozulabilir.

Tarafların avukatları aracılığıyla hazırlanan bir anlaşmalı boşanma protokolü, mahkeme tarafından onaylandığında hukuki bir bağlayıcılık kazanır. Türk Medeni Kanunumuzda sayılan boşanma sebeplerinden en az birine dayalı olarak boşanma davası açılması mümkündür. Bu yazımızda bu konuyu ele alacağız.


Anlaşmalı Boşanma Protokolü Bozulabilir Mi?


Bu tür soruların yanıtı, boşanma duruşması yapıldı mı kısa kararla boşanmaya karar verildi mi yoksa taraflar duruşmaya çıkmadan mı boşanma kararından vazgeçti bu durumlara göre değişiklik gösterecektir. Eşler evliliği yürütemediği durumlarda çekişmeli boşanma davası yada anlaşmalı boşanma davası açma yolundan birini seçmek durumunda kalmaktadır.

Çekişmeli boşanma davaları anlaşmalı boşanma davalarına göre daha uzun ve meşakkatli sürmektedir. Uzun süren bu davalar sonucunda taraflar yıpranmaktadır. Bu sebeple eğer imkan varsa anlaşmalı boşanma davası açarak ilerlemekte fayda vardır. Anlaşmalı boşanma davaları alanında uzman boşanma avukatı ile hazırlanması gereken önemli bir süreçtir.

Anlaşmalı boşanma davalarında dava dilekçesi ve protokol hazırlandıktan sonra tarafların imzası alınarak mahkemeye başvuru yapılır. Her ne kadar bu. İşlemlerin hepsi yapılmış olsa, duruşma günü alınmış olsa dahi taraflardan biri duruşmaya gelerek anlaşmalı boşanma protokolünden vazgeçtiğini açıkça beyan edebilir.

Sonuç olarak ; Anlaşmalı boşanma protokolü bozulabilir mi? Sorusuna evet boşanma protokolü bozulabilir diyoruz. Anlaşmalı boşanma duruşmasında protokolü kabul etmeyen tarafın beyanından sonra dava artık çekişmeli boşanma davasına dönecektir. Bu aşamadan sonra çekişmeli boşanma davası hükümlerine göre ilerleyecektir.

Anlaşmalı Boşanma Protokolü Bozulabilir Mi
Anlaşmalı Boşanma Protokolü Bozulabilir Mi? 2


Anlaşmalı boşanma protokolünde en dikkat edilmesi gereken maddeler; çocukların velayeti, maddi ve manevi tazminat, nafaka ve mal paylaşımıdır. Bu hususlar açık bir şekilde protokolde yazılması gerekmektedir. Bir nevi protokolün zorunlu unsurları da diyebiliriz. Anlaşmalı boşanma protokolünde zorunlu unsurlardan herhangi biri eklenmemiş yada yazılmamışsa protokolde değişikliğe giderek eklenebilir.

Bundan sonraki aşamada ise Anlaşmalı boşanma protokolü bozulabilir mi? Sorusunun cevabından sonra Anlaşmalı boşanma protokolü sonradan değiştirilebilir mi? Sorusu ile taraflar sorunlarına yanıt aramaya çalışmaktadır. Eşler anlaşmalı boşanma davasında karar verilmiş olsa da çocukla şahsi ilişki tesisi, çocuğun velayeti gibi çocuğun üstün yararını gözeten konularda protokolde sonradan değişikliğe gidilebilir. Tüm bu verilen açıklamalar Anlaşmalı boşanma protokolü sonradan değiştirilebilir mi sorusunun cevaplarına yöneliktir.


Protokol Nasıl İptal Edilir?


Anlaşmalı boşanmaya karar veren eşler boşanmaya karar verdikten sonra dava açarak bunu tescil
ettirmek istemektedirler. Eşler anlaşmalı boşanmayı kabul etseler de Anlaşmalı boşanma protokolü
bozulabilir mi yada iptal edilir mi sorusu da akıllarının bir köşesinde hep vardır. Bu sorunun cevabına gelecek olursak ilk derece mahkemesinde derdest olan bir anlaşmalı boşanma davanız var ise mahkeme gerekçeli kararı yazana kadar her aşamada iptal etme hakkınız vardır.

Fakat aile mahkemesi gerekçeli kararı taraflara tebliğ ettikten ve 2 haftalık itiraz süresi dolduktan sonra mahkeme bu boşanma kararını kesinleştirecektir. Bu aşamadan sonra herhangi bir şekilde anlaşmalı boşanma davasını ve protokolü iptal ettirme hakkınız bulunmamaktadır. Bu yüzden bu süreçlerden uzman bir boşanma avukatı ile birlikte yürümeniz ve hak kaybına uğramamanız büyük önem arz etmektedir.


Anlaşmalı boşanma davalarında daha öncede çoğu yazımızda belirttiğimiz gibi mahkeme kararı
kesinleşinceye kadar tüm aşamalarda protokol iptali mümkündür. Sonuç olarak anlaşmalı boşanma
duruşmasında hakim önüne çıkmanızda ve anlaşmalı boşanmayı kabul etmeniz daha sonraki
aşamalarda davadan vazgeçmeyeceğiniz yada protokolü iptal edemeyeceğiniz anlamına
gelmemektedir.


Anlaşmalı Boşanmadan Vazgeçme Süresi

Eşler bazı durumlarda Anlaşmalı boşanma protokolü bozulabilir mi diye araştırma yaparken eğer bozulamayacak aşamaya gelmişse Anlaşmalı boşanmadan vazgeçme süresi hakkında bilgi sahibi olmak istiyorlar. Anlaşmalı boşanma davasından vazgeçme süreniz ise aile mahkemesinin anlaşmalı boşanmaya karar verdikten sonra bu kararın kesinleşmesine kadar mümkündür.

Eşlerden biri duruşmada hakim karşısında anlaşmalı boşanmaktan vazgeçebileceği gibi duruşmadan sonra kararın kesinleşme aşamasına kadar tüm sürede vazgeçme hakkını kullanabilir. Fakat eşlerden biri anlaşmalı boşanma duruşmasında vazgeçtiğini beyan ederse hakim davacı tarafa davanın çekişmeli boşanma davası olarak devam edip etmeyeceklerini sorar ve eğer davacı devam etmek isterse bu konu hakkında süre verir. Bu süre içerisinde davacı çekişmeli boşanma dilekçesini sunmak durumunda kalacaktır. Fakat davacı taraf anlaşmalı boşanma davasına devam etmek istemediği takdirde davanın reddine karar verilerek dosya işlemden kaldırılacaktır.


Boşanma kararı kesinleşinceye kadar eşler resmi olarak evli göründükleri için bu süreçte anlaşmalı boşanmadan vazgeçtiklerinde evlilikleri devam edecektir. Eşlerden biri mahkemenin verdiği anlaşmalı boşanma davasına itiraz ederek istinaf mahkemesine gönderdiği takdirde de boşanma kararı kesinleşmeyeceği için taraflar boşanmış olarak görünmezler ve evlilikleri devam ettiği için sadakat yükümlülükleri de davam etmektedir.


Anlaşmalı boşanma protokolü, taraflar arasında bir uzlaşmayı temsil eder, ancak değişen koşullar nedeniyle bozulabilir. Tarafların dürüst ve açık iletişim kurarak, avukatları aracılığıyla uygun şekilde hareket ederek, protokolde değişiklik yapmaları en sağlıklı ve etkili çözüm olacaktır. Mahkeme süreci, protokolün bozulması konusunda son çare olarak düşünülmelidir.

Sıkça Sorulan Sorular

Kesinleşmiş boşanma protokolünün iptali nasıl olur?

Kesinleşmiş bir boşanma protokolünün iptali için, mahkemeye başvurarak değişiklik talebinde bulunmalısınız. Ancak bu süreç karmaşık ve belirli koşullara bağlıdır, bir avukattan yardım almanız önemlidir.

Anlaşmalı boşanma protokolünün icrası nasıl olur?

Anlaşmalı boşanma protokolünü uygulamak için, tarafların noter onaylı protokolü mahkemeye sunması ve mahkeme kararıyla resmi olarak boşanmaları gerekmektedir. Protokoldeki maddeleri eksiksiz yerine getirmek önemlidir.

Anlaşmalı boşanma protokolüne uyulmaması durumunda ne olabilir?

Anlaşmalı boşanma protokolüne uyulmaması durumunda, diğer taraf hukuki yollarla ihlali mahkemeye taşıyabilir. Mahkeme, ihlali tespit ederse, tazminat, mal paylaşımı veya diğer düzenlemelerle ilgili hükümler uygulayabilir.

Yorum yapın

Hemen Ara