5549 Sayılı Kanun ve 19/A Maddesi ile Hesaba Bloke

Av.Naciozkan

5549 sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun, suç gelirlerinin aklanmasının ve terörizmin finansmanının önlenmesini amaçlayan bir kanundur. Bu Kanun kapsamında, MASAK (Mali Suçları Araştırma Kurulu) tarafından, şüpheli işlemlere ilişkin olarak hesapların askıya alınması veya bloke edilmesi gibi tedbirler alınabilir.

5549 sayılı Kanun’un 19/A maddesi uyarınca, MASAK, işleme konu malvarlığının aklama veya terörün finansmanı suçu ile ilişkili olduğuna dair şüphe bulunması üzerine, hesapların 7 iş günü süreyle askıya alınmasına veya bu işlemlerin aynı süreyle gerçekleşmesine izin vermemeye karar verebilir.

Hesaba bloke konulmasının amacı, suç gelirlerinin aklanmasını veya terörizmin finansmanını önlemektir. Hesaba bloke konulan kişi, bu süre içinde hesabından herhangi bir işlem yapamaz.

Hesaba bloke konulan kişi, blokenin kaldırılması için MASAK’a itiraz edebilir. MASAK, itirazı değerlendirerek, blokenin kaldırılmasına veya devamına karar verebilir.

Hesaba bloke konulması, suçlu olmasa dahi, kişinin mağdur olmasına neden olabilir. Bu nedenle, blokenin haksız yere konulduğunu düşünen kişilerin, itiraz haklarını kullanmaları önemlidir.

5549 Sayılı Kanun ve 19/A Maddesi ile Hesaba Bloke

Anayasamız suç içerebilecek her türlü faaliyeti yasaklamıştır. Bu suçların işlenmeden önce önlenmesi gerekmiştir. Önlenememesi durumunda ise cezai yaptırım uygulanmaktadır. Cezai yaptırımlar suçun konusuna göre değişebilmektedir. Bazı cezai yaptırımlar hapis ve para cezası şeklinde uygulanabilmektedir. Kanunda ön görülen şekilde kaçakçılık, dolandırıcılık, kara para aklama, vergi kaçırma gibi suçlara da cezalar uygulanmaktadır.

Kara para aklama, gayri meşru örgütler tarafından elde edilen pazarının hukuka uygun görünmesini için yapılan işlemlere verilen isimdir. Kara para aklama, kanunlarla açıkça yasaklanmıştır. Suç gelirlerinin aklanmasının önlenmesi hakkında kabul edilen kanunlar bulunmaktadır. Bu kanun Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı’na bağlı olarak yayımlanmıştır.

Aklama Suçu

MASAK yani Mali Suçları Araştırma Kurulu tarafından şüpheli görülen işlem veya eylemlerin bildirilmesiyle takibi yapılmaktadır. Bankaların MASAK’a bilgi verme yükümlülüğü vardır. İlgili bankada açılan ve şüpheli işlemlerin MASAK’a bildirilmemesi durumunda banka da sorumluluk sahibi olmaktadır. Uzun süredir kullanılmayan hesaplar bu durumlarda birinci derece şüphelidirler. Konunun esası hesabın pasif durumda olması değil, bu hesaba tek seferde yapılacak yüklü miktarda para transfer işlemidir.

Bankalar bu gibi şüpheli durumlara şahit olduklarında en geç 10 iş günü içerisinde MASAK’a bildirmekle yükümlüdürler. Aklama suçunun kaynakları yüklü miktarda para olabileceği gibi benzeri değerli materyaller de olabilmektedir. Bu suçu işleyen kimselere, üç yıldan yedi yıla kadar hapis cezasına çarptırılabilir. Ve yirmi bin güne kadar adli para cezası ödemekle yükümlü olur.

Bloke İşlemi

Terörle yahut kaçakçılıkla ilişkilendirilen gelirler MASAK’a bildirildikten sonra, Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından incelenmesi için hesaba işlem yapamama sınırlaması getirilir. Buna bloke de denmektedir. Bloke işlemleri 7 gün yahut incelemenin süresiyle doğru orantılı olarak daha uzun da yapılabilmektedir.

Teröre destek yahut kara para aklama işlemiyle ilişkilendirilen bu hesapların bloke işleminin kaldırılabilmesi için mağdur yahut şüpheli kişinin ilgili kurumlara bilgilendirmede bulunması gerekmektedir. Blokenin kaldırılması tamamen MASAK’ın ve Cumhuriyet Başsavcısının vereceği kararlarla ilgilidir. Kaçakçılık ve kara para aklama davaları gizli yürütülmektedir. Bu sebeple vatandaşların bu süreçle ilgili bilgi alabilmesi uzayabilmektedir.

Yorum yapın

Hemen Ara