Aile Konutu Şerhi Konulması Dava Dilekçesi

Av.Naciozkan

Aile konutu, eşlerin birlikte yaşadıkları konuttur. Aile konutu üzerinde, eşlerden birinin rızası olmadan tasarrufta bulunulamayacağı kabul edilmiştir.

Aile konutu şerhi, tapuya aile konutu olduğunu belirtmek için konulan bir şerhtir. Aile konutu şerhi, eşlerden birinin rızası olmadan konutun satılmasını, ipotek edilmesini veya başka bir şekilde tasarruf edilmesini engeller.

Aile konutu şerhi koydurmak için, aile konutu olarak kullanılan taşınmazın maliki olan eşlerden birinin aile mahkemesine dava açması gerekir. Dava dilekçesinde, aile konutu olarak kullanılan taşınmazın adresi, eşlerin kimlik bilgileri ve şerh talebinin gerekçesi belirtilmelidir.

Aile mahkemesi, gerekli incelemeleri yaptıktan sonra, aile konutu şerhinin konulmasına karar verebilir.

Aile Konutu Şerhi Konulması Dava Dilekçesi
Aile Konutu Şerhi Konulması Dava Dilekçesi 2

ilgili makale ; Tapu İptal Tescil ve Aile Konutu Şerhi Verilmesi 

Aile Konutu Şerhi Konulması Dava Dilekçesi Örneği

NÖEBTEÇİ AİLE MAHKEMESİ HÂKİMLİĞİ’NE

                                                                                    İSKENDERUN

Dosya No                                     : 
Davacı                                          :
Vekili                                           :Av. Nuh Naci ÖZKAN-Adres ANTETTEDİR
Davalı                                          : 
                                     

Konu                                           : Aile Konutu Şerhi Verilmesi Hakkında.

Anlatımı           :1-Davalı eşim ile 15.02.1994  senesinden beri resmen evliyiz. İşbu evliliğimizden adlı üç müşterek çocuğumuz bulunmaktadır.                                 

                                  2-Davalı sürekli yurt dışında Rusya-Moskova da bulunmakta, çok az zamanlarda Türkiye ye gelmektedir. Davalı en son 2010 yılında Türkiye ye gelmiştir.Davalı, gerek yurt dışında bulunduğu zamanlarda ve gerekse Türkiye geldiği zamanlarda bana kötü davranmakta, baskı yapmakta, hakaret ve küfür etmektedir. Davalının dengesiz davranışları ve baskıları yüzünden sürekli psikolojik tedavi görmek zorunda kalıyorum.

                                  3- Davalının aile konutu satacağını duyduğumdan satışının engellenmesi ve aile konutunun korunması açısından dava konusu ………………………………………… nolu parsel üzerindeki mesken 4721 sayılı yasanın 194/3.maddesi gereğince aile konutu olduğundan rızam alınmadan satılamayacağından işbu davanın açılması zorunluluğu doğmuştur.

Deliller                            : Nüfus kayıt örnekleri ve ikamesi kabil sair yasal deliller.

Hukuksal Nedenler       : T.M.K,194  ve devamı maddeleri ve sair mevzuat hükümleri.

Netice                 :1-Dava sonucunda haklarımın akim kalmaması bakımından öncelikle İskenderun Tapu Sicil  Müdürlüğüne müzekkere yazılarak davalı adına kayıtlı bulunan  ………………………………..parselin tapu kaydı üzerine üçüncü kişilere devrinin önlenmesi bakımından üzerlerine TEDBİR KONULMASINA,

                                       2-Davamın KABULÜ ile yine Hatay ili İskenderun ilçesi Micana mıntıkasında kain bulunan 14 nolu parselin tapu kaydı üzerine AİLE KONUTU ŞERHİ KONULMASINA yargılama giderlerinin davalı üzerinde bırakılmasına karar verilmesini saygılarımla arz ve talep ederim.27.02.2023      

                                                                                                        Davacı Vekili

                                                                                            AV NUH NACİ ÖZKAN

Eki:  Nüfus kayıt örneği

Yorum yapın

Hemen Ara