Vasi Tayini Dava Dilekçe Örneği

Av.Naciozkan

Vasi Tayini Dava Dilekçe Örneği; Vasi tayini, kısıtlı bir kişinin hukuki işlemlerini gerçekleştirmek üzere bir kişinin atanmasıdır. Kısıtlı kişi, akıl hastalığı, akıl zayıflığı, sağırlık veya dilsizlik gibi nedenlerle kendi hukuki işlemlerini gerçekleştiremeyecek durumda olan kişidir.

Vasi tayini, kısıtlı kişinin aile üyeleri, akrabaları veya tanıdıkları tarafından yapılabilir. Ayrıca, kısıtlı kişinin kendisi veya onun adına bir avukat da vasi tayini için dava açabilir.

Vasi tayini dava dilekçesi, vasi tayini talebini içeren bir dilekçedir. Bu dilekçede, kısıtlı kişinin kimlik bilgileri, kısıtlılığın nedeni, vasi tayini talebinin gerekçesi ve vasi olarak atanmak istenen kişinin kimlik bilgileri yer almalıdır.

Vasi Tayini Dava Dilekçe Örneği
Vasi Tayini Dava Dilekçe Örneği 2

Vasi Tayini Dava Dilekçe Örneği

NÖBETÇİ SULH HUKUK MAHKEMESİ’NE
                                                                                        ADANA

DAVACI                      : 
VEKİLİ                         : Av. Nuh Naci ÖZKAN-Adres ANTETTEDİR
DAVALI                       : HASIMSIZ
KONU                         : Vasi Atanması İstemi.
KENDİSİNE VASİ TAYİNİ İSTENİLEN: 

AÇIKLAMALAR        :
1) Müvekkilimizin Ablası kendini ve işlerini idare edemeyecek derecede fiziksel ve ruhsal sağlık sorunları vardır. Durumu doktor raporuyla da tespit edilmiştir.

2) Rahatsızlığı nedeniyle fiilen ve hukuken kendi sorumluluğunu taşıyacak, medeni ve yasal haklarını kullanabilecek durumda değildir .Bu nedenlerle hala ona bakmakta olan davacı ve onun işlerini takip etmesi nedeniyle Ablası  vasi olarak atanması için mahkemenize başvuru zorunluluğu doğmuştur.
HUKUKSAL NEDENLER : MK. ve diğer ilgili mevzuat hükümleri..
DELİLLER                          : Nüfus Kaydı, Sağlık Kurulu Raporu, Tanık ve Her türlü yasal delil.
SONUÇ ve İSTEM          :

Yukarıda açıkladığımız nedenler, resen nazara alınacak hususlar ışığında müvekkilimizin ablası                      için vasi olarak tayin edilmesi yönünde karar verilmesini arz ve talep ederiz. 01.03.2023

EKİ:
1-Sağlık Raporu,

                                                                                                                     Davalı Vekili
                                                                                                          Av. NUH NACİ ÖZKAN

Vasi Tayini Nedir, Vasi Tayini Dilekçesi Nasıl Yazılır?

Vasi tayini, bir kişinin kendi işlerini hükümet veya mahkeme tarafından belirlenen bir vekile devrettiği hukuki bir süreçtir. Vasi tayini genellikle kişinin yaşı, zihinsel durumu veya sağlık durumu gibi nedenlerle kendi işlerini yönetme yeteneğini kaybettiği durumlarda uygulanır. Bu durumda, mahkeme tarafından atanan bir vasi, kişinin mali ve hukuki işlerini yerine getirir.

Vasi tayini dilekçesi, genellikle kişi ya da kişiler tarafından mahkemeye başvurularak gerçekleştirilir. Dilekçe, kişinin neden vasi ihtiyacı duyduğunu, sağlık durumu ya da yaşlılık gibi sebepleri detaylı bir şekilde açıklamalıdır. Ayrıca, vasi olarak atanacak kişinin kimliği, nitelikleri ve ilişkisi gibi bilgiler de dilekçede yer almalıdır.

Dilekçe yazılırken resmi bir üslup kullanılmalı ve hukuki terminolojiye dikkat edilmelidir. Ayrıca, kişisel bilgilerin doğru ve eksiksiz bir şekilde dilekçede yer alması önemlidir. Vasi tayini dilekçesi, ilgili mahkeme tarafından incelenip değerlendirildikten sonra, uygun görülmesi halinde vasi atanması işlemi gerçekleştirilir.

İlginizi çekebilir ; Boşanma Davasında Velayet

Vasi Tayini Dilekçesi Örneği Yazılırken Dikkat Edilmesi Gerekenler

asi Tayini Dilekçesi hazırlanırken dikkat edilmesi gereken önemli noktalar şunlardır:

 • Başvuru Sahibinin Kimlik Bilgileri:
  • Dilekçede başvuru sahibinin adı, soyadı, T.C. kimlik numarası, doğum tarihi ve adres bilgileri eksiksiz ve doğru bir şekilde belirtilmelidir.
 • Vasi Tayini Talebinin Açıkça İfade Edilmesi:
  • Dilekçede başvuru sahibinin neden vasiye ihtiyaç duyduğu net bir şekilde ifade edilmelidir. Sağlık durumu veya diğer özel koşullar açıkça belirtilmelidir.
 • Vasi Adayının Bilgileri:
  • Vasi olarak atanacak kişinin adı, soyadı, T.C. kimlik numarası, adresi ve iletişim bilgileri eksiksiz olarak dilekçede yer almalıdır.
 • Vasi Adayının Vasfi ve Yetkinlikleri:
  • Vasi adayının başvuru sahibinin mali ve kişisel işlerini yönetebilecek vasıf ve yetkinliklere sahip olduğu belirtilmelidir.
 • Mahkeme Bilgileri:
  • Dilekçede başvuru yapılacak mahkemenin adı, dosya numarası ve varsa görevli hakim bilgileri doğru bir şekilde yer almalıdır.
 • Başvuru Sahibinin Onayı:
  • Başvuru sahibinin, vasi tayini talebinin bilincinde olduğunu ve onayladığını belirten bir ifade eklenmelidir.
 • Ek Belgelerin Eklenmesi:
  • Dilekçeye başvuru sahibinin sağlık raporu, varsa diğer resmi belgeler ve vasi adayının kimlik belgesi gibi gerekli ek belgeler eklenmelidir.
 • Dilekçenin İmzalanması ve Tarih Eklenmesi:
  • Dilekçe, başvuru sahibi veya vekili tarafından imzalanmalıdır. Ayrıca dilekçenin yazıldığı tarih belirtilmelidir.
 • Yetkili İmza ve Kaşe:
  • Başvurunun daha güvenilir ve resmi olması için dilekçe, başvuru sahibinin veya vekilinin imzası ve varsa kaşesi ile süslenmelidir.
 • Hukuki Danışmanlık Alınması:
  • Vasi tayini dilekçesi hazırlanırken, hukuki süreçlerin karmaşıklığı nedeniyle profesyonel hukuki danışmanlık alınması önerilir.

Bu maddeler, vasi tayini dilekçesi hazırlanırken dikkate alınması gereken temel noktaları içermektedir. Ancak, her durum farklı olduğundan, özel bir hukuki danışmanlık almak her zaman önemlidir.

Yorum yapın

Hemen Ara