Suç İşleme Sebebiyle Boşanma Davası Dilekçe Örneği

Av.Naciozkan

Suç işleme sebebiyle boşanma davası, evlilik birliği temelinden sarsılması nedeniyle boşanma davasının bir türüdür. Suç işleme sebebiyle boşanma davası, evlilik birliği içerisinde eşlerden birinin suç işlemesi nedeniyle açılan bir davadır.

Suç işleme sebebiyle boşanma davası, Türk Medeni Kanunu’nun 161. maddesinde düzenlenmiştir. Bu maddeye göre, eşlerden birinin evlilik birliği içerisinde işlediği suç, evlilik birliğinin temelinden sarsılmasına neden olmuşsa, boşanma davası açılabilir.

Suç işleme sebebiyle boşanma davasında, davacı eş, eşinin işlediği suçu ve bu suçun evlilik birliğini temelinden sarstığını ispat etmek zorundadır.

Suç işleme sebebiyle boşanma davası, sulh hukuk mahkemesinde açılır.

İşte, suç işleme sebebiyle boşanma davası dilekçe örneği için bir giriş paragrafı:

Suç işleme sebebiyle boşanma davası, evlilik birliğinin temelinden sarsılması nedeniyle boşanma davalarının en önemli türlerinden biridir. Bu dava ile, evlilik birliği içerisinde eşlerden birinin işlediği suç, evlilik birliğinin temelinden sarsılmasına neden olmuşsa, boşanma kararı alınabilir.

Suç İşleme Sebebiyle Boşanma Davası Dilekçe Örneği

KASTAMONU NÖBETÇİ AİLE MAHKEMESİNE

DAVACI                      :

VEKİLİ                       :      AV NUH NACİ ÖZKAN                              

DAVALI                      : 

KONU                         : Suç İşleme Sebebiyle Boşanma Talebimizdir. 

AÇIKLAMALAR           :

1- Müvekkilemiz davalı ile …. yıldan bu yana evlidir. Müşterek evliliklerinden …. çocukları bulunmaktadır. Evlilik kayıtları ….. İli, ….. İlçesi, ….. Mahallesi, …… Cilt No, …… Sayfa No ve …… Kütük Sıra Nodadır.

2- Davalı, ../../…. tarihli bir ………….. suçuna karışmıştır. ………… ……… Ceza Mahkemesi’nde yapılan yargılama neticesinde davalıya ../../…. tarih ../….. Esas ve ../….. Karar numarası ile .. yıl, .. gün hapis cezası verilmiş, davalının yaptığı temyiz itirazı sonuç vermemiş ve yerel mahkemenin kararı yüksek mahkeme tarafından onaylanmıştır.

3- Davalının işlemiş olduğu bu suç nedeni ile aile perişan olmuştur. Müvekkilemiz hiç alışık olmadığı bu durum nedeni ile kimsenin yüzüne bakamaz olmuştur.

4- Bu sebeplerle müvekkilimizin davalıdan boşanmasına, çocukların velayetinin müvekkilimize verilmesine karar verilmesini istemek zarureti hasıl olmuştur.

HUKUKİ SEBEPLER    : MK.m.163 ve sair mevzuat.

DELİLLER                   : Nüfus kaydı, Ceza Mahkemesi’nden verilen kesinleşme şerhli mahkeme ilamı, tanıklar, diğer kanıtlar.

CEVAP SÜRESİ         : 10 gündür.

İSTEM SONUCU         : Yukarıda açıklanan nedenlerle müvekkilimizin suç işleyen davalıdan boşanmasına, çocukların velayetinin davacı anneye verilmesine, yargılama giderlerinin ve vekalet ücretinin davalıya yükletilmesine karar verilmesini vekaleten saygılarımızla talep ederiz.

                                                                                                                         DAVACI VEKİLİ

Yorum yapın

Hemen Ara