Şikayetten Vazgeçme Dilekçesi Örneği

Av.Naciozkan

Şikayetten vazgeçme, bir kişinin, bir suçun işlenmesinden dolayı yapmış olduğu şikayetten geri dönmesidir. Şikayetten vazgeçme, şikayet hakkının kullanılmasının bir sonucudur ve şikayetçinin iradesine bağlıdır.

Şikayetten feragat, şikayetten vazgeçmenin hukuki karşılığıdır. Şikayetten feragat, şikayetçinin, suçun işlenmesinden dolayı yapmış olduğu şikayetten vazgeçtiğini, dilekçeyle veya sözlü olarak mahkemeye bildirmesidir.

Şikayetten vazgeçme, şikayetçi tarafından herhangi bir zamanda yapılabilir. Ancak, şikayetten vazgeçme, ceza davasının açılmasından sonra yapılamaz.

Bu makalede, şikayetten vazgeçme nasıl yapılır, hangi bilgilere yer verilir ve dilekçe örneğine nasıl ulaşılır gibi konular ele alınacaktır.

Şikayetten Vazgeçme Dilekçesi Örneği

 3.  ASLİYE CEZA MAHKEMESİ HÂKİMLİĞİNE
                                                                                                 ADANA
     


ESAS NO              :                      E.
KONU                   : Şikayetten vazgeçme beyanımın sunulması hakkında.
AÇIKLAMALAR:
Yukarıda esas ve karar numarası yazılı dava dosyasından müşteki sıfatıyla yer almaktayım. Söz konusu olay neticesinde evimde çalınan yada kaybolan herhangi bir eşya yoktur. Olaydan sonra sanık  yanıma gelerek  özür diledi, maddi ve manevi bütün zararlarımı gidermiştir. Bu nedenle  Sanık Vedat Tutumeri hakkında yapmış olduğum şikayetten  vazgeçiyorum. Ceza davasında şikayetten vazgeçme talebimin kabulü ile dosya kapsamında takipsizlik/düşme kararı verilmesini arz ve talep ederim.22.07.2020

                  
                                                                                                                 MÜŞTEKİ  VEKİLİ
                            AV NUH NACİ ÖZKAN                                                                                                         
                                                                                                               
        

Yorum yapın

Hemen Ara