Karşılıksız Çek Şikayet Dilekçesi Örneği

Av.Naciozkan

Karşılıksız çek keşide etme suçu, bir kişinin, kendisine borçlu olan başka bir kişiye verdiği çekin, tahsil edildiğinde karşılıksız çıkmasıdır. Bu suç, Türk Ceza Kanunu’nun 207. maddesinde düzenlenmiştir.

Karşılıksız çek suç duyurusu, çekin tahsil için bankaya ibraz edildiği tarihten itibaren 3 ay içinde yapılmalıdır. Dilekçe, İcra Ceza Mahkemelerine hitaben yazılmalı ve aşağıdaki bilgileri içermelidir:

  • Duruşma talebi
  • Çekin tarihi, numarası ve tutarı
  • Çekin tahsil edilmediğine dair banka dekontu
  • Çek bedelinin ödenmemesi nedeniyle uğranılan zarar

Bu makalede, karşılıksız çek suç duyurusu nasıl yapılır, hangi bilgilere yer verilir ve karşılıksız çek şikayet dilekçesi örneğine nasıl ulaşılır gibi konular ele alınacaktır.

Karşılıksız Çek Şikayeti Dilekçe Örneği

NÖBETÇİ  İCRA CEZA MAHKEMESİNE
                                                           TARSUS


ŞİKAYETÇİ             :                                                TİC. VE LTD. ŞTİ.
VEKİLİ                     : AV Nuh Naci ÖZKAN
ADRES                      : Antettedir

               
                                                                                    
   ŞÜPHELİ                 :    1-  
   ADRES                     :

                      2-ŞİRKET YETKİLİLERİ

ADRES                       :   
KONU                        : Şüphelinin karşılıksız çek keşide etmek suçundan cezalandırılması talebidir.

AÇIKLAMALAR    : 

    1-) Şüpheli borcuna karşılık olmak üzere ; Türkiye Deniz Bankası A.O. Tarsus Yarenlik Şubesinin                                        seri numaralı,06/09/2022 keşide tarihli, Keşide yeri;                         olan 1.280.102,00 TL bedelli bir adet çek keşide edip tarafıma teslim etmiştir.

    2-) Çek süresinde ilgili bankaya ibraz edilmiş ancak karşılığının olmaması sebebiyle, ödenmediği hususu işbu çekin arkasına şerh edilerek müvekkilime iade edilmiştir.Bankaya bu hususta çek suretinin gönderilmesi için müzekkere yazılmasını talep ederiz.

    3-) Yargılama sırasında da koruma tedbiri olarak çek düzenleme ve çek hesabı açma yasağına karar verilmesini talep ederiz.

    4-) Çek bedeli müvekkilimize ödenmemiştir. Şüpheli borçlu hakkında Tarsus  İcra Müdürlüğünün                                                 E. Sayılı dosyası kapsamında icra takibi başlatılmış olup çekin  aslı İcra Müdürlüğü kasasındadır.
    Çekin icra kasasından celbini talep ederiz.

    
Yukarıda arz edilen nedenlerle karşılıksız çek keşide etmek suçunu işleyen şüphelinin cezalandırılması arz ve talep ederim.

HUKUKİ SEBEPLER : 6728. S.K. ile değişik 5941. Sayılı Çek Kanununun 5. maddesi ve ilgili mevzuat.

DELİLLER : Suça konu çek,icra dosyası, banka kayıtları ve her türlü kanuni delil. Çek Şikayeti

NETİCE VE TALEP : Yukarıda arz ve izah ettiğimiz sebepler dolayısıyla şüphelinin karşılıksız çek keşide etmek suçundan cezalandırılması ve yargılama giderlerinin sanığa yükletilmesine karar verilmesini saygılarımla arz ve talep ederim.30.11.2012

                                                                                                                Şikayetçi Vekili
                                                                                                            Av. Nuh Naci ÖZKAN
                                                                                                                       e-imzalı


EKİ;
1- Çek fotokopisi 
2- Vekaletname
3– Ticaret Sicil Gazetesi Sureti, MERSİS kaydı
4 – Sair yasal deliller

Yorum yapın

Hemen Ara