Olası Kastla Adam Öldürme Suçu

Av.Naciozkan

Olası kastla adam öldürme, bir kimsenin, başka bir kimsenin ölümüne neden olacağını öngörmesine rağmen, bu sonucu istememesi ve önleme konusunda gerekli özeni göstermemesidir. Bu suç, Türk Ceza Kanunu’nun 82. maddesinde düzenlenmiştir.

Olası Kastla Adam Öldürme Suçu Nedir?

Olası kastla adam öldürme suçu, bir kimsenin, başka bir kimsenin ölümüne neden olacağını öngörmesine rağmen, bu sonucu istememesi ve önleme konusunda gerekli özeni göstermemesidir. Bu suç, Türk Ceza Kanunu’nun 82. maddesinde düzenlenmiştir.

Olası Kastla Adam Öldürme Suçu
Olası Kastla Adam Öldürme Suçu 2

Olası Kastla Adam Öldürme Suçu Cezası

Olası kastla adam öldürme suçunun cezası, 12 yıldan 18 yıla kadar hapis cezasıdır. Bu ceza, nitelikli hallerde 15 yıldan 20 yıla kadar hapis cezasına kadar yükselebilir.

Nitelikli Haller

Olası kastla adam öldürme suçunun nitelikli halleri şunlardır:

  • Suçun birden fazla kişi tarafından birlikte işlenmesi,
  • Suçun silahla işlenmesi,
  • Suçun tasarlayarak işlenmesi,
  • Suçun canavarca hisle veya eziyet çektirerek işlenmesi,
  • Suçun üstsoy, altsoy, eş veya kardeşe karşı işlenmesi,
  • Suçun kamu görevlisi tarafından görevinden dolayı işlenmesi.

Olası Kastla Adam Öldürme Suçu

Olası niyetle suç işlemenin mümkün olup olmadığı sorusu, öğretim ve uygulamada ara sıra tartışmalara neden olmuştur. Aslında, bir kast suçu olasılığı olduğunda, bazen davranış manevi bileşene göre yanlış değerlendirilir. Faillerin kastını, özellikle kast türü (yani kast, olası kast, kasıtlı hata ve ihmal) arasındaki yakın ilişki nedeniyle belirlemek zordur. Bu nedenle, bu kavramlar belirli olayların özelliklerine göre değerlendirilmeli ve süreç her bir olay için tekrar tekrar gözden geçirilmelidir.

Kast Nedir?

Bu aşamada, kast kavramına ve bileşenlerine odaklanmak yararlı olacaktır. Türk Ceza Kanunu’na göre, bir kastın varlığı, suçun meydana gelmesi için çok önemlidir. Suçun yasal tanımındaki unsurlar bilgi ile ve gönüllü olarak yapılırsa, bir kast vardır.

Türk Ceza Kanunu hükümlerine göre, kişinin suçun yasal tanımının unsurlarının gerçekleştirilebileceğini öngörmesine rağmen fiili işlemesi sonucunda bir kastın varlığı sorgulanacaktır.

Olası Kast Nedir?

Yasaya göre, bir kast, beklenti ve cezai işlem yapma isteği çok önemlidir. Bu nedenle, kanunla suç olarak tanımlanan bir eylem bilgi ve gönüllülük ile yürütülürse, doğrudan kast sorgulanacaktır. Burada, failin yasal işlemleri yürüteceğini ve isteneceğini bildiği takdirde, kasten hareket ettiği varsayılacaktır.

Fail, yaptığı eylemlerin bazı olası sonuçlara yol açabileceğini tahmin ederse ve bu sonuçlar mümkün veya öğeleri doğrudan kastta bilmek ve istemek, olası kastlar ve doğrudan kastlar arasında farklılıklara yol açabilir.

Fail, eylemlerinin yasal bir tür olacağını bilir ve bunu yapmak isterse, suçlunun doğrudan kasıtlı olduğu düşünülür. Makul ise, olası sonuçları kabul edecek ve işlemi gerçekleştirecektir, o zaman olası bir kast görünebilir.

Kastta doğrudan anlaşılan ve sorgulanan faktörler, olası kast ve doğrudan kast arasındaki farka yol açar. Fail, eylemlerinin yasal bir tür olacağını bilirse ve bunu yapmak istiyorsa, doğrudan ve kasıtlı olarak harekete geçtiği kabul edilir.

İlgili Makale ;Kasten Adam Öldürme

Ortaya Çıkan Kaçınılmaz Sonuçlar?

Burada, fail tarafından ona karşı alınan eylemin doğrudan sonucuyla birlikte, eylemin sonuçları gerektiğinde veya kaçınılmaz olduğunda da ortaya çıkabilir. Bu durumda, fail açıkça istememiş olsa bile, zorunlu ve kaçınılmaz sonuçlar doğrudan kast içinde değerlendirilmelidir.

Diğer bir deyişle, belirli bir sonuç elde etmek için suçlunun yaptığı eylemlerin doğanın doğal akışında başka sonuçları olduğu belirlenirse, suçlunun kasıtlı olarak doğrudan harekete geçtiği söylenebilir. Olası kastı doğrudan kasttan ayıran en temel unsur; öğenin yasal suç tanımındaki görünüşünün kesin değil, olasılık seviyesinde olmasıdır.

Olası niyetler arasında, suçlu doğru sonuçlar istemiyor, aksine en olası sonuçları istiyor. Bu durumda, suçlu kendi olası sonuçlarıyla risk alarak suç riskini alır. Başka bir deyişle, fail olası sonuçlardan kaçınmak için hiçbir çaba göstermez. Başka bir deyişle, olası düzeyde, suçlu eylemlerinin yasaların öngördüğü sonuca yol açacağını tahmin etse bile sonucu kabul eder.

Yorum yapın

Hemen Ara