Nitelikli Kasten Adam Öldürme Suçu ve Cezası

Av.Naciozkan

Kasten adam öldürme, bir kimsenin, başka bir kimseyi, isteyerek ve bilerek öldürmesidir. Nitelikli kasten adam öldürme ise, kasten adam öldürme suçunun, Türk Ceza Kanunu’nda belirtilen nitelikli hallerinin gerçekleşmesidir.

Nitelikli kasten adam öldürme suçunun cezası, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıdır.

Nitelikli kasten adam öldürme suçunun nitelikli halleri şunlardır:

  • Silahla veya patlayıcı madde kullanarak öldürmek
  • Canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürmek
  • Tasarlayarak öldürmek
  • Bir suçu gizlemek, delilleri ortadan kaldırmak veya işlediği suçtan kurtulmak amacıyla öldürmek
  • Görevli kıldığı veya hizmetine giren bir kimseyi, bu kişinin hizmet ilişkisinden dolayı öldürmek
  • Kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle, görevinden dolayı öldürmek
  • Bir suçu işlemeye teşvik veya yardım eden kişiyi, bu suçun işlenmesini kolaylaştırmak amacıyla öldürmek
  • Bir suçun işlenmesini engellemek amacıyla, işlediği suçtan kurtulmak amacıyla öldürmek

Nitelikli kasten adam öldürme suçunun cezası, suçun işleniş şekline ve mağdurun durumuna göre daha da artırılabilmektedir.

Nitelikli kasten adam öldürme suçu, Türk Ceza Kanunu’nda en ağır cezalar ile cezalandırılan suçlardan biridir. Bu nedenle, nitelikli kasten adam öldürme suçunun işlenmemesi için gerekli önlemler alınmalıdır.

Nitelikli Kasten Adam Öldürme
Nitelikli Kasten Adam Öldürme Suçu Ve Cezası 2

Nitelikli Kasten Adam Öldürme Suçu ve Cezası

Yaşam hakkı kişinin en temel haklarındandır. Bir kişi birinin hayatına bilerek son vermesi yaşam hakkını ihlal etmesine sebep olmaktadır. Kasten adam öldürme suçunu, olası kast ve doğrudan kast olarak iki şekilde inceleyebiliriz. Olası kast, bir şahıs ele alınan kişinin öleceğini ya da ölebileceğini biliyor ve ölmesini de kendisi istiyor ise burada olası kast söz konusudur çünkü bilme ve isteme aynı zamanda bir araya gelmiştir.

Örneğin, bir şahıs bir kişiyi öldürmek için kişinin bulunduğu evi yakıp onu öldürmeye kalkarsa evde bulunan diğer insanların da öleceğini bileceğinden bunu göze almış ve diğer ev halkını da olası kastla öldürme suçu işlemiş olur. Doğrudan kast ise, hukukumuz da bilmek ve istemek olgularının birlikte bulunması şeklinde belirtilmiştir. Bir şahıs karşıda ki kişinin yapılan eylem sonucu öleceğini biliyor ve ölmesini de istiyor ise burada kasten adam öldürme suçundan söz edebiliriz çünkü burada isteme ve bilme birlikte oluşmuştur.

Kasten Adam Öldürme Suçu Ne Şekilde İşlenir?

Kasten adam öldürme suçu herhangi biri tarafından işlenebilecek genel içerikli suçlardandır. Yaşayan her birey için kasten adam öldürme suçu işlenebilir. Bu suçu işlemek için herhangi bir şekil zorunluluğu yoktur, bu suç serbest hareket edilebilecek bir suçtur. Serbest hareketli bir suç olduğundan bu suçu planlı bir hareketle işleyebileceği gibi ihmal edilerek de işleyebilirler. Planlı hareket dış dünyada algılanabilen hareket sonucu oluşan olgulardır.

Örneğin, planlı olarak adam öldürme suçu bir şahsın karşıda ki kişiyi silahla öldürmesidir. İhmali olarak adam öldürme suçu ise beklenilen durumun yapılmaması ve bunun sonucu olarak olumsuz durumlar ortaya çıkmasıdır. Örnek olarak, doktorun durumu ağır olarak getirilen hastaya müdahale etmemesi ve hastanın ölmesi durumunda doktorun ihmali davranış gerçekleştirerek hastanın ölümünün gerçekleşmesidir.

Kasten Adam Öldürme Suçu Cezası

Bir şahsı kasten öldüren kişi müebbet hapis cezası ile cezalandırılır. Bireyin suçu işlemesi halinde kanuni durumların gerçekleşebileceğini bilmesine rağmen suçu işlemesi durumun da olası kast bulunmaktadır.

Bu durumda, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını barındıran suçlarda müebbet cezasına, müebbet hapis cezasını ön gören suçlarda ise yirmi yıldan yirmi beş yıla kadar hapis cezasına çarptırılır. Kasten adam öldürme suçunda bazı hallerde ceza arttırma ya da ceza indirme suçu olabileceği gibi suçun cezasızlığını da gerektiren durumlar olabilmektedir.

Yorum yapın

Hemen Ara