Nafaka Artırım Davası Nedir?

Av.Naciozkan

Nafaka artırım davası nedir?; Nafaka artırım davasında değişen sosyo ekonomik durumlar ve enflasyon artışı sebebiyle nafaka alacak kişinin, nafaka ödeyecek olan kişiden bu miktarın artırılmasını talep ettiği bir dava türüdür. Nafaka arıtırım davasından söz edebilmek için öncelikle kişiye bağlanmış bir nafaka bedeli olması zorunludur. Mahkeme önceki bağlanan miktarı göz önüne alarak yeni miktarın belirlenmesinde belirleyici olacaktır. 

Nafaka Artırım Davası Nedir?

TMK 176. Maddede Maddî tazminat ve yoksulluk nafakasının toptan veya durumun gereklerine göre irat biçiminde ödenmesine karar verilebilir.  

Tarafların malî durumlarının değişmesi veya hakkaniyetin gerektirdiği hâllerde iradın artırılması veya azaltılmasına karar verilebilir.  Hâkim, istem hâlinde, irat biçiminde ödenmesine karar verilen maddî tazminat veya nafakanın gelecek yıllarda tarafların sosyal ve ekonomik durumlarına göre ne miktarda ödeneceğini karara bağlayabilir. Şeklinde hükme bağlanmıştır.

Zaman içerisinde bağlanan nafaka miktarının alım gücünde azalma yaşanması ve ilk başta bağlanan bedelin artık ihtiyaçları karşılama noktasında yetersiz kaldığı durumlarda karşımıza çıkmaktadır. İlk başta nafaka artış oranının taraflarca belirlenmesi bundan sonraki sürecin sağlıklı olması açısından daha makul olacaktır. Dolayısıyla bu miktar daha öncesinde taraflar arasında kararlaştırıldığı takdirde nafakayı ödeyecek kişi ile nafaka alacaklısı karşı karşıya gelmesinin önüne geçecektir. Bu sebeple nafaka miktarı ve artışı önceden belirlenerek olası anlaşmazlığın ve dava sürecini bertaraf edecektir.

İlginizi Çekebilir; Adana Boşanma Avukatı

Nafaka Artırım Davası
Nafaka Artırım Davası Nedir? 2

Nafaka Artırım Davası Nerede Açılır?

Nafaka alacak olan kişiye nafaka miktarı bağlandıktan sonra bu nafakanın yeterli gelmemesinin akabinde nafakanın artırılmasını talep etme hakkı vardır. Nafaka artırım davası, nafaka talep eden kişinin ikametgahı çevresindeki aile mahkemesinde açılması gerekmektedir. Eğer ikametgahı bulunan yerde aile mahkemesi mevcut değilse bu dava için görevli mahkeme asliye hukuk mahkemeleridir. Asliye hukuk mahkemeleri bu davaya aile mahkemesi sıfatıyla bakmaktadır. Asliye hukuk mahkemesinde bakılan bu dava sanki aile mahkemesinde görülmüş gibi geçerli bir mahkeme kararı olacaktır.

Nafaka En Fazla Ne Kadar Arttırılabilir?

Mahkeme nafaka artış oranını ÜFE oranında artırılmasına karar verebilir. Dolayısıyla her yıl yetkili makamlarca belirlenen üfe oranına göre nafaka miktarı da artış gösterecektir. Asgari ücretle çalışan bir kişinin maaşı her yıl üfe oranında artmayabilir. Fakat anlaşma protokolünde yada mahkemece belirlenen miktar oranı üfeye bağlanmışsa üfe oranında artış yapmak zorunda kalacaktır. Daha öncesinde nafaka artırım konusunda üfe artışı şeklinde bir anlaşma yapıldığı takdirde bu miktarın daha aşağısında bir nafaka bedeli yatırılması mümkün olmayacaktır.

Nafaka ödeyecek kişi artış miktarını üfe değilde yüzdesel olarak bir limit belirlemişlerse, belirledikleri limit üzerinden artış gerçekleşecektir. Nafaka alacaklısı enflasyon yada başka sebeplere dayalı dava açmasında hukuki yarar olmadığı hallerde davası reddolacaktır. Her yıl üfe oranı değişeceği için güncel üfe oranını öğrenip ondan sonra dava açmak daha yararlı olacaktır. Nafaka artırım davası uzmanlık gerektiren bir dava türü olup bir avukatla birlikte süreci yürütmeniz daha sağlıklı olacaktır.

Nafaka Artırım Davası Şartları

Nafaka, boşanma veya ayrılık durumlarında ekonomik destek sağlamak amacıyla belirlenen düzenli ödemeleri içeren hukuki bir kavramdır. Nafaka artırım davası ise, ödenen nafakanın değiştirilmesi veya artırılması talebini içeren bir hukuki süreçtir. Bu başlıkta, nafaka artırım davası şartlarına odaklanılacaktır.

  • Değişen Ekonomik Durum

Nafaka artırım davası açabilmek için öncelikle tarafın ekonomik durumunda önemli bir değişiklik olması gerekmektedir. Bu değişiklik, nafaka ödeme gücünü etkileyen iş kaybı, maaş düşüşü veya sağlık sorunları gibi faktörlere bağlı olabilir. Mahkeme, bu durumun belirgin ve sürekli bir etki yarattığını değerlendirerek nafaka artırım talebini değerlendirir.

  • İhtiyaçların Değişmesi

Nafaka alan tarafın ihtiyaçlarındaki belirgin bir değişiklik de nafaka artırım davası için önemli bir şarttır. Örneğin, çocukların eğitim masraflarında artış, sağlık harcamalarında meydana gelen değişiklikler veya genel yaşam maliyetindeki yükseliş gibi durumlar, mahkemeye başvuruda bulunma hakkını doğurabilir.

  • Nafaka Kararının Adaletsiz Olması

Nafaka artırım davası için bir diğer önemli şart, mevcut nafaka kararının adaletsiz olmasıdır. Taraflardan biri, nafakanın belirlenmesinde hatalı hesaplamaların yapıldığını veya değişen koşullara uygun olmadığını iddia ederek mahkemeden nafaka artırımı talep edebilir. Mahkeme, bu iddiaları değerlendirirken tüm ilgili faktörleri göz önünde bulunduracaktır.

  • Davanın Zamanında Açılması

Nafaka artırım davası, değişen durumların ortaya çıkmasından hemen sonra açılmalıdır. Mahkeme, taraflardan birinin değişen koşulları derhal bildirmesi ve davayı açması gerektiğini bekleyecektir. Gecikmiş başvurular, mahkemenin talepleri reddetmesine neden olabilir.

Sonuç olarak ; Nafaka artırım davası, adil ve değişen koşullara uygun bir nafaka ödeme düzeni sağlamak amacıyla başvurulan bir hukuki süreçtir. Değişen ekonomik durum, ihtiyaçlardaki değişiklikler, adaletsiz nafaka kararı ve zamanında başvuru, nafaka artırım davası şartlarının temelini oluşturur. Tarafların bu şartlara dikkat ederek hukuki süreci başlatmaları, adil bir çözüm elde etmelerine yardımcı olabilir.

Sıkça Sorulan Sorular

Nafaka artırımı davası neye göre belirlenir?

Maddi durum değişikliği, geçim şartlarının değişmesi, yasal hükümler gibi nedenlere göre belirlenebilir.

Nafaka artırım davası kaç TL?

Nafaka artırım davasının sonucundaki miktara ilişkin belirli bir standart tutar yoktur. Nafaka miktarları, mahkeme tarafından tarafların maddi durumları, ihtiyaçları ve diğer faktörler göz önüne alınarak belirlenir.

Nafaka Artırım Davası Kaç Yılda Bir Açılır?

Nafaka artırım davası, yaşanan değişikliklere bağlı olarak genellikle bir yıl veya daha uzun sürelerde bir kez açılabilir. Ancak duruma ve ülkeye göre bu süre değişebilir. Hukuki danışmanınıza başvurarak spesifik bilgi alabilirsiniz.

Yorum yapın

Hemen Ara