Mirasçılık Belgesi(Veraset İlamı) Nedir, Nasıl ve Nereden Alınır

Av.Naciozkan

Miras hukuku, bir kişinin vefatı durumunda mal varlığının nasıl dağıtılacağını ve mirasçıların haklarını düzenleyen önemli bir hukuk alanıdır. Bu alanda, mirasçılık belgesi gibi belgeler, mirasçıların haklarını belgelemek ve mirasın dağıtımını düzenlemek için kritik bir rol oynamaktadır. Mirasçılık belgesi, miras hukukunda adeta bir köşe taşı olarak işlev görür ve mirasın hukuki sürecini yönlendirir.

Mirasçılık Belgesi(Veraset İlamı) Nedir, Nasıl Ve Nereden Alınır
Mirasçılık Belgesi(Veraset İlamı) Nedir, Nasıl Ve Nereden Alınır 2

Mirasçılık Belgesi

Mirasçılık belgesi, bir kişinin vefat etmesi durumunda mirasçılarının kimler olduğunu ve bu mirasçıların hangi oranda miras aldıklarını belirten resmi bir belgedir. Genellikle mahkeme kararı ile verilen bu belge, mirasın dağıtımını düzenler ve mirasçıların haklarını korur. Mirasçılık belgesi olmadan, mirasçılar mal varlığını paylaşamazlar ve mirasın dağıtımı yapılamaz.

Mirasçılık belgesi almak için mirasçılar mahkemeye başvurur ve mirasçı olduklarını kanıtlayan belgeler sunarlar. Mahkeme bu belgeleri inceledikten sonra mirasçılık belgesini verir ve mirasçıların haklarını belirler. Bu belge, mirasçıların haklarını korumak ve mirasın adil bir şekilde dağıtılmasını sağlamak amacıyla önemlidir.

Mirasçılık Belgesi Nereden Alınır?

Mirasçılık belgesi almak için mirasçılar, öncelikle mahkemeye başvururlar ve mirasçı olduklarını kanıtlayan belgeler sunarlar. Bu belgeler arasında ölen kişinin vasiyeti, varsa evlilik sözleşmesi, aile kütüğü kayıtları ve diğer kanıtlar yer alabilir. Mahkeme bu belgeleri inceler ve mirasçılık belgesini verir veya reddeder.

Mirasçılık belgesi aldıktan sonra, mirasçılar mirasın dağıtımını yapabilirler. Bu süreçte, mirasın paylaşımı ve dağıtımı adil bir şekilde yapılmalı ve mirasçıların hakları korunmalıdır. Mirasın dağıtımında, mahkeme kararlarına uyulmalı ve mirasçıların hakları gözetilmelidir.

Mirasçılık Belgesi Dilekçe Örneği

NÖBETÇİ SULH HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ’NE

                                                                                                                   ADANA

Davacı                      : 

Vekili                        : Av. Nuh Naci Özkan-ADRES ANTETTEDİR

Davalı                       :Hasımsız

Konu                         :Verasete karar verilmesi hakkında davadır.

Anlatımı              : Müvekkilimizin kök murisi dedesi ……………. tarihinde babası ALİ BASAN ise 24.08.2022 gününde vefat etmiştir. Dededen ve Babadan kalan mirasçıların farklılık olması sebebiyle sayın mahkemenizden alınacak mirasçılık belgesinin daha sağlıklı olacağı düşüncesindeyiz 

                                     Yasal işlemlerimizin tekemmülü için işbu veraset ilamını almak üzere sayın mahkemenize başvurma zorunluluğu doğmuştur.

Deliller                    :Tekmil nüfus kayıtları, tanık beyanları ile ikamesi kabil sair yasal deliller

Kanuni Deliller       :MK. ve ilgili mevzuat hükümleri

Sonuç ve İstem   :Davamızın kabulü ile hukuki işlemlerimizin tekemmülü için veraset belgesinin verilmesine karar verilmesini saygılarımla arz ve talep ederim.20.05.2023

                                                                                                      Davacı vekili

Eki    :Nüfus Kayıt Örneği                                                            Av. Nuh Naci Özkan

           Vekaletname fotokopisi       e-imzalı

Mirasçılık Belgesi Yetkili Mahkeme

Mirasçılık belgesi yani veraset ilamı almak için sulh hukuk mahkemesinde dava açılacaktır. Mirasçılık belgesi için açılacak olan bu dava murisin en son yerleşim yeri mahkemesinde ya da mirasçılardan her birinin yerleşim yeri mahkemesinde açılabilir.

Mirasçılık Belgesi İçin Gerekli Evraklar

Mirasçılık belgesi, mahkeme kararı ile verildiği için yasal olarak geçerlidir. Ancak, mirasçılık belgesine itiraz edilebilir ve mahkeme kararı ile iptal edilebilir. Örneğin, mirasçılık belgesi verilirken hile veya sahtekarlık yapıldığı kanıtlanırsa, bu belge geçersiz hale gelebilir.

Ayrıca, mirasçılık belgesine itiraz etme hakkı da vardır. Bir kişi, mirasçılık belgesinde yer almadığı halde mirasçı olduğunu iddia edebilir ve mahkemeye başvurarak mirasçılık belgesinin iptalini veya düzeltilmesini isteyebilir.

Mirasçılık Belgesi Ne İşe Yarar

Mirasçılık belgesi diğer adıyla veraset ilamı alınması mirasbırakan kişinin ölümünden sonra miras mallarının mirasçılara geçmesi için yapılması gereken ilk işlemlerden biri mirasçılık belgesi yani veraset ilamı alması gerekmektedir. Mirasçılık belgesi alınmadan miras bırakanın bıraktığı mal varlıkları ile ilgili hiçbir işlem yapılması mümkün değildir.

Mirasçılık Belgesi Nasıl Alınır

Mirasçılık belgesi yani veraset ilamı noter yada sulh hukuk mahkemesinden alınabilmektedir. Noterden mirasçılık belgesi alınması mahkemeye göre çok daha hızlı ve ekonomik bir şekilde gerçekleştirilebilir. Bu yüzden genelde mirasçılar mirasçılık belgesini noterden almayı tercih etmektedir. Ancak mirasçılar arasında yurt dışında yaşayan yada yurt dışında vatandaşlığı olan birisi var ise o zaman mirasçılık belgesini noterden almak mümkün değildir. Bunun için sulh hukuk mahkemesinde dava yolu ile bu belgeyi temin edebilirsiniz.

Mirasçılık Belgesi İstemi

Yürürlükte olan kanunumuzun eski halinde mirasın belgesini alma yetkisi yalnızca mahkemeler tarafından gerçekleştirilirdi. Ancak türk medeni kanunumuzda yapılan yeni değişiklikler sayesinde mahkemelerin yoğunluğunu azaltmak iş yükünü hafifletmek ve süreci hızlandırmak için bu yetkiyi noterlerde verilmiştir. Sonuç olarak mira türk belgesi noterden çok daha hızlı temin edilir. Ancak bazı durumlarda bu belgeyi noterden almak mümkün değildir. Nüfus kayıtlarında miras bırakan ile mirasçı arasında herhangi bir soy bağı yok ise noterlik bu belgeyi düzenleyemez. Diğer bir husus ise yabancılar tarafından mirasçılık belgesi talep edilmiş ise yine bu belgeyi noterlik düzenleyemez.

Mirasçılık Belgesi Ücreti

Mirasçılık belgesi yukarıda da bahsettiğimiz üzere noter ve mahkeme aracılığıyla alınabilmektedir. Noterler mahkemelere göre daha ekonomik bir ücret karşılığında bu işi yürütmektedir. Mirasçılık belgesi ücreti hesaplanırken mirasçı sayısına göre bu tutar artabilir. Dolayısıyla berata değil ama yıldan yıla ve mirasçı sayesine göre değişiklik göstermektedir. Sulh hukuk mahkemesinde veraset ilamı harç ücreti 1.290 tl olarak belirlenmiştir. Bu tutar noterde daha farklı çıkabilmektedir. Miras davaları alanında uzman avukatlık gerektiren bir iştir. Bu sebeple bütün bu süreçlerin alanında uzman bir miras avukatı eşliğinde yürütmenizde fayda vardır.

Mirasçılık Belgesi Dava Dilekçesi

NÖBETÇİ SULH HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ’NE

                                                                                        MERSİN

DAVACI       :

VEKİLİ         : Av. Nuh Naci Özkan-ADRES ANTETTEDİR

DAVALI        :Hasımsız

KONU           :Verasete karar verilmesi hakkında davadır.

ANLATIMI  : Müvekkilimizin kök murisi babası ………………… vefat etmiştir. Babadan kalan mirasçıların farklılık olması sebebiyle sayın mahkemenizden alınacak mirasçılık belgesinin daha sağlıklı olacağı düşüncesindeyiz 

                                     Yasal işlemlerimizin tekemmülü için işbu veraset ilamını almak üzere sayın mahkemenize başvurma zorunluluğu doğmuştur.

DELİLLER                  :Tekmil nüfus kayıtları, tanık beyanları ile ikamesi kabil sair yasal deliller

KANUNİ DELİLLER:MK. ve ilgili mevzuat hükümleri

Sonuç ve İstem   :Davamızın kabulü ile hukuki işlemlerimizin tekemmülü için veraset belgesinin verilmesine karar verilmesini saygılarımla arz ve talep ederim.03.02.2024

                                                                                                            Davacı vekili

EKİ :Nüfus Kayıt Örneği                                                                    Av. Nuh Naci Özkan

           Vekaletname fotokopisi                               e-imzalı                       

Mirasçılık Belgesi Örneği

TÜRK MİLLETİ ADINA

T.C.

ÇORUM

1. SULH HUKUK MAHKEMESİ

GEREKÇELİ KARAR

ESAS NO : 

KARAR NO : 

HAKİM : 

KATİP : 

DAVACI : 

VEKİLİ : Av. NUH NACİ ÖZKAN –  

MİRAS BIRAKAN : 

DAVA : Mirasçılık Belgesi İstemi

DAVA TARİHİ : 21/05/2023

KARAR TARİHİ : 22/05/2023

GEREKÇELİ KARARIN

YAZILDIĞI TARİH : 22/05/2023

Mahkememizde görülmekte bulunan Mirasçılık Belgesi İstemi davasının yapılan açık yargılamasının sonunda,

GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ:

Davacı, dava dilekçesinde özetle; miras bırakan ………. ‘ın 06/02/2007 tarihinde vefat ettiğini, bu nedenle murise ait mirasçılık belgesi verilmesini talep etmiştir.

Davacının dilekçesi, nüfus kayıtları ve dosya kapsamına göre yapılan inceleme sonucunda; Bekir ve Asiye’dan olma, 01/10/1913 doğumlu, ………. TC kimlik numaralı, muris ………….. ‘ın, 06/02/2007 tarihinde vefat ettiği tespit edilmiştir. Murisin geriye mirasçı olarak oğlu ………, oğlu ……., oğlu Ali Basan, oğlu ………, oğlu Süleyman Basan, oğlu ……., oğlu Ahmet Basan, kızı …….. ‘nın kaldığı; mirasçı ……….. ‘nın 08/05/2016 tarihinde öldüğü ve geriye mirasçı olarak oğlu ………., oğlu Alparslan Karakaya, kızı ……., kızı Ülkü Alkan ‘ın kaldığı; mirasçı Mehmet Basan ‘ın 22/02/1988 tarihinde öldüğü ve geriye mirasçı olarak kızı ………, oğlu …………’ın kaldığı; mirasçı ………. ‘ın 24/08/1991 tarihinde öldüğü ve geriye mirasçı olarak oğlu ………, oğlu ……., kızı …….. ‘ın kaldığı; mirasçı Hacı Basan ‘ın 15/12/2018 tarihinde öldüğü ve geriye mirasçı olarak eşi ……, kızı Satı Ersavaş, kızı Tuba Basan, kızı ……… ‘ün kaldığı; mirasçı …….. ‘ın 23/09/2011 tarihinde öldüğü ve geriye mirasçı olarak eşi …….., oğlu ………., kızı ……., kızı Esra Kaptı ‘nın kaldığı, murisin bunlardan başka mirasçılarının bulunmadığı anlaşılmakla verasetin aşağıdaki şekilde sübutuna karar vermek gerekmiştir. 

HÜKÜM : Yukarıda açıklanan nedenlerle;

Çorum ili, Merkez ilçesi, Cilt No:102, Aile Sıra No: 29, Sıra No:1 nüfusuna kayıtlı, Bekir ve Asiye’dan olma, 01/10/1913 doğumlu, …………. ‘ın, 06/02/2023 tarihinde ölümü ile miras meselesi 96 pay olarak kabul edilerek, bundan; 

12 payın Osman ve Amine ‘den olma 01/02/1954 doğumlu 1…………..T.C. nolu ………… ‘a, 

12 payın Osman ve Amine ‘den olma 01/10/1955 doğumlu …….. T.C. nolu ………… ‘a, 

12 payın Osman ve Amine ‘den olma 15/01/1944 doğumlu 1………….. T.C. nolu ………… ‘ya, 

3 payın Arif ve Meryem ‘den olma 01/04/1971 doğumlu ……..T.C. nolu ………… ‘ya, 

3 payın Arif ve Meryem ‘den olma 18/06/1974 doğumlu ……….. T.C. nolu ………… ‘ya, 

3 payın Arif ve Meryem ‘den olma 01/01/1978 doğumlu ……… T.C. nolu ………. ‘ya, 

3 payın Arif ve Meryem ‘den olma 03/05/1976 doğumlu ……… T.C. nolu Ülkü ALKAN ‘a, 

3 payın Mehmet ve Elmas ‘dan olma 10/10/1967 doğumlu 5……….T.C. nolu ………. ‘a, 

3 payın Mehmet ve Satı ‘dan olma 22/02/1972 doğumlu …….. T.C. nolu ……… ‘a, 

3 payın Mehmet ve Satı ‘dan olma 26/03/1975 doğumlu ……. T.C. nolu ……….. ‘a, 

3 payın Mehmet ve Elmas ‘dan olma 10/04/1966 doğumlu ……..T.C. nolu ……. ‘a, 

4 payın Ali ve Gülbeyaz ‘dan olma 01/04/1966 doğumlu ……….T.C. nolu …….. ‘a, 

4 payın Ali ve Gülbeyaz ‘dan olma 05/05/1976 doğumlu ………. T.C. nolu ……….. ‘a, 

4 payın Ali ve Gülbeyaz ‘dan olma 03/12/1984 doğumlu …….. T.C. nolu ……. ‘a, 

3 payın Halit ve Satı ‘dan olma 30/03/1954 doğumlu 1……. T.C. nolu ……… ‘a, 

3 payın Hacı ve Emine ‘den olma 10/05/1986 doğumlu ……. T.C. nolu …….. ‘a, 

3 payın Hacı ve Emine ‘den olma 15/01/1991 doğumlu …….4 T.C. nolu ………. ‘a, 

3 payın Hacı ve Emine ‘den olma 17/10/1992 doğumlu ….. T.C. nolu ………. ‘e, 

3 payın Mehmet ve Ayşe ‘den olma 01/08/1956 doğumlu 1………. T.C. nolu ………. ‘a, 

3 payın Süleyman ve Havana ‘dan olma 01/02/1981 doğumlu ……. T.C. nolu ……. ‘a, 

3 payın Süleyman ve Havana ‘dan olma 15/10/1985 doğumlu ……… T.C. nolu …….. ‘a, 

3 payın Süleyman ve Havana ‘dan olma 16/06/1992 doğumlu …..T.C. nolu …………….. ‘ya

Aidiyetine, verasetin bu şekilde sübutuna,

Harçlar kanunu gereğince alınması gereken  harç peşin alındığından yeniden harç alınmasına yer olmadığına, 

Davacı tarafından yapılan yargılama masraflarının davacı üzerinde bırakılmasına, artan kısmın davacıya iadesine,

Dair, aksi sabit oluncaya kadar geçerli olmak üzere 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanununun 320/1 maddesi uyarınca dosya üzerinde yapılan inceleme sonucu karar verilmiştir.  22/05/2023

Mirasçılık belgesi, miras hukukunun önemli bir unsuru olarak karşımıza çıkar ve mirasın hukuki sürecini belirler. Bu belge, mirasçıların haklarını korur, mirasın adil bir şekilde dağıtılmasını sağlar ve toplumsal adaletin sağlanmasına katkıda bulunur. Mirasçılık belgesinin işleyişi ve geçerliliği, miras hukukunun temel prensipleriyle uyumlu olarak belirlenir ve mirasçıların haklarını güvence altına alır. Bu nedenle, mirasçılık belgesi, miras hukukunun vazgeçilmez bir unsuru olarak kabul edilir ve bu alanda önemli bir rol oynar

Yorum yapın

Hemen Ara