Miras Davasında Avukat Ücretini Kim Öder?

Av.Naciozkan

Miras davası, bir kişinin ölümünden sonra geride kalan malvarlığının paylaşılması için açılan bir davadır. Miras davası, aile mahkemesinde görülür.

Miras davasında, davacı taraf, davalı taraflardan miras payını talep eder. Davalı taraflar ise, davacının mirasçı olmadığını veya daha az paya hak kazandığını iddia edebilirler.

Miras davasında, davacı taraf, dava masraflarını ve avukat ücretini ödemekle yükümlüdür. Dava masrafları, dava harçları, bilirkişi ücretleri ve avukat ücretini kapsar.

Ancak, bazı durumlarda, dava masraflarını ve avukat ücretini davalı taraflar ödemek zorunda kalabilir.

Bu durumlar şunlardır:

  • Davalı taraf, davayı kasten veya ağır kusuruyla kaybetmişse, dava masraflarını ve avukat ücretini ödemekle yükümlüdür.
  • Davalı taraf, davayı kazanmış olsa bile, davacının uğradığı zararı tazmin etmek zorundaysa, dava masraflarını ve avukat ücretini de tazmin etmek zorundadır.
  • Davacı taraf, davayı kazanmış olsa bile, dava masraflarını ve avukat ücretini ödemeye gücü yetmiyorsa, mahkeme, dava masraflarını ve avukat ücretini davalı taraflardan tahsil edebilir.
  • Miras davasında, dava masrafları ve avukat ücretinin miktarı, dava konusunun niteliğine ve davacının talep ettiği miktara göre değişebilir.

Miras davası, önemli hukuki sonuçları olan bir davadır. Bu nedenle, dava açmadan önce bir avukata danışmak önemlidir.

Miras Davasında Avukat Ücretini Kim Öder?

Medeni hukukta yer alan maddeler doğrultusunda miras aile bireyleri arasında eşit bir şekilde taksim edilir. Fakat kimi zaman aile içerisinde bazı bireylerin diğer üyelere haksızlık etmeleri durumunda ortaya miras kavgaları ve tartışmaları çıkıyor. Miras davalarında görülen başlıca sorun mirasın haksız bir şekilde dağıtılması ve bazı aile üyelerinin hak kaybına uğraması gibi etkenler görülür. Özellikle ülkemizde kız çocuklarına miras konusunda büyük haksızlıklar yapılıyor.

Bu sebeple insanların bilinçlenmeye başladığı günümüzde kız çocukları da haklarını aramaya başladılar. Bu nedenle alanında iyi bir avukatın tercih edilmesiyle sorunlar çözülmeye başlar. Miras davalarında avukat ücretini kim öder gibi sorular sorulmaya başladığında tabi ki de avukat ücretlerini davayı açan kişiler ödüyor şeklinde cevap vermek yeterli bir bilgi olacaktır.

Miras Davası Nasıl Açılır?

Miras davası, miras hukukunun kapsadığı tüm davalara karşı açılır. Miras bırakan varisin ölümüyle beraber sorunlar çıkmaya başlar. Miras davalarında yapılan haksızlıkların araştırılması ve incelenmesi bakımından profesyonel yardım almak gerekir. bu profesyonel yardımı ise alanında deneyimli ve miras hukukuna hakim bir avukattan alınabilir. Mirasçılar yaşanan sorunların ve anlaşmazlıkların giderilmesi için dava açarlar.

Bu davalar asliye hukuk ve sulh hukuk mahkemelerinde görülür. Miras davalarının sonuçlanması zaman alan konulardır. Miras davası açacak kişi avukat ya da kendisi de dilekçe hazırlayarak ilgili mahkemeye dava açar. Fakat miras davalarında her zaman profesyonel destek almak büyük avantajdır. Miras davasında avukat ücretini kim öder diye merak edenler için bu ücreti dava açan şahıs ya da ortak dava açan şahıslar ödüyor.

Miras Davaları Ücretleri

Miras davaları kişilerin hak kaybına uğraması ya da ölen kişi hayatta iken kandırılarak tapularının aileden başka kişiler üzerine geçirilmesi gibi durumlarda orta çıkar. Miras davası ücretleri davanın özelliğine ve taşınmaz malların durumuna bağlı olarak değişiyor. Bu davalara bakan avukatlar dava işle ücretleri ile beraber kişilerden komisyon talep edebiliyorlar. Miras davalarında avukat ücretini kim öder denilirse bu konuya şöyle cevap vermek gerekir. Davayı açan kişi veya kişiler açıyor.

Yorum yapın

Hemen Ara