İzaleyi Şuyu ve Miras Davası Avukatı

Av.Naciozkan

İzaleyi şuyu, ortaklığın giderilmesi anlamına gelir. Miras ortaklığı, miras bırakanın ölümüyle birlikte mirasçılar arasında oluşan ortaklıktır. Miras ortaklığı, mirasçıların aralarında anlaşarak ortaklığı gidermeleri veya mahkemeye başvurmaları yoluyla sona erebilir.

Miras ortaklığının giderilmesi için açılan davalara “izaleyi şuyu davası” denir. Izaleyi şuyu davası, Asliye Hukuk Mahkemeleri’nde görülür.

İzaleyi şuyu davasında, ortaklığın nasıl giderileceği mahkeme tarafından belirlenir. Mahkeme, ortaklığın satış yoluyla giderilmesine karar verebilir. Bu durumda, ortaklığın değeri bilirkişi tarafından tespit edilir ve ortaklık payları, pay sahiplerine orantılı olarak satılarak dağıtılır.

İzaleyi Şuyu ve Miras Davası Avukatı

Çoğu zaman kişilere kalan mirasın paydaşlara dağıtımında anlaşmazlıklar çıkmaktadır. Bu anlaşmazlıklar sonunda aileler arasında küskünlük kızgınlık meydana gelirken bu işin çözümü için mahkemelere başvurmaktadırlar. İşite bu noktada hissedarların ortaklığını giderecek izaleyi şuyu davası devreye girmektedir.

Miras Davasına Avukat Bulma

Miras paylaşımı ile ilgili bir durum başa gelmedikçe nasıl pay edileceği tabi ki bilinememektedir. Kimse akrabalarıyla ya da hissedarlarıyla karşı karşıya gelmek istemez. Böyle bir durumla karşılaştığınızda daha önce miras davalarına katılmış, konusunda uzman olan avukat bularak dava açmanız yararınıza olacaktır.

Ortaklığın Giderilmesinde Görevli Mahkemeler

Miras kalan taşınır veya taşınmaz malların pay edilerek ortaklığın giderilmesi ilişkin davalar Türkiye Cumhuriyeti Hukuk Mahkemeleri kanunu gereği sulh hukuk mahkemesi görev alanına dahildir. Yetkili mahkeme ise davaya konu olan taşınır veya taşınmazın bulunduğu yerdeki mahkemelerdir.

Ortaklığın Giderilmesi Davası Nasıl Açılır?

Dava açmak için Türk toplum ahlakı gereği öncelikle anlaşmazlığın çözümüne yönelik beşerî çalışmalar yapılmalıdır. Bu çalışmalar ile sonuca ulaşılamadığı durumlarda adli süreç başlatılarak dava açılmalıdır. Dava açılırken öncelikle konunun uzmanı avukattan bilgi alınmalıdır. Sonrasında avukat yardımıyla hazırlanan dosya bölgenizdeki sulh hukuk mahkemesine baş vurmak suretiyle süreç başlatılır.

Dava açılırken dava açan kişi tüm kendisi hariç tüm paydaşları hasım göstererek dava açmalıdır. Hissedarlardan biri vefat etmiş ise kanunu mirasçıları da doğrudan hak sahibi olmaktadır. Bu nedenle onlarda paydaş olduğundan onlara da ayni şekilde adli süreç başlatılması gerekmektedir.

Özkan Hukuk Bürosu ceza avukatı , boşanma avukatı , miras avukatı , iş davası avukatı gibi hukuk dallarında  ekip olarak sizlere hizmet vermeye hazırız. Özkan Hukuk Bürosu iletişim adresinden bizlere ulaşabilirsiniz.

Yorum yapın

Hemen Ara