İzaleyi Şuyu ve Miras Davası Avukatı

Av.Naciozkan

İzaleyi Şuyu ve Miras Davası Avukatı ; İzaleyi şuyu, ortaklığın giderilmesi anlamına gelir. Miras ortaklığı, miras bırakanın ölümüyle birlikte mirasçılar arasında oluşan ortaklıktır. Miras ortaklığı, mirasçıların aralarında anlaşarak ortaklığı gidermeleri veya mahkemeye başvurmaları yoluyla sona erebilir.

Miras ortaklığının giderilmesi için açılan davalara “izaleyi şuyu davası” denir. Izaleyi şuyu davası, Asliye Hukuk Mahkemeleri’nde görülür.

İzaleyi şuyu davasında, ortaklığın nasıl giderileceği mahkeme tarafından belirlenir. Mahkeme, ortaklığın satış yoluyla giderilmesine karar verebilir. Bu durumda, ortaklığın değeri bilirkişi tarafından tespit edilir ve ortaklık payları, pay sahiplerine orantılı olarak satılarak dağıtılır.

İzaleyi Şuyu Ve Miras Davası Avukatı
İzaleyi Şuyu Ve Miras Davası Avukatı 2

İzaleyi Şuyu ve Miras Davası Avukatı

Çoğu zaman kişilere kalan mirasın paydaşlara dağıtımında anlaşmazlıklar çıkmaktadır. Bu anlaşmazlıklar sonunda aileler arasında küskünlük kızgınlık meydana gelirken bu işin çözümü için mahkemelere başvurmaktadırlar. İşite bu noktada hissedarların ortaklığını giderecek izaleyi şuyu davası devreye girmektedir.

Miras Davasına Avukat Bulma

Miras paylaşımı ile ilgili bir durum başa gelmedikçe nasıl pay edileceği tabi ki bilinememektedir. Kimse akrabalarıyla ya da hissedarlarıyla karşı karşıya gelmek istemez. Böyle bir durumla karşılaştığınızda daha önce miras davalarına katılmış, konusunda uzman https://maps.app.goo.gl/G4sZNdJT6h7TUtvm7olan avukat bularak dava açmanız yararınıza olacaktır.

Ortaklığın Giderilmesinde Görevli Mahkemeler

Miras kalan taşınır veya taşınmaz malların pay edilerek ortaklığın giderilmesi ilişkin davalar Türkiye Cumhuriyeti Hukuk Mahkemeleri kanunu gereği sulh hukuk mahkemesi görev alanına dahildir. Yetkili mahkeme ise davaya konu olan taşınır veya taşınmazın bulunduğu yerdeki mahkemelerdir.

Ortaklığın Giderilmesi Davası Nasıl Açılır?

Dava açmak için Türk toplum ahlakı gereği öncelikle anlaşmazlığın çözümüne yönelik beşerî çalışmalar yapılmalıdır. Bu çalışmalar ile sonuca ulaşılamadığı durumlarda adli süreç başlatılarak dava açılmalıdır. Dava açılırken öncelikle konunun uzmanı avukattan bilgi alınmalıdır. Sonrasında avukat yardımıyla hazırlanan dosya bölgenizdeki sulh hukuk mahkemesine baş vurmak suretiyle süreç başlatılır.

Dava açılırken dava açan kişi tüm kendisi hariç tüm paydaşları hasım göstererek dava açmalıdır. Hissedarlardan biri vefat etmiş ise kanunu mirasçıları da doğrudan hak sahibi olmaktadır. Bu nedenle onlarda paydaş olduğundan onlara da ayni şekilde adli süreç başlatılması gerekmektedir.

Özkan Hukuk Bürosu ceza avukatı , boşanma avukatı , miras avukatı , iş davası avukatı gibi hukuk dallarında  ekip olarak sizlere hizmet vermeye hazırız. Özkan Hukuk Bürosu iletişim adresinden bizlere ulaşabilirsiniz.

İzale-i Şuyu Davası Ne Kadar Sürer?

İzale-i şuyu davası, Türk Medeni Kanunu’na göre mülkiyet hakkına konu olan taşınmaz mal varlığının paylaşımının düzenlendiği bir hukuki süreçtir. Bu makalede, izale-i şuyu davası sürecinin aşamaları ve bu sürecin ne kadar sürdüğüne dair beklentiler ele alınacaktır.

  1. İzale-i Şuyu Davası Nedir?

İzale-i şuyu davası, bir malikin sahip olduğu taşınmaz malın diğer maliklerle paylaşımını düzenlemek amacıyla açılan bir hukuki davadır. Bu dava genellikle miras yoluyla ortaya çıkan mülkiyet karmaşalarını çözmek için başvurulan bir yöntemdir.

  1. İzale-i Şuyu Davası Aşamaları

İzale-i şuyu davası, belirli aşamalardan geçerek sonuca ulaşır. Bu aşamalar şu şekildedir:

a. Dava Başvurusu: İlk aşamada, maliklerden biri veya birkaçı mahkemeye başvurarak izale-i şuyu davası açar. Davacı, mahkemeye başvuru dilekçesinde malın paylaşımı talebini ve gerekçelerini belirtir.

b. Duruşma ve Delillerin Sunumu: Mahkeme, başvuruyu inceleyerek tarafları duruşmaya çağırır. Taraflar, mahkemeye delillerini sunarlar ve iddialarını desteklerler.

c. Uzman Raporu: Mahkeme, gerektiğinde taşınmaz malın değerini belirlemek için uzman raporu talep edebilir. Uzman raporu, malın adil bir şekilde paylaşılması için önemli bir faktördür.

d. Karar Aşaması: Mahkeme, tarafların iddia ve delillerini değerlendirerek bir karara varır. Kararda, malın nasıl paylaşılacağı ve diğer önemli hususlar belirtilir.

e. İtiraz Hakkı: Taraflar, mahkemenin verdiği karara karşı belirli bir süre içinde temyiz başvurusu yapabilirler. Temyiz sonucunda Yargıtay’ın kararı kesinleştirir.

  1. İzale-i Şuyu Davası Süresi

İzale-i şuyu davasının süresi, birçok faktöre bağlı olarak değişebilir. Dava sürecindeki karmaşıklık, tarafların uzlaşma durumu, delillerin toplanma süreci gibi etkenler, süreyi etkileyen unsurlardır. Genel olarak, izale-i şuyu davası birkaç ay ile birkaç yıl arasında sürebilir.

Sonuç olarak; İzale-i şuyu davası, mülkiyet haklarına ilişkin anlaşmazlıkları çözmek için kullanılan bir hukuki yöntemdir. Davanın süresi, olayın karmaşıklığına ve tarafların işbirliğine bağlı olarak değişiklik gösterir. Bu nedenle, izale-i şuyu davası sürecinde tarafların sabırlı olmaları ve uzman hukuki danışmanlık almaları önemlidir.

Sıkça Sorulan Sorular

İzale-i şuyu davası avukat yüzde kaç alır?

Izale-i şuyu davası avukat ücreti genellikle davanın karmaşıklığına ve süresine bağlı olarak değişir. Türkiye’de alınan ücretlerde belirli bir yüzde standartı yoktur, ancak genellikle davanın sonucundan elde edilen malvarlığına göre yüzdelik bir anlaşma yapılır.

Izaleyi şuyu davasına hangi avukat bakar?

Izale-i şuyu davasında genellikle aile hukuku veya miras hukuku konusunda uzmanlaşmış avukatlar görev alır. Bu avukatlar, mirasçıların mal paylaşımı ve haklarının düzenlenmesi konularında hizmet verirler.

İzale-i şuyu davasına karşı dava nedir?

Izale-i şuyu davasına karşı dava, mirasçıların mal paylaşımı konusunda itirazda bulunma hakkını ifade eder. Bu itiraz, mirasçıların haklarını ve malvarlıklarını korumayı amaçlar.

Yorum yapın

Hemen Ara