İş Hukuku Davalarında Avukat Tutmak Zorunlu Mudur?

Av.Naciozkan

İş Hukuku Davalarında Avukat Tutmak Zorunlu Mudur; İş hukuku, işçi ve işveren arasındaki hak ve yükümlülükleri düzenleyen bir hukuk dalıdır. İş hukuku kapsamında işçi ve işveren arasında yaşanan uyuşmazlıklar, iş mahkemelerinde görülür.

İş mahkemelerinde dava açmak için avukat tutmak zorunlu değildir. Ancak, işçi ve işverenler, hak kaybı yaşamamak için avukattan yardım almak isteyebilirler.

Avukat, iş hukuku konusunda uzmanlaşmış bir hukukçudur. Avukat, işçi veya işverenin hak ve çıkarlarını korumak için çalışır. Avukat, dava sürecini takip eder, gerekli belgeleri hazırlar ve duruşmada işçi veya işvereni temsil eder.

İş hukuku davalarında avukat tutmak, aşağıdaki avantajları sağlar:

  • Hak kaybının önlenmesi
  • Davanın daha hızlı ve etkin bir şekilde sonuçlandırılması
  • Daha yüksek tazminat miktarı elde edilmesi

İş hukuku davalarında avukat tutmak zorunlu olmamakla birlikte, hak kaybı yaşamamak için avukattan yardım almak faydalı olacaktır.

İş Hukuku Davalarında Avukat Tutmak Zorunlu Mudur
İş Hukuku Davalarında Avukat Tutmak Zorunlu Mudur? 2

İş Hukuku Davalarında Avukat Tutmak Zorunlu Mudur?

İşçi alacakları, işe iade ve diğer iş hukuk davalarında, işçinin ya da işverenin avukat tutma zorunluluğu yoktur. Fakat mevzuatın değişkenliği ve hukukun bir bilim dalı olması sebebiyle, iş davası avukatı hak kayıplarına uğranmaması için davanın takibini yapmalıdır.

Adana iş davası avukatı, her davanın farklı bir dava olduğunun bilincinde olan, vekili olduğu kişinin haklarını koruyan, gözeten ve gözetici sıfatına sahip olan kişidir. Merkezi Adana’da bulunan Özkan Hukuk Bürosu İş davaları sürecini en iyi şekilde yönetmek için ekip olarak sizlere hizmet vermeye hazırız.

İşe İade Davası Nedir?

İşveren tarafından iş akdi feshedilen fakat bu feshin geçersiz olduğuna inanan işçinin, iş güvencesinden yararlanarak işe iadesini istemesi, işe iade davası olarak adlandırılır. İş sözleşmesi geçersiz bir nedenle sonlandırılan (işten kovulan) işçi tarafından açılır. Bu süreçte işçinin yapacağı en doğru bir iş davası avukatı bulmaktır. Fakat işverenin böyle bir dava açma hakkı yoktur.

İşe İade Davası Nasıl Açılır?

Bir sebep gösterilmeden işine son verilen veya gösterilen sebebin doğruluğunun kabul edilmediği durumlarda, işten atılan kişi işe iade davası şartlarını yerine getirerek davayı açabilir. İşe iade dilekçesi ile birlikte iş mahkemelerinde açılır. Davanın açılacağı yer işveren ya da iş yerinin bulunduğu yerdeki iş mahkemesidir. İş mahkemesi olmayan yerlerde iş davası Asliye Hukuk Mahkemelerinde açılmaktadır.

İşe İade Davası Şartları Nelerdir?

Haksız nedenlerle iş hakkı feshedilen kişinin dava açabilmesi için, çalıştığı iş yerinde 30 ya da daha fazla kişinin çalışıyor olması gerekir. Dava açmak isteyen kişinin en az 6 aylık bir kıdeme sahip olması, işten çıkarılan kişi ile işveren arasında belirsiz süreli bir iş sözleşmesinin olması, işveren tarafından iş akdinin feshedilmesi gerekir. Özkan Hukuk Bürosu ceza avukatı , boşanma avukatı , miras avukatı , iş davası avukatı gibi hukuk dallarında  ekip olarak sizlere hizmet vermeye hazırız. Özkan Hukuk Bürosu iletişim adresinden bizlere ulaşabilirsiniz.

Yorum yapın

Hemen Ara