İddet Süresinin Kaldırılması Dava Dilekçesi Örneği

Av.Naciozkan

İddet süresi, boşanma davasında, boşanmayı talep eden eşin, boşanma davasını açmadan önce, eşine karşı belirli bir süre boyunca evlilik birliğini sürdürmesi gereken süredir.

İddet süresi, aşağıdaki durumlarda kaldırılabilir:

  • Eşlerden biri, diğer eşin ağır kusurlu davranışı nedeniyle boşanma davası açıyorsa
  • Eşlerin birlikte yaşamaları, eşlerden birinin veya çocuklarının hayatı, sağlığı veya mal varlığı bakımından tehlikeli ise
  • Eşlerden biri, diğer eşe karşı şiddet uygulamışsa

İddet süresinin kaldırılması için, boşanma davası açan eşin, mahkemeye başvurması gerekir. Mahkeme, eşlerin durumunu değerlendirerek, iddet süresinin kaldırılmasına karar verebilir.

İddet süresinin kaldırılması dava dilekçesi, aşağıdaki hususları içermelidir:

  • Davacının kimliği
  • Davalı eşin kimliği
  • Dava konusunun özeti
  • Davacının, iddet süresinin kaldırılmasını talep etme gerekçeleri

İddet süresinin kaldırılması dava dilekçesi, bir avukat tarafından hazırlanmalıdır. Ancak, davacı, kendi imkânlarıyla da dava dilekçesi hazırlayabilir.

İddet Süresinin Kaldırılması Dava Dilekçesi Örneği

ANKARA  AİLE MAHKEMESİ HÂKİMLİĞİ’NE

Davacı                    :

Vekili                     : AV NUH NACİ ÖZKAN

Davalı                     : Hasımsız

Dava                       : Bekleme Süresinin Kaldırılması Talebidir

Anlatımı          :  Alanya 3.Asliye Hukuk Hakimliği’nin karar numarası ile 01.02.2018  tarihinde eşinden boşandım. Boşanma kararı kesinleşmiştir.

Türk Medeni Kanununa göre  boşanan eş üç yüz gün geçmedikçe evlenememektedir. Şu anda nişanlı olup yeniden evleneceğim. Yeniden evlenmeme mani olmadığı hastanede yapılacak inceleme sonucu anlaşılacaktır. Bu nedenle sayın mahkemenize başvurma zorunluluğu doğmuştur.

Hukuki Nedenler: MK.132 ve ilgili yasal mevzuat.

Deliller: Doktor raporu, boşanma ilamı ve ikamesi kabil deliller.

Netice ve İstem: İzah edilen nedenlerle bekleme (iddet) süresinin kaldırılmasına karar verilmesini saygıyla arz ve talep ederiz.06.11.2018

                                                                                                          Davacı VEKİLİ

Eki      :Nüfus kaydı.kimlik fotokopisi

Yorum yapın

Hemen Ara