İdari Para Cezası Nedir?

Av.Naciozkan

İdari para cezası, idari bir düzenleyici işlemle, kanunlarda öngörülen usul ve esaslara aykırı davranılması nedeniyle, ilgili kişiye uygulanan bir yaptırım türüdür.

İdari para cezaları, kabahatler için uygulanabilir. Kabahatler, hukuka aykırı eylem ve davranışlar olup, suç teşkil etmezler.

İdari para cezaları, idari bir işlemle uygulandığından, adli para cezalarından farklıdır. Adli para cezaları, mahkeme kararı ile uygulanır.

İdari para cezaları, kişinin maddi ve manevi zararlarını tazmin etmek için uygulanmaz. İdari para cezaları, kişilerin hukuka aykırı davranışlarını önlemek ve kamu düzenini korumak için uygulanır.

İdari para cezalarının miktarı, kabahatin niteliğine ve ağırlığına göre belirlenir. İdari para cezaları, genellikle asgari ve azami tutarlar arasında belirlenir.

İdari para cezaları, ilgili kişiye tebliğ edilir. İdari para cezasına itiraz edilmesi halinde, itiraz yetkili idari makama yapılır.

İdari para cezaları, genellikle idari para cezasının tebliğ edildiği tarihten itibaren 30 gün içinde ödenir. İdari para cezasının süresinde ödenmemesi halinde, gecikme zammı uygulanır.

İdari para cezaları, genellikle trafik cezaları, çevre kirliliği cezaları, ruhsatsız işyeri çalıştırma cezaları, kaçakçılık cezaları gibi konularda uygulanır.

İdari Para Cezası Nedir? Kabahat Ve İdari Para Cezası

Hayat şartları gereği belirlenen kurallara uyma zorunluluğu vardır. Yasaların belirlemiş olduğu idari kurallara uyulmadığı ve dikkat edilmediği takdirde belirli bir ücret karşılığında ceza yazılır. İdari para cezası devletin idari kurumları tarafından verilen bir ceza türüdür. İdari para cezası vermeye yetkili olan birçok kuruluş vardır. Bu kurumlar arasında Emniyet Müdürlüğü, Bakanlıklar, Belediyeler, Kaymakamlık, il valiliği, sosyal güvenlik kurumu ve genel müdürlükler ceza vermeye yetkili olan kurumlar yer almaktadır. 

İdari Para Cezası Neden Verilir?

İdari para cezası hem ceza hukukunu hem de idari kurumu ilgilendiren bir terim olarak değerlendirilir. Devlet tarafından belirlenen kurallara uyulmadığı takdirde idari para cezası verilmesi söz konusu olur. Belediye, kaymakamlık, valilik, emniyet, sosyal güvenlik merkezi, bakanlıklar şahıslara idari para cezası vermeye yetkili olan kurumlardır. İdari para cezasına çarptırılan bir kişi bu idari para cezasını ödemezse ceza üzerine faiz işler. İdari para cezası ile cezalandırılan kişinin cezası hapis cezasına dönüşmez. 

Kabahat Ve İdari Para Cezası

Basit bir şekilde işlenen bir kabahat sonucunda yazılan idari para cezası ödenmediği takdirde ceza oranı üzerine faiz işler. Örnek vermek gerekirse Emniyet müdürlüğü tarafından verilen trafik cezaları idari para cezasıdır. Sosyal güvenlik kurumu tarafından işverene karşı verilen ceza da idari para cezası türündendir. İdari  para cezasının artı kazandıran detayı ise verilen bu cezanın hapis konusuna çevrilememesidir. Kabahat niteliğinde bir fiil sonucunda şahıslara idari para cezası verilir. İdari para cezası ödemeye elverişli olmayan şahıslar için hapis konusu söz konusu değildir. 

İdari Para Cezası Tebligatı

Herhangi bir sebepten dolayı idari para cezası verilen kişi birebir ya da bir tebligat sayesinde bilgilendirilir. İdari para cezası tebligatında ceza verilen kişi tarafından teyit amaçlı olarak imzası yer almalıdır. Belirli bir süre verilerek ödenmesi istenen idari para cezası taksitlere bölünerek de ödenebilir. Şahıslara yönelik olarak verilen idari para cezası ödemeleri PTT ve banka yoluyla yapılır. İdari para cezası verilen kişilerin bu cezaya itiraz etme hakları her zaman vardır. 

Yorum yapın

Hemen Ara