İnfaz Hesaplama – Yatar Hesaplama, Ceza Hesaplama

Av.Naciozkan

İnfaz hesaplama, bir kişinin cezaevinde geçireceği süreyi hesaplama işlemidir. Yatar hesaplama, infaz hesaplamanın bir parçasıdır ve bir kişinin cezaevinde kesin olarak geçireceği süreyi hesaplar.

İnfaz hesaplaması, aşağıdaki hususlara göre yapılır:

 • Cezanın türü ve miktarı
 • Cezanın infaz edileceği yer
 • Cezanın infazı sırasında uygulanacak infaz indirimleri

İnfaz hesaplaması, aşağıdaki yöntemlerle yapılabilir:

 • Manuel hesaplama
 • İnfaz hesaplama programı

Manuel hesaplama, infaz hesaplamasının en basit yöntemidir. Ancak, bu yöntem, karmaşık hesaplamalar gerektirebilir.

İnfaz hesaplama programı, infaz hesaplamasını otomatik olarak yapan bir yazılımdır. Bu programlar, kullanıcının cezanın türü ve miktarı gibi bilgileri girmesini gerektirir.

İnfaz hesaplaması, bir kişinin cezaevinde geçireceği süreyi belirlemek için önemli bir işlemdir. Bu nedenle, infaz hesaplaması yaparken dikkatli olunması gerekir.

İnfaz hesaplama veya yatar hesaplama, kesinleşen mahkeme ile cezaevinde hapis yatmakta olan kişi ya da kişilerin ne kadar evinde kalacağı, cezaevinden çıktıktan sonra denetimlilik serbestlik süresinin ne kadar olacağı, tahliye süresi ve tahliye süresini şartları ve bihakkın (hakkederek) tahliye süresinin ne kadar olacağı gibi hesaplamalara infaz hesaplama ya da yatar hesaplama adı verilmektedir. Müddatname hesaplama da aynı niteliği taşımaktadır.

Yatar Süre Nedir ve Ne Kadardır?

Kesinleşmiş hapis cezaları, ceza siyaseti gereğinde infaz edilmesi mümkün değildir. Hükmedilen hapis cezasının infaz edilmemesine nedeni ise, suçlu niteliği taşıyan kişiye ödül niteliğinde verilen tahliye hakkı ve suç işleme iradesinde kurtarma veya ıslah etmek içindir.

Ayrıca önceden hapis cezasının hepsini infaz etmemek için yalnızca şartla tahliye müessesi bulunmaktadır. Şimdilerde ise infaz hukukunda g meydana gelen gelişmeler sayesinde denetimli serbestlik müessesi getirilerek durum biraz daha farklılaştırıldı. 

Yatar Süre Hesaplamasında Nelere Dikkat Edilmeli?

Yatar süre hesaplamasında dikkat etmeniz gereken en önemli detay, denetimli serbestliğe ayrılacağınız gibi birçok faktörde göre değişiklik gösterecektir. Yatar süre hesaplamasında;

 • Suçun niteliği,
 • Suçu hangi tarihte işediğiniz
 • Suçu işediğininiz zamandaki yaşınız
 • Cinsiyetinizi ve 3 yaş ve altında çocuğunuzun olup olmadığı
 • Mükerrer olup olmama durumunuz ya da 2 kere mükerrer olup olmadığınız
 • Bu suçtan ceza evinde yatarken firar etme ya da etmeme durumunuz
 • Suçu işediğinizi tarihteki infaz kanununu gereklilikleri

Yatar Süre Hesaplamasında Genel Kural Nedir?

Yatar süre hesaplamasında ilk önce verilen cezanın yarısı indirilir.  Cezanın yarısı şartla tahliye süresidir. Örneğin 2 yıllık kesinleşmiş bir hapis cezasında cezanın 1/2’si niteliği taşıyan 1 yılık süre şartla tahliye süresidir. Kişi, ceza evine girdiği tarihten bir yıl sonrasında şartlı tahliye edilmektedir.

Denetimli Serbestliğe Uymama Cezası

Hükümlü kişini denetimli serbestlik yasası gereğince bütün kurallara uyacağına taahhüt ettiği için denetimli olarak tahliye edilmektedir. Ancak denetimli serbestlik yasasına uymama ya da aykırı davranması halinde, kişini faydalandığı infaz şekli ortadan kaldırılıp Denetimlilik serbestlik yasasına aykırı davranması suçu ile yeniden cezaevine girer. 

Yorum yapın

Hemen Ara