Hakkımda Türkiye’de Boşanma Davası Açılmış Ne Yapabilirim?

Av.Naciozkan

Boşanma, evliliğin sona ermesi anlamına gelir. Boşanma davası, eşlerden birinin diğer eşe karşı açtığı bir davadır.

Eşlerden biri yurtdışında ise, boşanma davası Türkiye’de açılabilir. Ancak, bu durumda, yurtdışında bulunan eşin de davaya katılması gerekir.

Yurtdışında yaşayan bir kişi hakkında Türkiye’de boşanma davası açılmışsa, aşağıdaki adımları atabilir:

 • Dava dilekçesini ve dava harcını göndermek: Dava dilekçesinde, davacı ve davalı bilgileri, boşanmaya sebep olan olaylar ve talepler açıkça belirtilmelidir. Dava harcı, dava değerine göre belirlenir.
 • Dava duruşmasına katılmak: Dava duruşmasına katılmak, yurtdışında yaşayan eşin davayı takip etmesi için önemlidir. Duruşmaya katılmak mümkün değilse, bir avukat aracılığıyla temsil olunabilir.
 • Davayı kabul etmek veya karşı çıkmak: Dava dilekçesini ve dava harcını gönderen yurtdışında yaşayan eşin, davayı kabul etmesi veya karşı çıkması gerekir. Davayı kabul etmesi halinde, boşanma kararı kesinleşir. Davayı karşı çıkması halinde, dava yargılaması devam eder.

Hakkımda Türkiye’de Boşanma Davası Açılmış Ne Yapabilirim?

Aile Mahkemelerinin konusu olan boşanma davaları çekişmeli boşanma ve anlaşmalı boşanma olarak iki farklı grupta incelenmektedir. Çiftler boşanma davası açarken yerleşim yerlerinin aynı olması gerekliliği yoktur. Bir taraf yurtdışında ikame ederken bir diğeri Türkiye’de yaşayabilmektedir. Bunun yanı sıra açılan boşanma davasının her ülkede geçerlilik gösterebilmesi için tanıma ve tenfiz davalarının açılması gerekmektedir. Bunun için eğer yurtdışında yaşıyorsanız ve ‘’Hakkımda Türkiye’de Boşanma Davası Açılmış Ne Yapabilirim?’’ diye soruyorsanız izlemeniz gereken adımlar bulunmaktadır.

Türkiye’de Açılmış Olan Boşanma Davasında Hangi Ülkenin Hukuku Uygulanmaktadır?

Her iki taraf da eğer Türk vatandaşı ise TMK düzenlemeleri uygulanırken her iki vatandaş da yurtdışından bir ülkeye ait vatandaşlık taşıyorsa o ülkenin hukuk düzenlemeleri uygulanmaktadır. Bununla birlikte örneğin biri İngiliz, diğeri Alman olan vatandaşlar eğer Türkiye’de yaşamlarını sürdürüyorlarsa bu Türkiye’deki hukuktan yararlanacakları anlamına gelmektedir. Çocukların velayeti, tazminat, nafaka gibi konular hakkında verilecek olan kararlar ise yine Türk hukukuna göre düzenlenmektedir.

Türk Hukukuna Göre Hangi Sebeplerle Boşanma Davası Açılabilmektedir?

Çiftten birinin yabancı olması dahilinde Türk hukuku uygulanabilmektedir. Hatta eğer Türkiye’de yaşıyorlarsa dahi Türk hukuku düzenlemelerine göre boşanma işlemlerini gerçekleştirebilmektedirler. Eğer yurtdışında yaşıyorsanız ve Türkiye’de size boşanma davası açıldıysa aşağıdaki sebepler buna dayanak olabilmektedir:

 • Psikolojik bir rahatsızlığa sahip olmak
 • Hayata kastetmeye yönelik eylemde bulunmak
 • Türk Hukuku’na aykırı davranarak suç işlemek
 • Fiili Ayrılık
 • Başkalarıyla birlikte olma, aldatma
 • Karşı tarafa onur kırıcı biçimde davranmak
 • Karşı tarafı terk etmek

Yurt Dışında Yaşayan Eşten Boşanmak Ne Kadar Sürede Tamamlanmaktadır?

Yurt dışında yaşayan eşten boşanmanın süresinin ne kadar olduğunun cevabı boşanma davasının türüne göre değişmektedir. Boşanma davaları bilindiği üzere anlaşmalı ve çekişmeli olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. Çekişmeli boşanma davasında her iki tarafın da kararı ortak değildir. Ve bir tarafın açmış olduğu dava üzerinden ilerlemektedir. Bir taraf boşanmak istiyorken diğer taraf bunu reddediyorsa çekişmeli boşanma davası sınırları içine girmektedir.

Bununla birlikte anlaşmalı davalarda boşanma süresi iki tarafın da uzlaşması üzerine daha kısa bir zamanda sonlanıyorsan çekişmeli boşanma davalarında dosyanın özelliklerine göre uzun zaman diliminde tamamlanabilmektedir.  Normal şartlar altında çekişmeli boşanma davaları 1 ile 3 yıl arasında sonlandırılmaktadır. Fakat taraflardan biri eğer yurt dışında yaşıyorsa tebligat unsuruna dikkat edilmesi gerekmektedir. Yurt dışında yaşayan kişiler için farklı usuller yürütülebilmektedir.

Yurt Dışında Yaşayan Eşten Boşanmak

Bu tür davalarda avukat desteğinin mutlaka alınması gerekmektedir. Buna neden olarak boşanma davası üzerinde düşünülmesi ve giderilmesi gereken birçok teknik unsur bulunabilmektedir. Davanın açılmasından tutun takip edilmesine ve gerekli noktalarda delil toplanmasına dek dikkat edilmesi ve yürütülmesi zorunlu olan birçok alan vardır.

Yurt Dışında Yaşayan Eşten Boşanırken Avukatın Önemi

 • Davanın açılmasını ve yürütülmesini takip eder.
 • Eğer çekişmeli boşanma davası açtıysanız boşanmanız için sizlere delil toplamanızda yardımcı olur.
 • Yurt dışındaysanız ve çocuğun velayetini üzerinize almak istiyorsanız sizlere bu anlamda destek sağlar.
 • Yurt dışına yapılacak olan tebligatların kontrolünü gerçekleştirir.
 • Davalara katılarak boşanma davasında sizlerin haklarını korur.
 • Yurtdışı ile gerçekleştirilecek dilekçe ve yazışma işlemleri gibi teknik unsurlar için sizlere destek sağlamaktadır.

Tanıma ve Tenfiz Davası Nedir?

Her ülkenin kendine ait birere yasası bulunmakla birlikte hukuk ile ilgili verilecek olan karar o ülkenin sınırları açısından geçerlilik göstermektedir. Boşanma davalarında da eşiniz ile farklı ülkelerde yaşamlarınızı sürdürüyorsanız tanıma ve tenfiz davası ile ilgilenmeniz gerekebilmektedir. Tanıma ve tenfiz davası  bir ülkede açılmış olan boşanma davasının diğer ülkelerdeki geçerliliği üzerine gerekli olan bir dava türüdür.

Anlaşmalı Boşanma Davasının Şartları Nelerdir?

 • Bu tür boşanma davası yasaları Türk Medeni Kanunu 166/3 ‘e göre düzenlenmektedir.
 • Çiftler arasındaki evliliğin en az 1 yıl sürmüş olması gerekmektedir.
 • Eşlerin boşanma konusunda tam bir ortak karara ermiş olması şarttır.
 • Eşler bu kararlarını onaylamak üzere mahkemede birlikte olarak bulunmaları sağlanmalıdır.
 • Hakim tarafından eşlerin ilettiği anlaşmalı boşanma davası onaylanmalıdır.

Boşanma Davası Nerede Açılmaktadır?

Boşanma davalarında yer alan yetkili mahkemeler hangi mahkemenin boşanma davaları ile ilgileneceğini belirmektedir. Buna göre boşanma davasında yetkili olacak olan mahkemeler aşağıdaki gibidir:

 • Dava eden eşin ikamet ettiği yerin aile mahkemesi
 • Dava edilen eşin ikamet ettiği yerin aile mahkemesi
 • Çiftlerin en son birlikte 6 ay boyunca yaşamış oldukları adresteki aile mahkemesi

Boşanma Davası Nasıl Açılmaktadır?

 • Boşanma davası açmak için öncelikle bir dilekçe yazmanız gerekmektedir. Dilekçeyi yazmak için profesyonel bir avukatla çalışmanız boşanmanızın en kısa sürede tamamlanması için önemli bir etkendir. Böylelikle dilekçenizde yer alması gereken hususları daha net bir biçimde belirleyebilme imkanına sahip olabilmektesiniz.
 • Aile Mahkemesine müraacat edeceğiniz dilekçenizle birlikte kimlik fotokopinizi götürmelisiniz.
 • Sizler için çıkan harç ve masrafları ödedikten itibaren sizlere verilen evrakta mahkeme yerinize ulaşabilmektesiniz.
 • Davanın açıldığı tarih harç ve masraflarınızın giderlerinin ödendiği tarih olarak kayıtlara geçmektedir.
 • Eğer profesyonel bir yardım alarak bir avukatla çalışıyorsanız da boşanma vekaletnamenizin de mahkemeye verilecek olan dilekçenin içinde olması gerekmektedir.

Çekişmeli Boşanma Davası ile Anlaşmalı Boşanma Davası Arasındaki Farklar Nelerdir?

 • Çekişmeli boşanma davasında kusurlu taraf bulunmaya çalışılırken anlaşmalı boşanma davasında eşler arasında nasıl bir sorun olduğu ile ilgilenilmez.
 • Çekişmeli boşanma, anlaşmalı boşanma davasına göre çok daha uzun süre boyunca devam edebilmektedir. Anlaşmalı boşanmada ise koşullar konusunda bir sıkıntı yoksa kısa sürede boşanma işlemi tamamlanmaktadır.
 • Çekişmeli boşanmada hem boşanmaya dair bir karar verilecek hem de eğer çocuk varsa velayetin kime verileceği ya da nafaza parası yönünde bir karar verilecektir.
 • Anlaşmalı boşanma davasında dikkat edilen husus tarafların özgür iradesi ile karar verip vermediğine yöneliktir. Bunun haricinde nafaka miktarı ve tazminat olgularına karışılmamaktadır.
 • Çekişmeli boşanma davalarında kusurlu taraf arandığı için delil, bilirkişi incelemesi gibi unsurlar gözetilmektedir. Fakat anlaşmalı davalarda bu tarz kanıtlayıcı öğeler öne sürülmemektedir.

Boşanma Davasını Açan Kişi Ne Açıdan Avantajlıdır?

Davayı açan kişi boşanmanın nasıl ilerleyeceğini de yönetir konuma gelmektedir. Boşanma davasını ilk açan taraf mahkeme salonunu kendi seçmekle birlikte kendi muhitine yakın bir tercih gerçekleştirebilmektedir. Dilerse kendine yakın bir mahkemede dilerse de eşi ile 6 ay beraber yaşadıkları muhite yakın bir yerdeki Aile Mahkemesi’ne başvuru yapabilmektedir. Dava açılan eş ise karşı tarafın seçimine göre her mahkeme gününde o ildeki mahkeme salonuna gelmek zorundadır. Fakat bazı boşanma türlerinde dava açma zamanınızı kaçırmamanız gerekmektedir. İşte bazı örnekler ile zamanını kaçırmamanız gereken boşanma davası sebepleri:

 • Örneğin, eşinin zina etmesi üzerine açılacak olan bir boşanma davası için 6 ayı geçen sürelerde bu sebeple boşanma davası açma hakkınız düşmektedir.
 • Kendisine fiziksel şiddet uygulayan eşe karşı açılacak olan boşanma davasında uzun süre geçmesine rağmen aynı evde yaşamaya devam ediliyorsa bu durum ‘’eşi affetmek’’ olarak algılanmaktadır.

Ayrıntılı bilgi almak için web sitemdeki, iletişim bilgilerin üzerinden tarafıma ulaşabilir.

Yorum yapın

Hemen Ara