Tazminat Hukuku Avukatı Nedir? Ne İş Yapar?

Av.Naciozkan

Tazminat hukuku, kişilerin haksız fiil, sözleşmenin ihlali veya kanundan kaynaklanan bir zarara uğraması halinde, uğradıkları zararın tazmin edilmesini sağlayan hukuk dalıdır. Tazminat hukuku avukatları, tazminat davalarına bakan avukatlardır.

Tazminat hukuku avukatları, aşağıdaki konularda hukuki destek sağlar:

  • **Haksız fiil tazminatı davaları
  • **Sözleşmenin ihlali nedeniyle tazminat davaları
  • **Kanundan kaynaklanan tazminat davaları
  • **İş kazası tazminatı davaları
  • **Trafik kazası tazminatı davaları
  • **Malpraktis tazminatı davaları
  • **Mobbing tazminatı davaları

Tazminat hukuku avukatları, davaların açılması, yürütülmesi ve sonuçlandırılması sürecinde, müvekkillerinin haklarını korumak için çalışırlar.

Tazminat Hukuku Avukatı Nedir?

Herhangi bir sebepten dolayı bir kişiye uğradığı zararın karşılığında ödenecek olan bedele tazminat denilmektedir. Tazminat davaları hukuk kurallarının altında korumaya alınmıştır. Tazminat davalarında avukatlık hizmeti almak başarıya ulaşmanız için önemlidir. Tazminat davaları maddi tazminat ve manevi tazminat olmak üzere iki şekilde açılabilmektedir. Herhangi bir hukuksuzluk sonucunda kişinin mal varlığında bir eksilme var ise bu konu ile ilgili olarak açmış olduğu davalara maddi tazminat davası denilmektedir.

Bu davalarda kişinin halihazırda bulunan malvarlığında oluşan eksikliklerin giderilmesinin talep edilmesinin yanı sıra gelecekte oluşacak olan mal varlığına el konulması üzerine de talep yapılabilmektedir. Hukuka aykırı herhangi bir davranış sonucunda kişinin manevi dünyasının zarar görmesi sebebiyle açılan davalara manevi tazminat davası denilmektedir. Manevi tazminat bedeli hakimin farklı etkenler göz önünde bulunarak belirlediği miktara denir.

Tazminat Hukuku Avukatı Ne İş Yapar?

Tazminat hukuku davalarına bakan avukatların en önemli konularından bir tanesi kişinin mağduriyetini giderme amacı gütmeleridir. Bütün yasal süreçleri takip eden bu avukatlar müzakere süreçlerini de doğru bir şekilde yönetmelidir. Tazminat hukuku avukatlarının diğer önemli görevlerinden bir tanesi arabuluculuk ve uzlaşma aşamalarını aktif bir şekilde takip etmeleridir.

Yapılan bu takipler sırasında var ise alternatif çözüm yolları ile davanın açılmadan kişinin adresine gidilmesi sağlanabilir. Maddi ve manevi konularda haksızlığa uğramamak için ya da uğradığınız haksızlıkların bedelini kazanabilmek için muhakkak bu konu ile ilgili tecrübeye sahip bir avukattan yardım almalısınız.

Tazminat Davaları

Tazminat davalarının farklı birçok türü bulunmaktadır. Bunlardan bir tanesi iş kazaları ile ilgili açılacak olan maddi ve manevi tazminat davalarıdır. Bunun dışında trafik kazalarından dolayı da maddi manevi tazminat davaları açılabilmektedir. Doktor hasta arasında yaşanan bazı sorunlardan dolayı da maddi manevi tazminat talebi yapılabilir.

Boşanma sırasında aile mahkemeleri şikayetinin talebi ile tazminat davası yürütebilir. Herhangi bir suç veya eylemden dolayı bir kişinin mağdur olması sonucunda talep edeceği maddi manevi tazminat hakkı bulunmaktadır. Bazı işler yapılırken sözleşme imzalanmaktadır. Sözleşme şartlarının ihmal edilmesi üzerine de maddi manevi tazminat davası açılabilmektedir.

Yorum yapın

Hemen Ara