Gaiplik Davası Dilekçesi Örneği, Gaiplik Dilekçesi

Av.Naciozkan

Gaiplik davası, bir kişinin, belirli bir süre boyunca kendisinden haber alınamaması nedeniyle, ölümünün karine olarak kabul edilmesi için açılan davadır. Gaiplik davası, aile hukuku alanında yer alan bir dava türüdür.

Gaiplik davasının açılabilmesi için, kişinin, yedi yıl boyunca kendisinden haber alınamaması gerekir. Gaiplik davası, kişinin yakınları tarafından açılabilir.

Gaiplik davasının kabul edilmesi halinde, kişinin, ölümünün karine olarak kabul edilir. Bu durumda, kişinin mirası, mirasçılarına paylaştırılır.

Gaiplik davası, hasımsız dava olarak da adlandırılabilir. Hasımsız dava, bir tarafın bulunmadığı dava türüdür. Gaiplik davasında, davalı taraf, gaip olan kişidir. Gaip olan kişi, davaya cevap veremez ve davayı takip edemez.

Bu makalede, gaiplik dava dilekçesi nasıl yazılır, hangi bilgilere yer verilmesi gerektiği ve dilekçe örneği gibi konular ele alınacaktır.

Gaiplik Davası Dilekçesi Örneği

NÖBETÇİ SULH HUKUK MAHKEMESİNE
                                                                İZMİR


DAVACI                             : 
VEKİL                          : Av. Nuh Naci ÖZKAN – Adres Antettedir.               DAVALI                             :HASIMSIZ
KONU                                 : Vatandaşlık bilgileri verilen kişi hakkında gaiplik kararı verilmesine yönelik dava dilekçemizin arzından ibarettir.
AÇIKLAMALAR              :


        1 -Müvekkilimin kardeşleri  olan                                                 08/10/1945 tarihinde  doğmuş,                                                    TC kimlik numarası ile kütüğe kaydolmuştur. 
        2 –                                  bildiğimiz kadarı ile 2 yaşındayken geçirdiği bir hastalık sonucu vefat etmiştir. Davacı müvekkilimin babası                                  vefat ettikten sonra mirasçılık belgesi alındığında ortaya çıkmıştır.  Müvekkillerimin kardeşi kaybolduğu tarihten bu yana 70  seneden fazla bir zaman geçmiştir. Gaiplik kararı verilmesi istenen kişinin bugüne kadarki süreci boyunca doğumundan başka HİÇBİR DEVLET VE ÖZEL KURUMDA BİR KAYDI YADA GİRİŞİ YOKTUR. Bu husus araştırıldığında ortaya çıkacaktır. Mezarı bilinmediği için dna testi ile tespit edilmesi de mümkün değildir. Bu sebeple huzurdaki davayı açma zaruretimiz hasıl olmuştur.

HUKUKİ SEBEPLER    :  HMK, TMK ve sair yasal mevzuat
HUKUKİ DELİLLER    : bilirkişi, keşif, tanık ve her türlü yasal delil
NETİCE VE İSTEM       :  Arz ve izah edilen nedenler ile kendisinden 70 seneyi aşkın bir süredir haber alınamayan müvekkillerimin kardeşi                          hakkında gaiplik kararı verilmesini ve kesinleşen gaiplik kararının nüfusa tescil edilmesine yönelik karar verilmesini bilvekale arz ve talep ederim.  01/03/2023

                                                                                                                                                                                                                                 Davacı Vekili
                                                                                                                                                                                                                       Av Nuh Naci ÖZKAN

Yorum yapın

Hemen Ara