Cinsel İstismar İstinaf Dilekçesi (Mağdur – Sanık )

Av.Naciozkan

Cinsel İstismar İstinaf Dilekçesi makalemizle sizlerleyiz. Cinsel istismar, bir kişinin, reşit olmayan veya reşit olsa bile, kendi iradesi dışında cinsel içerikli bir eyleme maruz bırakılmasıdır. Cinsel istismar, bir suçtur ve faili hakkında cezai işlem başlatılabilir.

Cinsel istismar suçundan yargılanan kişi, ilk derece mahkemesinde beraat edebilir, ceza alabilir veya ceza miktarı azaltılabililir. Mağdur veya müşteki, bu kararlara itiraz etmek için istinaf yoluna başvurabilir.

Cinsel istismar istinaf dilekçesi, ilk derece mahkemesinin kararına itiraz etmek için yazılan bir dilekçedir. Dilekçede, istinaf nedeninin açıkça belirtilmesi gerekir.

Cinsel istismar istinaf başvurusu, ilk derece mahkemesinin kararının tebliğinden itibaren yedi gün içinde yapılır. Başvuru, dilekçe ile yapılır. Dilekçede, istinaf nedeninin açıkça belirtilmesi gerekir.

Bu makalede, cinsel istismar istinaf dilekçesi hakkında bilgi verilecektir. Makalede, istinaf başvurusunun nasıl yapılacağı, hangi bilgilere yer verilmesi gerektiği ve istinaf başvurusu sonucunda nelerin olabileceği gibi konular ele alınacaktır.

İlgili makale; ceza avukatı ile cinsel suç davası açılır mı?

Cinsel İstismar İstinaf Dilekçesi (Mağdur - Sanık )
Cinsel İstismar İstinaf Dilekçesi (Mağdur - Sanık ) 2

Cinsel İstismar İstinaf Dilekçesi Örneği

  9. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ HAKİMLİĞİNE
                                                                                               ADANA

Dosya No                            :
İtiraz  Eden Sanık             : 
Vekili                                  :Av. NUH NACİ ÖZKAN
İtiraz Olunan  Hüküm      : Adana 9.Asliye Ceza Mahkemesi’nin 31.05.2023  tarih ve  sayılı ceza dosyasından dolayı verilen ceza.            
İzahı                                   : İstinaf başvurumuzun kabulüne karar verilerek; hükmün bozulması, dosyanın yeniden incelenmek ve hükmolunmak üzere ilk derece mahkemesine gönderilmesi; hükmün bozulması yerine davanın Bölge Adliye Mahkemesi’nde yeniden görülmesine karar verilirse, ilk derece mahkemesinin hükmünün KALDIRILMASI ve duruşmalı yapılacak istinaf incelemesi neticesinde YENİDEN HÜKÜM KURULARAK müvekkil hakkında beraat kararı verilmesi talebidir.                        
                                                                                 
AÇIKLAMALAR : Mahkemenizin vermiş olduğu,31.05.2023  tarih ve  . Sayılı karar  Cinsel Taciz ve Özel hayatın gizliliğini ihlal etmek suçundan cezasına yönelik verilen Yerel Mahkeme Kararı usul ve yasa hükümlerine aykırı olup,İSTİNAF/TEMYİZ yoluyla BOZULMASINI talep ediyoruz.

Sayın mahkemenizin gerekçeli kararında sanık suçunu kabul ederek etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak istemiştir.
TCK MADDE 168’de GEREKÇESİ Suç tamamlandıktan sonra kişi pişmanlık gösterebilir. Bu durumda, işlenmiş ve tamamlanmış olan suç işlenmemiş hâle artık döndürülemez. Ancak, suç tamamlandıktan sonra, pişmanlık duyarak, gerçekleştirilen haksızlığın neticeleri mümkün olduğunca ortadan kaldırılabilir. Söz konusu cezada etkin pişmanlık uygulanmamıştır.

HER NE KADAR DURUŞMADA HÜKÜM İLE BİRLİKTE TUTUKLULUĞA KARAR VERİLMİŞ OLSA DA SUÇLARIN TOPLAM İNFAZ SÜRESİ VE MEVCUT TUTUKLULUK SÜRESİ NAZARA ALINDIĞINDA, DOSYALARIN İSTİNAF MAHKEMESİNDEN DÖNME SÜRELERİ DE GÖZ ÖNÜNE ALINDIĞINDA SANIK MÜVEKKİLİM CEZADAN ÇOK DAHA FAZLA SÜREDE TUTUKLU KALMIŞ OLACAKTIR. 

Kişinin Özgürlük ve Güvenlik hakkı hem anayasa (m.19) hem de Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nce (m.5) teminat altına alınan temel haklardandır. Tutuklama işlemleri bir tedbir niteliğindedir,t utuklama koşulları yok ise tutuklama şüpheliye verilen bir ceza olarak kabul edilmektedir.
Sanığa isnat edilen suçlamanın vasfına bakıldığında bu tür suçlar  gerek bizlerin ve gerek toplumun hassas olduğu konulardır. Bu tür hassas konularda müşteki korunmalı fakat şüphelinin de durumu göz önüne alınarak özellikle de olaya uygun olmayan ve çelişkilerle dolu müşteki beyanlarına bakıldığında tutuklamanın devamı müvekkilin mağduriyetine yol açacaktır. Tutuklamanın devamı müştekinin haklarını koruyacak fakat müvekkilimizin haklarını zedeleyerek mağduriyetine yol açacaktır. Bu nedenle bu kadar hassas olunan konular da bu tür suçlarla ilgili savunmaları üstlenmediğimiz fakat suçsuzluğuna inandığımız ve bu nedenle savunmasını üstlendiğimiz müvekkilimizin beraat edeceği inancındayız.


 SONUÇ VE TALEP  :İstinaf başvurumuzun kabulüne,
    Hükmün bozulmasına ve dosyanın yeniden incelenmek ve hükmolunmak üzere ilk derece mahkemesine gönderilmesine;
    Hükmün bozulması yerine, davanın Bölge Adliye Mahkemesi’nde yeniden görülmesine karar verilirse; ilk derece mahkemesinin hükmünün KALDIRILMASINI ve duruşmalı yapılacak istinaf incelemesi neticesinde YENİDEN HÜKÜM KURULARAK  karar verilmesini saygıyla arz ve talep ederiz.13/06/2023

                                                                                      Sanık 
                                   Müdafi
                                                                                                        Av.NUH NACİ ÖZKAN

Sıkça Sorulan Sorular

İstinaf dilekçesinde neler yazılır?

İstinaf dilekçesinde olayın hukuki sebepleri, mahkeme kararının neden hatalı olduğu, delillerin eksik değerlendirildiği ya da hukuka aykırılıkların belirtilmesi gereklidir. İstinaf dilekçesi kısa, öz ve somut olmalıdır. Hukuki gerekçeler net bir şekilde ifade edilmeli ve talepler açıkça belirtilmelidir.

Cinsel istismar suçunun Yatarı ne kadar?

Cinsel istismar suçunun cezası, işlenen fiilin ağırlığına, mağdurun yaşı ve durumuna bağlı olarak değişebilir. Türk Ceza Kanunu’na göre, cinsel istismar suçlarından dolayı verilecek cezalar 3 yıldan başlayarak artar ve ağırlaşan hallerde daha uzun süreli hapis cezasını içerebilir.

Cinsel istismar davası nasıl düşer?

Cinsel istismar davası, mağdurun talebi, delillerin yetersizliği veya uzlaşma gibi nedenlerle düşebilir. Ayrıca, hukuki süreçte yapılan savunmalar, delil sunumları ve mahkeme kararı da etkili olabilir.

Yorum yapın

Hemen Ara