Dolandırıldım Nereye Şikayet Edebilirim?

Av.Naciozkan

Dünyada ve ülkemizde son zamanlarda ciddi bir artış gösteren dolandırıcılık suçlarından ötürü, dolandırıldım ne yapmalıyım, Dolandırıldım Nereye Şikayet Edebilirim, İnternet Üzerinden Yapılan Dolandırıcılığı Nereye Şikayet Edilir? Gibi sorular tarafımıza çokça gelmeye başlamıştır. En çokta internet kullanımının yaygın olması sebebiyle dolandırıcılıkta çok fazla artmaya başlamıştır.  Bu yazımızda bu konular üzerinde duracağız. 

Dolandırıldım Nereye Şikayet Edebilirim - Özkanoğlu Hukuk Bürosu
Dolandırıldım Nereye Şikayet Edebilirim – Özkanoğlu Hukuk Bürosu

Dolandırıldım Nereye Şikayet Edebilirim

Dolandırıcılıkla karşılaştığınızda, yetkili makamlara şikayette bulunarak hakkınızı arayabilirsiniz. Türkiye’de dolandırıcılık durumlarında başvurabileceğiniz çeşitli yerler ve yollar şunlardır:

En yakın polis veya jandarma karakoluna giderek durumu bildirebilirsiniz. Karakolda size bir dilekçe formu verilecek ve olayla ilgili ayrıntıları bu formda belirtmeniz istenecektir.

Bulunduğunuz yerdeki adliyeye giderek Cumhuriyet Savcılığı’na suç duyurusunda bulunabilirsiniz. Savcılığa şikayet dilekçenizi vererek hukuki süreci başlatabilirsiniz.

e-Devlet Kapısı üzerinden Emniyet Genel Müdürlüğü’nün sunduğu hizmetlerle online olarak şikayette bulunabilirsiniz. Bunun için e-Devlet hesabınıza giriş yapmanız ve ilgili formu doldurmanız yeterlidir.

Eğer dolandırıcılık ticari bir işlemle ilgiliyse (örneğin bir ürün ya da hizmet satın alırken dolandırıldıysanız), Ticaret Bakanlığı’na bağlı Tüketici Hakem Heyetleri’ne başvurabilirsiniz. İl ve ilçe ticaret müdürlüklerine giderek şikayette bulunabilirsiniz.

İnternet üzerinden gerçekleşen dolandırıcılıklar için Emniyet Genel Müdürlüğü’ne bağlı Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı’na şikayette bulunabilirsiniz. Bu başvuruyu da e-Devlet üzerinden yapabilirsiniz.

Eğer dolandırıcılık bankacılık işlemleriyle ilgiliyse, bankanızla hemen iletişime geçmeli ve durumu bildirmelisiniz. Bankanızın dolandırıcılık birimi konuyla ilgili size yardımcı olabilir ve gerekli önlemleri alabilir.

Şikayet sürecinde, dolandırıcılıkla ilgili tüm belgeleri, kanıtları ve iletişimleri saklamanız ve yetkililere sunmanız önemlidir. Bu belgeler şikayetinizin değerlendirilmesinde büyük rol oynar.

Dolandırılan Kişi Parasını Geri Alabilir Mi?

Dolandırılan Kişi Parasını Geri Alabilir Mi sorusuna gelecek olursak, dolandırıcılık suçu eğer banka aracılığıyla gerçekleşmiş ise ve para diğer hesaba geçmemiş ise banka bu aşamada bilgilendirilerek paranın hesaba geçmesi önlenebilir. Fakat ticari hayatı düşündüğümüzde bunu kötüye kullananlar çıkacağı için banka buna pek yanaşmak istemeyebilir. Dolandırıcılıkla ilgili işlemler, olayın karmaşıklığı ve delillerin yeterliliğine bağlı olarak değişkenlik göstergesi. Bu nedenle hukuki koşullarda bir avukattan profesyonel destek oranları önemlidir. Avukatınız, yasal haklarınızın korunmasını ve en hızlı şekilde sonuçlandırılması konusunda size rehberlik edecektir.

İnternet Üzerinden Yapılan Dolandırıcılığı Nereye Şikayet Edilir?

Dolandırıldım Nereye Şikayet Edebilirim veya İnternet Üzerinden Yapılan Dolandırıcılığı Nereye Şikayet Edilir? Sorusu son zamanlarda çok sık tarafımıza gelmektedir. Dolandırıcılar mağdurlarını facebook, Twitter, instagram gibi sosyal mecralarda açtıkları sahte hesaplarla sizlere link göndermek suretiyle yada güven telkin ederek asker polis hakim savcı gibi gerçeği yansıtmayan unvanları kullanarak sizlerden para göndermenizi istemektedirler. 

Hayatımızda bilişim ve internetin yaygınlaşmasıyla hayatımızı kolaylaştırıyor gibi görünse de dolandırıcılık gibi birtakım ciddi sorunları da beraberinde getirmektedir. Türk Ceza Kanunu 157. Ve 158. Maddesinde bu suçu açıkça düzenlemiştir. 

Hesaba Para Yatırdım Dolandırıldım

Dolandırıldım Nereye Şikayet Edebilirim veya Hesaba Para Yatırdım Dolandırıldım soruları tarafımıza çok sık gelmektedir. Dolandırıcılık suçu hileli davranışlarla bir vatandaşı aldatması yada bir başkasının zararına yada başkasına yarar sağlamasıyla oluşmaktadır. Dolandırıcılık suçunda kesinlikle haksız bir yarar sağlanmak zorundadır. 

Özellikle son zamanlarda failler polis, savcı, asker, hakim yada avukat olarak kendini tanıtmaktadır ve bu yöntemle birçok kişiyi dolandırmaktadır. Ancak şunu unutmamak gerekir ki hiçbir kamu görevlisi bir vatandaşı arayarak para talep etmesi mümkün değildir. 

İnstagramdan Dolandırıldım Nereye Şikayet Edebilirim

Dolandırıldım Nereye Şikayet Edebilirim veya İnstagramdan Dolandırıldım Nereye Şikayet Edebilirim sorularının cevabını arıyorsanız; Dolandırıcılık yapan hesabı Instagram’a şikayet edebilirsiniz. Dolandırıcı hesabın profil sayfasına gidin, sağ üst köşede bulunan üç noktaya tıklayın ve “Şikayet Et” seçeneğini seçin. Ardından, talimatları izleyerek durumu detaylandırın.Dolandırıcı bir gönderi veya mesaj gönderdi ise, gönderi veya mesajın yanında bulunan üç noktaya tıklayın ve “Şikayet Et” seçeneğini seçin.

Emniyet Genel Müdürlüğü’ne bağlı Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı’na durumu bildirebilirsiniz. Bunu en yakın polis karakoluna giderek veya online olarak yapabilirsiniz. Online başvuru için, e-Devlet Kapısı üzerinden Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı’na şikayette bulunabilirsiniz. e-Devlet Siber Suçlar Şikayet Formu.

En yakın polis veya jandarma karakoluna giderek şikayette bulunabilirsiniz. Karakolda size bir dilekçe formu verilecek ve olayla ilgili ayrıntıları bu formda belirtmeniz istenecektir.

Dolandırıcılıkla ilgili şikayetinizi Cumhuriyet Savcılığı’na da iletebilirsiniz. Bulunduğunuz yerdeki adliyeye giderek şikayet dilekçenizi verebilir ve hukuki sürecin başlatılmasını talep edebilirsiniz.

Eğer dolandırıcılık bankacılık işlemleriyle ilgiliyse, bankanızla hemen iletişime geçmelisiniz. Bankanızın dolandırıcılık birimi konuyla ilgili size yardımcı olabilir ve gerekli önlemleri alabilir. Örneğin, işlemleri iptal edebilir veya ilgili hesapları dondurabilir.

Eğer internet üzerinden yapılan dolandırıcılık ticari bir işlemle ilgiliyse (örneğin bir ürün ya da hizmet satın alırken dolandırıldıysanız), Tüketici Hakem Heyetleri’ne başvurabilirsiniz. İl ve ilçe ticaret müdürlüklerine giderek şikayette bulunabilirsiniz.

Eft İle Dolandırıldım

Dolandırıldım Nereye Şikayet Edebilirim, dolandırıldım ne yapmalıyım, Eft İle Dolandırıldım gibi konular gündemimizden düşmemektedir. Eft ile dolandırıcılık suçunun işlenmesi nitelikli dolandırıcılık kapsamında değerlendirilmektedir. Bu sebeple TCK 158. Maddesi bu suçun nitelikli halini düzenlemiştir. 

Türk Ceza Kanunu Madde 158- (1) Dolandırıcılık suçunun; a) Dinî inanç ve duyguların istismar edilmesi suretiyle, b) Kişinin içinde bulunduğu tehlikeli durum veya zor şartlardan yararlanmak suretiyle, c) Kişinin algılama yeteneğinin zayıflığından yararlanmak suretiyle, d) Kamu kurum ve kuruluşlarının, kamu meslek kuruluşlarının, siyasi parti, vakıf veya dernek tüzel kişiliklerinin araç olarak kullanılması suretiyle, e) Kamu kurum ve kuruluşlarının zararına olarak, f) Bilişim sistemlerinin, banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle, g) Basın ve yayın araçlarının sağladığı kolaylıktan yararlanmak suretiyle, h) Tacir veya şirket yöneticisi olan ya da şirket adına hareket eden kişilerin ticari faaliyetleri sırasında; kooperatif yöneticilerinin kooperatifin faaliyeti kapsamında, i) Serbest meslek sahibi kişiler tarafından, mesleklerinden dolayı kendilerine duyulan güvenin kötüye kullanılması suretiyle, 63 29/6/2005 tarihli ve 5377 sayılı Kanunun 18 inci maddesiyle bu fıkrada geçen “Başkasına ait olup da,” ibaresinden sonra gelmek üzere “muhafaza etmek veya” ibaresi eklenmiştir. j) Banka veya diğer kredi kurumlarınca tahsis edilmemesi gereken bir kredinin açılmasını sağlamak maksadıyla, k) Sigorta bedelini almak maksadıyla, l) (Ek: 24/11/2016-6763/14 md.) Kişinin, kendisini kamu görevlisi veya banka, sigorta ya da kredi kurumlarının çalışanı olarak tanıtması veya bu kurum ve kuruluşlarla ilişkili olduğunu söylemesi suretiyle, İşlenmesi halinde, üç yıldan on yıla kadar hapis ve beşbin güne kadar adlî para cezasına hükmolunur. (Ek cümle: 29/6/2005 – 5377/19 md.; Değişik: 3/4/2013-6456/40 md.) Ancak, (e), (f), (j), (k) ve (l) bentlerinde sayılan hâllerde hapis cezasının alt sınırı dört yıldan, adli para cezasının miktarı suçtan elde edilen menfaatin iki katından az olamaz.64 (2) Kamu görevlileriyle ilişkisinin olduğundan, onlar nezdinde hatırı sayıldığından bahisle ve belli bir işin gördürüleceği vaadiyle aldatarak, başkasından menfaat temin eden kişi, yukarıdaki fıkra hükmüne göre cezalandırılır. (3) (Ek fıkra: 24/11/2016-6763/14 md.) Bu madde ile 157 nci maddede yer alan suçların, üç veya daha fazla kişi tarafından birlikte işlenmesi hâlinde verilecek ceza yarı oranında; suç işlemek için teşkil edilmiş bir örgütün faaliyeti çerçevesinde işlenmesi hâlinde verilecek ceza bir kat artırılır.

Dolandırıldım Avukat Yardımı

Türk Ceza Kanunu Dolandırıcılık Madde 157- (1) Hileli davranışlarla bir kimseyi aldatıp, onun veya başkasının zararına olarak, kendisine veya başkasına bir yarar sağlayan kişiye bir yıldan beş yıla kadar hapis ve beşbin güne kadar adlî para cezası verilir. Nitelikli dolandırıcılık 

Madde 158- (1) Dolandırıcılık suçunun; a) Dinî inanç ve duyguların istismar edilmesi suretiyle, b) Kişinin içinde bulunduğu tehlikeli durum veya zor şartlardan yararlanmak suretiyle, c) Kişinin algılama yeteneğinin zayıflığından yararlanmak suretiyle, d) Kamu kurum ve kuruluşlarının, kamu meslek kuruluşlarının, siyasi parti, vakıf veya dernek tüzel kişiliklerinin araç olarak kullanılması suretiyle, e) Kamu kurum ve kuruluşlarının zararına olarak, f) Bilişim sistemlerinin, banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle, g) Basın ve yayın araçlarının sağladığı kolaylıktan yararlanmak suretiyle, h) Tacir veya şirket yöneticisi olan ya da şirket adına hareket eden kişilerin ticari faaliyetleri sırasında; kooperatif yöneticilerinin kooperatifin faaliyeti kapsamında, i) Serbest meslek sahibi kişiler tarafından, mesleklerinden dolayı kendilerine duyulan güvenin kötüye kullanılması suretiyle, 63 29/6/2005 tarihli ve 5377 sayılı Kanunun 18 inci maddesiyle bu fıkrada geçen “Başkasına ait olup da,” ibaresinden sonra gelmek üzere “muhafaza etmek veya” ibaresi eklenmiştir. j) Banka veya diğer kredi kurumlarınca tahsis edilmemesi gereken bir kredinin açılmasını sağlamak maksadıyla, k) Sigorta bedelini almak maksadıyla, l) (Ek: 24/11/2016-6763/14 md.) Kişinin, kendisini kamu görevlisi veya banka, sigorta ya da kredi kurumlarının çalışanı olarak tanıtması veya bu kurum ve kuruluşlarla ilişkili olduğunu söylemesi suretiyle, İşlenmesi halinde, üç yıldan on yıla kadar hapis ve beşbin güne kadar adlî para cezasına hükmolunur. (Ek cümle: 29/6/2005 – 5377/19 md.; Değişik: 3/4/2013-6456/40 md.) Ancak, (e), (f), (j), (k) ve (l) bentlerinde sayılan hâllerde hapis cezasının alt sınırı dört yıldan, adli para cezasının miktarı suçtan elde edilen menfaatin iki katından az olamaz.64 (2) Kamu görevlileriyle ilişkisinin olduğundan, onlar nezdinde hatırı sayıldığından bahisle ve belli bir işin gördürüleceği vaadiyle aldatarak, başkasından menfaat temin eden kişi, yukarıdaki fıkra hükmüne göre cezalandırılır. (3) (Ek fıkra: 24/11/2016-6763/14 md.) Bu madde ile 157 nci maddede yer alan suçların, üç veya daha fazla kişi tarafından birlikte işlenmesi hâlinde verilecek ceza yarı oranında; suç işlemek için teşkil edilmiş bir örgütün faaliyeti çerçevesinde işlenmesi hâlinde verilecek ceza bir kat artırılır. 

Madde 159- (1) Dolandırıcılığın, bir hukuki ilişkiye dayanan alacağı tahsil amacıyla işlenmesi halinde, şikayet üzerine, altı aydan bir yıla kadar hapis veya adlî para cezasına hükmolunur.

Fast İle Dolandırıldım Ne Yapmalıyım

Bankalar kendi aralarında daha hızlı para alışverişini sağlamak için FAST sistemi kurmuşlardır. Dolandırıldım Nereye Şikayet Edebilirim veya Fast İle Dolandırıldım Ne Yapmalıyım soruları tarafımıza sıkça gelmektedir. 7/24 FAST işlemi sistem gereği 7 gün 24 saat çalışabilen ve paranın gönderildiği hesaba anında geçtiği bir sistemdir. Bu sebeple fast işlemini iptal etme yada geri alma gibi bir durum söz konusu değildir. 

Genelde sosyal medya dolandırıcıları piyasa fiyatının çok altında otomobil, cep telefonu yada elektronik alet gibi dolandırıcılık amacıyla yayınlanan reklamlardır.

Kaynağı ve web uzantısı bilinmeyen sitelerden uzak durmakta fayda vardır. 

Bankanızla İletişime Geçin:

Hemen bankanızı arayarak durumu bildirin. Bankanız dolandırıcılık işlemini durdurmak için hızlıca harekete geçebilir.

Bankanıza yapılan transferin iptal edilip edilemeyeceğini veya dolandırıcının hesabının dondurulup dondurulamayacağını sorun.

Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı’na Bildirin:

Emniyet Genel Müdürlüğü’ne bağlı Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı’na durumu bildirin. Bu birim internet üzerinden yapılan dolandırıcılıklar konusunda uzmanlaşmıştır.

Online başvuru için e-Devlet Kapısı üzerinden Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı’na şikayette bulunabilirsiniz: e-Devlet Siber Suçlar Şikayet Formu.

Polis veya Jandarma Karakoluna Başvurun:

En yakın polis veya jandarma karakoluna giderek dolandırıcılığı bildirin. Durumunuzu anlatan bir şikayet dilekçesi doldurmanız gerekecektir.

Olayın detaylarını ve varsa kanıtlarınızı (mesajlaşmalar, transfer belgeleri vb.) sunun.

Cumhuriyet Savcılığına Şikayette Bulunun:

Dolandırıcılık olayını Cumhuriyet Savcılığı’na da bildirebilirsiniz. Bulunduğunuz yerdeki adliyeye giderek resmi bir şikayet dilekçesi verebilir ve hukuki sürecin başlatılmasını talep edebilirsiniz.

Tüketici Hakem Heyetleri ve Ticaret Bakanlığı:

Dolandırıcılık bir ürün veya hizmet alımıyla ilgiliyse, Tüketici Hakem Heyetleri’ne başvurabilirsiniz. İl ve ilçe ticaret müdürlüklerine giderek şikayette bulunabilirsiniz.

Kanıtları Toplayın ve Saklayın:

Dolandırıcılıkla ilgili tüm belgeleri, kanıtları ve iletişimleri saklayın. Bu belgeler şikayetinizin değerlendirilmesinde büyük rol oynar.

Banka dekontları, mesajlaşmalar, e-postalar ve diğer ilgili belgeleri topladığınızdan emin olun.

Hukuki Destek Alın:

Bir avukattan profesyonel destek almanız, haklarınızın korunması ve hukuki sürecin en doğru şekilde yönetilmesi açısından faydalı olacaktır. Avukatınız, dolandırıcılık olayında izlemeniz gereken yasal yollar konusunda size rehberlik edecektir.

Bu adımları takip ederek dolandırıcılık olayını bildirebilir ve paranızı geri almak için gerekli süreci başlatabilirsiniz. Dolandırıcılıkla karşılaştığınızda hızlı ve doğru adımlar atmak, sorunun çözümünde büyük önem taşır.

Hesaptan Para Çekme Dolandırıcılığı

Hesaptan Para Çekme Dolandırıcılığı sık karşımıza çıkan bir başka dolandırıcılık yöntemidir. Bu şekil dolandırıcılıkta failler mağdurun bir şekilde banka hesap bilgilerine ulaşarak mağdurlara çok ciddi zararlar vermektedir. Failin bu davranışı hileli hareketlerle ikna ederek bizzat onaylamasını sağlayarak hesaplardaki paraların çekilmesini sağlamaktır.

Son yıllarda mobil bankacılığında yaygınlaşmasıyla dolandırıcılar bu yöntemle daha kolay ve daha fazla kişiyi dolandırmaktadırlar. 

Bu sebeple hesaptan para çekilmesi yoluyla dolandırıcılık da dahil başınıza gelen karşılaştığınız dolandırıcılık eylemi ile ilgili danışmanlık için özkan hukuk bürosu ile iletişime geçebilirsiniz. 

İbana Para Gönderdim Dolandırıldım

IBAN üzerinden dolandırıldığınızda hızlı bir şekilde harekete geçmek ve durumu ilgili yetkililere bildirmek önemlidir. Parayı gönderdiğiniz bankayı hemen arayın ve durumu bildirin. Bankanızdan işlemi durdurmasını veya iptal etmesini isteyin. Bazı durumlarda, bankalar hızlı müdahale ederek parayı geri alabilir.

Bankanızın dolandırıcılık birimi ile iletişime geçerek durumu detaylı bir şekilde anlatın. Bankanız, ilgili hesapları dondurabilir ve dolandırıcılığın önlenmesi için adımlar atabilir. En yakın polis veya jandarma karakoluna giderek dolandırıcılığı bildirin. Durumunuzu anlatan bir şikayet dilekçesi doldurmanız gerekecektir. Olayın detaylarını ve varsa kanıtlarınızı (banka dekontları, mesajlaşmalar vb.) sunun. ulunduğunuz yerdeki adliyeye giderek Cumhuriyet Savcılığı’na resmi bir şikayet dilekçesi verin. Bu, hukuki sürecin başlatılması için gereklidir. 

Param Moneypay Dolandırıcılığı

Türkiye de gün geçtikçe değişik dolandırıcılık yöntemleri ortaya çıkmaktadır. Bunlardan biriside param moneypay dolandırıcılığıdır. Buna bir örnek vermek gerekirse HGS ödemesinin geç kalındığı ile ilgili tarafa bir SMS yada çağrı göndererek mağdurun bu çağrıyı yanıtlaması yada gelen linke tıklanması istenir. Bu aşamadan sonra sistem tıkladığınız linkten dolayı hesabınızda bulunan meblağın izniniz olmadan usulsüz bir şekilde çekilmesidir.

Söz konusu firmayı araştırdığınızda internet üzerinde birçok şikayetler neticesinde birçok dolandırıcılık olaylarına karıştığını göreceksiniz. Parasını geri alamayan kullanıcıların ilk yapması gereken moneypay ve param ile irtibata geçerek kendisine iade edilmesi gereken ücreti özellikle belirterek talep etmelidir. Bu aşamada talebi karşılanmayan mağdurlar TCK kapsamında şikâyetçi olmaları gerekecektir. 

Dolandırıcılık suçunda alanında uzman ceza avukatı ile birlikte çalışmanızda büyük fayda vardır. Aksi halde mahkemede haklılığınızı kanıtlamanız güç hale gelecektir.

Yorum yapın

Hemen Ara