Çekişmeli Boşanmanın Anlaşmalı Boşanmaya Çevrilmesi

Av.Naciozkan

Çekişmeli Boşanmanın Anlaşmalı Boşanmaya Çevrilmesi; Boşanma süreci, eşler arasındaki ilişkinin sonlandırılmasıyla ilgili karmaşık bir süreçtir. Bu süreç, çekişmeli boşanma ve anlaşmalı boşanma olmak üzere iki ana kategoride incelenebilir. Çekişmeli boşanma, taraflar arasındaki anlaşmazlıkların olduğu ve mutabakata varılamadığı durumlarda , mahkeme sürecinin uzun ve karmaşık olduğu süreç yaşanırken, anlaşmalı boşanma ise tarafların anlaşmaya vararak mahkeme sürecini hızlandırdığı bir durumu ifade eder. Ancak, tarafların uzlaşma içinde olmaları durumunda, bu süreç daha hızlı ve daha az stresli bir şekilde tamamlanabilir.

Profesyonel hukuki destek ve psikolojik danışmanlık, tarafların bu geçiş sürecini daha sağlıklı bir şekilde atlatmalarına yardımcı olabilir. Bu makalede, çekişmeli boşanmanın anlaşmalı boşanmaya dönüşümü sürecini hukuki perspektiflerden ele alacağız.

Çekişmeli Boşanmanın Anlaşmalı Boşanmaya Çevrilmesi
Çekişmeli Boşanmanın Anlaşmalı Boşanmaya Çevrilmesi 2


Çekişmeli Boşanmanın Anlaşmalı Boşanmaya Çevrilmesi


Çekişmeli boşanma davası açmadan anlaşmalı boşanma davası açan taraflar mal paylaşımı, nafaka, tazminat ve velayet gibi konularda uzlaşmaya vardıkları için anlaşmalı boşanma davası yöntemini seçmektedirler. Ancak anılan bu maddelerin herhangi birinin bile uzlaşılamaması halinde tarafların anlaşmalı boşanma davası açması imkansız hale gelmektedir. Eşler çekişmeli boşanma davasının uzun ve meşakkatli olduğunu bilmeleri sebebiyle anlaşmalı boşanmaya çevirme kararı almaktadırlar.


Yani anlaşmalı boşanma davası olarak süreci yürütmek için hangi boşanma davasının açıldığının bir
önemi yoktur. Çekişmeli Boşanma davasının anlaşmalı boşanma davasına dönebilmesi için anlaşmalı boşanma davası için gereken şartların sağlanmış olması gerekmektedir.


Bu şartlar; evlilik tarihi ile dava tarihi arasında 1 yıllık sürenin dolmuş olması gerekmektedir. Mesela bugünden geriye dönerek 1 yıl dolmuş olsa dahi mahkeme nezdinde bu kabul görmeyecektir, davanın açılış tarihinden geriye dönük hesaplama yapılacaktır. Aksi takdirde anlaşmalı boşanma şartları oluşmayacaktır. Taraflar anlaşmalı boşanma davasına vekilleri olsa dahi bizzat katılmaları gerekir.

Taraflar boşanmayla birlikte, nafaka, mal paylaşımı, tazminat ve velayet hususlarının tamamında anlaşmış olma şartı aranır. Profesyonel hukuki destek ve danışmanlık, tarafların bu zorlu süreci daha sağlıklı bir şekilde yönetmelerine ve yeni bir başlangıç yapmalarına yardımcı olabilir. İdeal olarak, tarafların uzlaşma ve iletişim becerilerini geliştirmeleri, çekişmeli boşanmanın anlaşmalı boşanmaya dönüşmesini sağlayabilir.

Bu şartlar anlaşmalı boşanma gerçekleştirmek için dava şartı olup bu hususların eksikliği halinde
Çekişmeli boşanmanın anlaşmalı boşanmaya çevrilmesi söz konusu olmayacaktır. Anlaşmaya karar veren taraflar çekişmeli boşanma davasına anlaşmalı boşanma protokolü sunarak davanın anlaşmalı boşanma davası olarak devam etmek istediklerini belirtir dilekçe ile başvurmaları yeterlidir. Taraflar anlaşmalı boşanma şartlarını taşıyıp bu yolda ilerlemeye karar verseler de sadece duruşmaya çıkarak boşanma davasının sona erdiğini düşünmektedirler. Fakat usul işlemleri devam etmektedir.

Mahkeme tarafların boşanmasına karar verdikten sonra gerekçeli kararı yazacaktır. Gerekçeli karar taraflara posta yolu ile tebliğ edilecek ve tebliğden sonra iki haftalık itiraz süreleri başlayacaktır. Eşler gerekçeli kararda yazılan bir maddeyi beğenmedikleri takdirde bu kararı istinaf mahkemesine verecekleri bir dilekçe ile itiraz işlemlerini yapabilecektir.

Söz konusu gerekçeli karar taraflara tebliğ edildikten sonra iki haftalık kanuni yasal süre içerisinde istinaf kanun yoluna başvurmadıkları zaman söz konusu karar kesinleşerek itiraz yolu kapanmaktadır. Çekişmeli boşanmanın anlaşmalı boşanmaya çevrilmesi alanında uzmanlık gerektiren bir iştir. Bu sebeple tüm dava süreci ve hak kaybına uğramamak adına alanında uzman boşanma avukatı ile hukuki destek almanızı tavsiye ederiz. Özkan Hukuk Bürosu olarak Adana ve çevre illere hizmet vermekteyiz.


Çekişmeli Boşanma Davası Anlaşmalıya Nasıl Çevrilir?


Çekişmeli boşanmanın anlaşmalı boşanmaya çevrilmesi süreçleri müvekkillerimiz tarafından çokça sorulan sorular arasındadır. Bu sorunun yanıtı için Özkan Hukuk Bürosunun sizler için hazırladığımız içeriğe göz atın. Boşanmaya karar veren eşler evlilik birliğindeki sorunlardan ötürü birbirlerine karşı kızgın ve kırgın olmaktadırlar. Bu aşamada taraflar işleri kolaylaştırmaktan çok daha da zora sokmaya çalışmayı istemektedirler.

Boşanma sürecinin başında çekişmeli boşanma davası açılsa da zamanla kızgınlıklar geçtikten sonra anlaşmalı boşanmaya çevirme eğilimleri göstermektedirler. Çekişmeli boşanma davaları, davanın hangi aşamasında olursa olsun eğer bir karar verilmemişse anlaşmalı boşanma davasına dönüştürülebilir.

Bu süreçte çekişmeli boşanma davasının hangi aşamada olduğunun bir önemi yoktur. Yani sonuç olarak taraflar çekişmeli boşanma davası açıldıktan bir gün sonra da davanın karara çıkmasından bir gün öncede anlaşmalı boşanmaya çevirme hakları vardır.


Çekişmeli Boşanma Davası Anlaşmalıya Dönerse Ne Olur ?


Çekişmeli boşanmanın anlaşmalı boşanmaya çevrilmesi dilekçesinin nereye verileceği hususu çokça sorulmaktadır. Taraflar anlaşmalı boşanma davası açma şartlarını taşıyamadıkları için çekişmeli boşanma davası açma yoluna gitmektedirler. Taraflar arasında uzlaşma sağlandığında, anlaşma metni hazırlanır. Bu metin, boşanma konusundaki tüm detayları, varsa mal paylaşımı, çocuk velayeti, nafaka gibi konuları içerir.

Tarafların avukatları tarafından hazırlanan bu belge, mahkemeye sunularak onaylanması istenir. Çekişmeli boşanma davaları genellikle yüksek maliyetlidir. Ancak anlaşmalı boşanma sürecinde, uzlaşma sağlandığı için mahkeme masrafları ve avukat ücretleri genellikle daha düşüktür. Ancak, her dava farklıdır ve tarafların özel koşulları göz önüne alınmalıdır.

Uzlaşma sağlamak her zaman mümkün olmayabilir ve bu durumda çekişmeli boşanma davası devam edebilir. Fakat herhangi bir sebepten dolayı taraflar anlaşmalı boşanma yolunu seçerlerse bu süreçte taraflar arasında her ne kadar uzlaşma sağlanmış gibi görünse de anlaşmalı boşanma davalarının hukuki bir süreç olduğunu ve yargılama aşamasına gidilmesi gerektiğinden uzman bir anlaşmalı boşanma avukatı ile sürecin takip edilmesi gerekmektedir.

Sıkça Sorulan Sorular

Anlaşmalı boşanma dilekçesi tek taraflı açılabilir mi?

Evet, anlaşmalı boşanma dilekçesi tek taraflı olarak açılabilir. Anlaşmalı boşanma, çiftlerin boşanma koşullarında anlaştıkları bir durumdur.

Çekişmeli boşanma neden uzar?

Çekişmeli boşanmalar genellikle çiftler arasındaki anlaşmazlıklar, duygusal gerginlikler ve mal paylaşımı gibi konulardaki anlaşmazlıklar nedeniyle uzayabilir.Hukuki karmaşıklıklar, çocukların velayeti, maddi durum ve diğer faktörler de boşanma sürecini uzatabilir.

Yorum yapın

Hemen Ara