Çekişmeli Boşanma Davası Nasıl Düşer ?

Av.Naciozkan

Çekişmeli Boşanma Davası Nasıl Düşer; Çekişmeli boşanma davası, çiftler arasındaki anlaşmazlıkların mahkemeye taşınmasıyla ortaya çıkar. Ancak taraflar zaman içinde uzlaşma yolunu seçebilir ve davayı düşürebilirler. İşte çekişmeli boşanma davasının düşürülmesiyle ilgili detaylı bilgiler paylaşacağız. Taraflar arasındaki iletişim önemlidir. Anlaşmazlıkları çözmek ve uzlaşma sağlamak için tarafların birbirleriyle açık iletişim kurmaları gerekir. Taraflar, anlaşmalı boşanma yolunu seçebilirler. Taraflar, uzlaşma sağlamak ve anlaşma protokolü oluşturmak için çaba göstererek süreci çok daha kısa sürede tamamlamak isteyebilir.


Çekişmeli Boşanma Davası Nasıl Düşer ?


Taraflardan biri çekişmeli boşanma davası yoluna girdikten sonra sonradan gelişen bazı durumlar neticesinde Çekişmeli boşanma davası nasıl düşer sorusu ile karşımıza gelmektedirler. Çekişmeli boşanma, anlaşmalı boşanma davasının açılamadığı durumlarda tarafların anlaşamadıkları hallerde açılmaktadır. Fakat çekişmeli boşanma davası açtıktan sonra taraflar arasındaki anlaşmazlık ortadan kalkabilir. Mesela dava konusu anlaşmazlıklar ortadan kalkabilir yada uzlaşma yöntemiyle çözüme kavuşmuş olabilir. Bu durumda taraflar çekişmeli boşanma davasını düşürebilirler. Bir diğer durum ise dava şartının oluşmaması durumudur.

Çekişmeli boşanma davaları kanunlarca belirtilen şartlara bağlıdır. Mesela özel boşanma sebeplerine dayalı açılan dava da bu şartlar eksik olursa dava düşecektir. Çekişmeli boşanma davalarında taraflar davayı hukuken takip etmeyi bırakırlarsa bir süreden sonra bu dava düşecektir.

Çekişmeli Boşanma Davası Hangi Durumlarda Reddedilir
Çekişmeli Boşanma Davası Nasıl Düşer ? 2


Çekişmeli Boşanma Davası Hangi Durumlarda Reddedilir ?


Taraflar farklı nedenlerden dolayı evliliklerini bitirme kararı alabilirler. Bunun için tarafların anlaşmalı boşanma mı yoksa çekişmeli boşanma davası mı açacaklarına karar vermeleri gerekmektedir. Eşlerin boşanma beyanları ve iradelerinin yerine getirilmesi için bazı usullere uyulması gerekir. Mahkemeler çekişmeli boşanma davalarında önce usul yönünden bir inceleme yaparak dava dilekçesinde herhangi bir eksiklik bulunması halinde çekişmeli boşanma davasının esasına hiç girmeden dava usulden reddedilecektir.

Eğer çekişmeli boşanma davası açarken bir eksiklik yapılmamış ve dilekçe kabul edilmişse hakim bu defada davanın esasına girerek esas yönden bir inceleme yapmaya başlayacaktır. Bu aşamada boşanma davalarının reddedilmesinde en önemli sebebi mahkemeden tarafların bir menfaat elde edemeyeceklerini anlamasıdır. Boşanma davalarının reddedilmesinin nedenlerinden biri de davacının yada karşı davacının açtığı boşanma davalarında karşının kusur durumunu ispatlayamamasıdır.

Çekişmeli boşanma davalarında özellikle özel boşanma sebeplerine dayalı açılan boşanma davalarında davanızı dayandırdığınız sebebi ispatlayamazsanız davanız reddolacaktır.


Çekişmeli Boşanma Davası Nasıl Kazanılır ?


Müvekkillerimiz Çekişmeli boşanma davası nasıl düşer sorusu kadar Çekişmeli boşanma davası nasıl kazanılır sorusuyla da tarafımıza ulaşmaktadır. Bilindiği üzere boşanma davaları önce genel sebebe dayanan ve özel sebebe dayanan boşanma davası olarak ikiye ayrılır. Genel sebebe dayalı boşanma davaları ise çekişmeli boşanma davaları ve anlaşmalı boşanma davaları. Olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. Bu ayrımlar tamamen tarafların tutumu ve talepleri ve dosyanın durumuna göre değişiklik göstermektedir.


Önceki makalelerimizde de değindiğimiz gibi genel boşanma sebebi , evlilik birliğinin temelinden sarsılması gerekçe gösterilerek boşanma davası açılmasıdır. Bu aşamada çekişmeli boşanma davasının kazanılması için öncelikle bu sebebin mahkeme nezdinde ispatlanması gerekmektedir. Bir diğer kural ise bu davaların kazanılması için evlilik birliğinin temelinden sarsılmasına sebebiyet veren eylemlerin diğer eş tarafından da ispat edilmesi gerekir. Eşlerden biri kendi kusuruna dayalı boşanma davası açamayacaktır.


Bu konular dışında velayetin kendisine verilmesini isteyen eş çocuğun kendisinde kalmasının çocuğun yararına olacağını ispatlamalıdır. Bu konu ile ilgili velayet konulu makalelerimizi inceleyebilirsiniz. Yani eşlerden birini boşanma davasını kazanmış olması müşterek çocuğun velayetinin de alınacağı anlamına gelmemektedir. Bu aşamada mahkeme hakimi çocuğun üstün yararını gözeterek makul bir karar verecektir. Aynı şekilde nafaka ve tazminat alacağı içinde geçerlidir. Mesela nafaka talebinin kabulü için boşanmayla birlikte yoksulluğa düşecek olması şartı aranmaktadır.


Özel sebeplere dayalı açılan boşanma davalarında kanunda açıkça özel hükümler yazılmıştır. Bu sebepler sırasıyla Bu sebepler kısaca, zina, hayata kast, pek kötü veya onur kırıcı davranış, Suç işleme veya haysiyetsiz hayat sürme, terk ve akıl hastalığıdır.

Bu dava türlerinde ise davayı kazanmak için eşlerin dayandıkları özel sebebin gerçekleştiğini mahkeme nezdinde kanıtlanması gerekmektedir. Hal böyle iken özel sebebe dayalı bir boşanma davası açıldığında ve ispatlandığında ayrıca genel sebebe dayalı boşanma davası açmaya gerek kalmayacaktır. Özel boşanma sebeplerinin tamamı ayrı ayrı bir makale konusudur. Bu davaların tek bir makaleye sığması mümkün değildir. Bu sebeple web sitemizde yazılan diğer makalelerimize de bakmanızı öneririz.


Çekişmeli boşanma davası nasıl kazanılır sorusu boşanma davalarında nasıl kazanılacağı hususu ilk olarak doğru bir boşanma türü seçilerek ilerlemekten geçmektedir. Çünkü davanın türüne göre de yapılacak işlemler farklılık gösterecektir. Boşanma davalarının türleri hakkında önceki makalelerimize göz atabilirsiniz. Bu aşamada bu sorunun cevabı alanında uzman bir boşanma avukatının yapabileceği türden işlemler olması sebebiyle bu konuda hukuki destek alarak ilerlemenizde fayda vardır.


Çekişmeli Boşanma Davası Nasıl İptal Edilir ?


Çekişmeli boşanma davası nasıl düşer sorusu ile Çekişmeli boşanma Davası Nasıl iptal edilir soruları aslında mantık olarak birbirlerine benzese de tamamen ayrı konulardır. Boşanma amacı ile açılan davalar evlilik birliğini devam ettirmek istemeleri üzerine mevcut açılmış olan boşanma davasının akıbetinin ne olacağı konusunda tarafımıza çokça sorular gelmektedir. Bu sorunun cevabı eğer ilk derece mahkemesinde devam eden bir boşanma davanız bulunması durumunda mahkeme kararını verene kadar her aşamada taraflar vazgeçme hakkını kullanabilir.


Hukuk Muhakemeleri Kanunu gereğince feragat hakkı kullanılmak istese de bu hakkını kullanıp hukuk dosyası kapandıktan sonra yeniden evlilik birliğini kuramadığı gerekçesiyle boşanma davası açabilecektir. Yani ilk derece mahkemesinde bulunan bir boşanma davandan vazgeçmek yada davayı geri çekmek, davacının daha sonra dava açmasına engel olmayacaktır.

Sıkça Sorulan Sorular

Çekişmeli boşanma davasında hakim nelere dikkat eder?

Çekişmeli boşanma davasında hakim, tarafların taleplerini, delilleri, çocukların çıkarlarını ve mal paylaşımını değerlendirir. Tarafların dürüstlüğü, iletişim becerileri ve mahkeme kurallarına uyumu da önemlidir.

Hangi durumda hakim boşamaz?

Hakim, yasal temellere dayanmayan, kanunda belirtilen boşanma sebepleri olmadan veya tarafların talepleri üzerine uygun deliller olmaksızın boşanma kararı veremez. Boşanma nedenleri yasal çerçeveye uygun olmalıdır.

Yorum yapın

Hemen Ara