Boşanma Davası Süreci Nasıl İşler?

Av.Naciozkan

Boşanma Davası Süreci ;Boşanma, evliliğin sona ermesidir. Boşanma, eşlerden birinin veya her ikisinin de isteğiyle açılan bir dava ile gerçekleşir.

Boşanma davası, aile mahkemesinde açılır. Boşanma davası açmak için, davacı eşin boşanma isteminde bulunduğuna dair bir dilekçeyi, davalı eşin adresine tebliğ ettirerek başlatması gerekir.

Boşanma davası, iki aşamada sonuçlanır. İlk aşamada, boşanma davasının kabul edilip edilmeyeceği değerlendirilir. Bu aşamada, mahkeme, boşanma sebeplerinin gerçekleşip gerçekleşmediğini araştırır. İkinci aşamada ise, boşanmanın sonuçları belirlenir. Bu aşamada, velayet, nafaka, mal paylaşımı gibi konular görüşülür.

Boşanma davası, anlaşmalı boşanma veya çekişmeli boşanma olmak üzere iki şekilde açılabilir.

Anlaşmalı boşanma, eşlerin boşanma konusunda anlaştıkları ve bu anlaşmayı bir protokol ile belgeledikleri bir boşanma türüdür. Anlaşmalı boşanma, daha hızlı ve daha az masraflı bir boşanma türüdür.

Çekişmeli boşanma, eşlerin boşanma konusunda anlaşamadıkları durumlarda açılan bir boşanma türüdür. Çekişmeli boşanma, daha uzun ve daha masraflı bir boşanma türüdür.

Boşanma Davası Süreci
Boşanma Davası Süreci Nasıl İşler? 2

Genel Anlamda Dava Süreci Nedir?

Boşanma davası süreci nasıl işler; Boşanmak isteyen taraflar kendi illerinde bulunan adliyeye giderek dava dilekçesi oluştururlar. Boşanmak isteyen taraf davayı açar. Düzenlenen dilekçe tebliğ edilir. ESD araştırmaları yapılır. Karşılıklı cevap dilekçeleri ile işlemler ilerler.

Ön inceleme duruşmalı ile taraflar net bir şekilde dinlenir. Diğer deliller toplanarak beyanların sunulması ile ilk aşama tamamlanır. Bu aşama bittikten sonra gerekçeli karar tebliğ edilir. Aynı zamanda istinaf ve temyiz gibi çeşitli yollara başvurabilir. Sonuç olarak karar kesinleştiğinde nüfus müdürlüğüne gidilerek işlenme süreci tamamlanır.

Dava Süreci Ne Kadar Zaman Alır?

Boşanma davası süreci nasıl işler; Boşanma davasına konu olan taraflar ile adliyeye gidilip dava açarlar. Dilekçenin verilmesi ve duruşmaya çıkılma aşamaları gerçekleşir. Sonucun kesin olarak bildirilmesi yaklaşık olarak 3 4 ayı almaktadır.

Bu durum anlaşmalı olan boşanmalarda geçerlidir. Çekişmeli olanlarda ise 16 20 ayı almaktadır. En az 1.5 sene boşanma davası için beklemek gerekebilir. İşlemlerin hızlı bir şekilde yapılması için istenen evrakların eksiksiz bir şekilde toplanması gereklidir. Aşamaların doğru biçimde yapılması boşanmayı hızlandıracaktır. Taraflar dava sürecinde hızlı kararlar almaktadır. Ancak dikkat edilmesi gereken hızlı değil doğru kararların alınmasıdır.

Başvuru Sürecindeki İşlemler Nelerdir?

Boşanma davası süreci nasıl işler? Birbiriyle anlaşamayan eşler son 6 ay içinde ikamet ettiği yerdeki adliyeye giderek aile mahkemesine boşanmak için başvuru yapar. Dava açıldıktan sonra kişi neden boşanmak istediği konusunda çeşitli nedenler açıklar. Bu konu üzerine dava dilekçesi hazırlanır. Aynı zamanda tazminat ve nafaka konularında talepte bulunulmaktadır.

Davacıların Dinlenilmesi ve Mahkemeye Çıkılmasında Neler Yaşanır?

Dava dilekçesi verildikten sonra belirlenen gün ve tarihte mahkemeye gelinerek duruşmaya katılırlar. Her iki taraf hakim tarafından dinlenir. Kişiler kendi istediklerini ve taleplerini bildirirler. Boşanma davası süreci nasıl işler; Hakim her iki kişiye de söz hakkı verdikten sonra bir karara varır. Bir süre sonra sonucu açıklar. Başvuru yapıldıktan sonra her iki taraf arasında cevap dilekçeleri verilir. Sonraki aşamada ön inceleme duruşması yapılır. Tanıklar tek tek dinlenerek toplanması gereken deliller bulunarak hakime sunulur.

Hakimin Karar Verme Aşamaları Nelerdir?

Eşler kendi talep ve istediklerini anlatırlar. Aynı zamanda tanıklar da dinlenir. Boşanmak için fotoğraf, mesaj ve ses kaydı gibi deliller toplanarak hakime verilir. Herkes dinlenerek, belgeler incelendikten sonra gerekli karar kişilere açıklanır. Boşanma davası süreci nasıl işler; Boşanılmasına karar verildikten sonra gerekçeli karar verilmektedir. Gerekçeli karar kişilere tebliğ edilmektedir.

Temyiz edilmezse boşanma kararı kesinleşmektedir. Eşler bu aşamalardan sonra yasal olarak boşanmışlardır. Mahkemede çıkan karar Nüfus Müdürlüğüne gönderilir. Kişiler kuruma giderek yenilenmiş nüfus kimliklerini alabilirler. Boşanma sürecinin anlaşmalı veya çekişmeli olması açıklanma süresini uzatmaktadır. Başvuru yapılması, mahkemeye gidilmesi, delillerin incelenmesi ve sonuca ulaşılması için yaklaşık 2 3 ay içinde sonuç açıklanmaktadır. Ancak bu durum anlaşmalı olan davalarda geçerlidir.

Çekişmeli olan davalarda 2 seneye yaklaşık bekleme süresi bulunmaktadır. Nitekim tarafların anlaşması yapılan işlemin hızını arttıracaktır. Alkol, değersizlik, aldatma, zina gibi nedenlerden dolayı boşanma davası açılır. Boşanma davasını herhangi bir taraf açabilir. İsteyen avukat tutarak hukuki işlemleri işi bilen tarafından yapılmasını sağlar. İsteyenler ise bireysel olarak kendi haklarını savunabilir. Dava başvuru sürecinde oluşan masrafları kusurlu olan taraf öder. Avukat masraflarını ise herkes bireysel olarak öder.

Anlaşmalı olan boşanma davaları tek celsede biteceği gibi diğerleri uzun süre gerektirir. Boşanma davası açmak için bulunduğunuz yerdeki adliyeye giderek aile mahkemesine başvuru yapabilirsiniz. Bulunmadığı durumlarda ise asliye hukuk mahkemelerine gidebilirsiniz. Boşanma davası açmak için bazı konularda karşı tarafın açmasını bekleyebilirsiniz. Önemli konularda sizin için avantajlı olabilir.

Dava ile ilgili süreçleri ilgili kurumlardan öğrenebilirsiniz. Aynı zamanda hakları ve talepleri avukat aracılığıyla görebilirsiniz. Hukuk işlemlerinin rahat bir şekilde yapılması için tam ve eksiksiz evrak teslimi önemlidir.

Yorum yapın

Hemen Ara