İş Davası Ve Türleri

Av.Naciozkan

İş Davası Ve Türleri; İş davası, işçi ve işveren arasındaki uyuşmazlıkların çözümü için açılan davalardır. İş davaları, iş hukuku kapsamında düzenlenmiştir.

İş davaları, işçinin iş sözleşmesinden kaynaklanan haklarını korumak için açılabilir. İş sözleşmesinden kaynaklanan haklar, işçinin ücreti, yıllık izin hakkı, kıdem tazminatı hakkı gibi haklar olarak sayılabilir.

İş davaları, işçi tarafından, işçinin yerleşim yerindeki iş mahkemesine açılmalıdır.

İş davaları, işçilik alacakları davası, iş sözleşmesinin feshi davası, işverenin işçiye karşı sorumluluk davası gibi türlere ayrılabilir.

İşçilik alacakları davası, işçinin iş sözleşmesinden kaynaklanan haklarının ödenmesini talep ettiği davalardır. İşçilik alacakları davalarında, işçinin ücreti, yıllık izin ücreti, kıdem tazminatı, ihbar tazminatı gibi alacakları talep edilebilir.

İş sözleşmesinin feshi davası, işçinin iş sözleşmesinin işveren tarafından haksız olarak feshedildiğini iddia ettiği davalardır. İş sözleşmesinin feshi davalarında, işçinin iş sözleşmesinin feshinin geçersiz olduğuna karar verilmesini talep edebilir.

İşverenin işçiye karşı sorumluluk davası, işverenin işçiye karşı kusurundan kaynaklanan zararların tazmini için açılan davalardır. İşverenin işçiye karşı sorumluluk davalarında, işçinin maddi ve manevi zararlarının tazmini talep edilebilir.

İş davaları, işçinin hak ve çıkarlarını korumak için önemli bir araçtır. İş hukuku konusunda uzman bir avukattan yardım alarak, haklarınızı koruyabilirsiniz.

İş Davası Ve Türleri
İş Davası Ve Türleri 2

İş Davası Ve Türleri

İş Hukuku, çalışma yaşamının düzenlenmesinde büyük bir rol oynamaktadır. İş hukukunun tam anlamıyla uygulanmadığı bir yerde unutulmamalıdır ki işçiler sıkıntı yaşamaya mahkûm olurlar.

İş Davası Nedir?

İşveren tarafından iş hayatında çalışanlara, gerek hak ve hukuklarıyla ilgili gerek maaş ve tazminatları ile ilgili yaşatılan her türlü zorluk ve haksızlık karşısında başvurulan hak arama yoluna iş davası denir. İş Hukuku geniş bir kapsama sahip olduğu için iş davası avukatı da davalarında büyük bir titizlikle çalışmalıdır. Bundan dolayı Adana iş davası avukatı bakımından tecrübeli kişilere ev sahipliği yapmaktadır.

Mevzuattaki en son değişiklerle beraber iş hukukundan doğan davalarda öncelikle arabuluculuk seçeneği zorunlu hale getirilmiştir. Bundan dolayı dava açmadan önce yapılacak iş arabulucu başvurusudur. Arabuluculuk makamına dava tarafları kendileri ya da avukat aracılığıyla başvuru yapabilmektedir. Merkezi Adana’da bulunan Özkan Hukuk Bürosu İş davaları sürecini en iyi şekilde yönetmek için ekip olarak sizlere hizmet vermeye hazırız.

İş Davası Türleri

Maaş alacağı davası, kıdem ve ihbar tazminatı davası, işe geri dönme davası, iş kazaları tazminatı davası, çalışan hizmet tespiti davası. Maaş Alacağı, işçi ve patron arasında kararlaştırılan bir bedeldir. Bu bedelin kanunlar çerçevesinde ödenmemesi durumunda işçinin alacağını tahsil etmesi için açtığı bir dava türüdür.

Kıdem ve ihbar tazminatı, kanunlara göre işveren işçinin işten ayrılması ya da çıkarılması durumunda almaya hak kazandığı bir bedeldir. İşe geri dönme, kanun maddelerindeki sebeplerden dolayı işten çıkarılan çalışanın işe geri dönmesi için açtığı bir davadır. İş kazası sonrasında hayatını kaybeden veya iş göremez duruma gelen kişilerin aile yakınları tarafından işverene açılan bir davadır.

Hizmet tespiti, işverenin emri altında gerçekleştirilen çalışmaların işveren tarafından resmi kuruluşlara beyan edilmemesi durumunda açılan bir dava türüdür. Özkan Hukuk Bürosu ceza avukatı , boşanma avukatı , miras avukatı , iş davası avukatı gibi hukuk dallarında  ekip olarak sizlere hizmet vermeye hazırız. Özkan Hukuk Bürosu iletişim adresinden bizlere ulaşabilirsiniz.

Yorum yapın

Hemen Ara