Tüketici Hukuku

Ticari Dava Süresi Ne Kadardır?

Ticari Dava Süresi Ne Kadardır?

Ticari davalar, ticari işletmeler arasında veya ticari işletmelerle tüketiciler arasında ortaya çıkan uyuşmazlıklara ilişkin davalardır. Ticari davalara, ticari mahkemeler bakar. Ticari davaların süresi, dava konusunun niteliğine ve dava sürecinin işleyişine göre değişebilir. Genel olarak, ticari davaların süresi, 1 yıldan 2 yıla kadardır. Ticari davaların süresi, aşağıdaki faktörlere göre değişebilir: Nispi ticari davalar, taraflardan birinin ticari … Devamını Oku

Ayıplı Araç İhtarnameye Cevap İhtarnamesi Örneği

Ayıplı Araç İhtarnameye Cevap İhtarnamesi Örneği

Ayıplı araç ihtarname, satıcının sattığı araçta ayıp bulunduğunun alıcı tarafından tespit edilmesi üzerine, alıcı tarafından satıcıya gönderilen bir ihtarnamedir. Bu ihtarnamede, alıcı, satıcıdan aracın ayıpsız hale getirilmesini, bedel iadesini veya akdin feshi ile birlikte tazminat talebinde bulunabilir. Ayıplı araç ihtarnameye cevap ihtarnamesi ise, satıcı tarafından alıcıya gönderilen ihtarnameye karşı, satıcının savunmasını içeren bir ihtarnamedir. Bu … Devamını Oku

Ayıplı Mal Dava Dilekçesi Örneği

Ayıplı Mal Dava Dilekçesi Örneği

Ayıplı mal, tüketiciye teslim edildiği tarihte, taraflarca kararlaştırılmış olan örnek ya da modele uygun olmaması ya da objektif olarak olması gereken nitelikleri taşımaması nedeniyle, tüketicinin ondan beklediği faydayı azaltan veya ortadan kaldıran maldır. Ayıplı mal dava dilekçesi, ayıplı maldan kaynaklanan zararların tazmini için tüketici mahkemesine açılan bir davadır. Ayıplı mal dava dilekçesi, tüketicinin, ayıplı maldan … Devamını Oku

Hemen Ara