Anlaşmalı Boşanma Ne Zaman Sonuçlanır, Vazgeçme Süresi Nedir?

Av.Naciozkan

Türkiye’de son zamanlarda en fazla araştırılan hukuki konuların başını hiç kuşkusuz ki, boşanma konusu çekiyor. Bu noktada kısa sürede sorunsuz bir şekilde boşanmak isteyen kişiler; boşanmaya dair her detayı araştırıyor ve hatta hukuki uzmanlardan destek alıyor. Boşanma ile ilgili en çok merak edilen konu ise, boşanma davalarının ne kadar sürede sonuçlanacağı. Boşanma davasının sonuçlanması süresi, boşanma davasının türüne göre değişiklik göstermektedir. Bilindiği üzere, boşanma davası iki şekilde gerçekleşmektedir. Bunlardan birisi, çekişmeli boşanma davası; diğeri ise kısa bir zamanda sonuçlanmakta olan anlaşmalı boşanma davasıdır. Gerekli şartlar sağlandığı zaman “Anlaşmalı boşanma ne kadar sürede sonuçlanır?” sorusuna cevap verilebilir.

Anlaşmalı Boşanma Davası Süresi

Davanın anlaşma boşanma olarak kabul edilebilmesi için çeşitli şartların karşılanması gerekmektedir. Öncelikli şart, evliliğin en az bir sene sürmüş olmasıdır. Bunun yanı sıra eşlerin boşanmanın mali sonucu ve boşanma konusunda anlaşmış olmaları da gerekmektedir. Peki anlaşmalı boşanma ne kadar sürede sonuçlanır?

Anlaşmalı boşanma davaları genelde tek celsede sonuçlanmaktadır. Bu konuda Adalet Bakanlığı’nın belirlemiş olduğu boşanma süresi 40 gündür. Boşanma davası feragat şeklinde ise o zaman dava bir günde sonuçlanmaktadır. Ve boşanma kararı nüfus kayıtlarına 7 günde geçmektedir. Ancak taraflardan birisi anlaşmalı boşanma davasından vazgeçtiği takdirde dava, çekişmeli boşanma davasına dönüşür ve boşanma süreci fazlasıyla uzar. Anlaşmalı boşanma davasının sorunsuz ve kısa zamanda gerçekleşmesi için avukat yardımı alınması tavsiye edilmektedir. 

Anlaşmalı Boşanma Davası Hangi Mahkemede Açılmalıdır?

Anlaşmalı boşanma davasında aile mahkemeleri yetkilidir. Aile mahkemesinin olmadığı şehirlerde Asliye Hukuk Mahkemesi anlaşmalı boşanma davasına bakmaktadır. Davaya ikametgah bakımından, o bölgenin yetkili olan mahkemesi bakmaktadır.

Mahkemeye Anlaşmalı Boşanma Protokolü Sunmak

Anlaşmalı boşanma davası için bir protokol hazırlanmaktadır. Bu protokolü taraflar beraber hazırlamaktadır. Bu protokol her iki tarafın velayet, tazminat, mal varlıkları, soyadı, nafaka ve tazminat konusunda taleplerini belirtmekte olan hukuki bir metindir.

Anlaşmalı boşanma davası açılırken mahkemeye anlaşmalı boşanma protokolü sunulması gerekmektedir. Bu protokolde olması gereken unsurlar şöyledir:

 •       *Tarafların boşanma konusunda anlaştığına dair bir beyan bulunmalıdır.
 •       *Şayet çocuk varsa çocuğun velayetini kimin alacağı konusunda bir anlaşma da bulunmalıdır.
 •       *Tarafların maddi manevi tazminat isteyip istemediği protokole eklenmelidir.
 •       *Eşlerin birbirine nafaka ödeyip ödemeyeceği de protokole yazılmalıdır.
 •       *Tarafların birbirinden yargılama masrafı ve avukatlık ücreti hakkında talebinin bulunmadığı da ilave edilmelidir.

Anlaşmalı boşanma davasında yukarıda bahsedilen unsurlara uygun davranıldığı takdirde dava bir celsede sonuçlanmaktadır.

Anlaşmalı Boşanma Davası Nasıl Açılır?

Anlaşmalı boşanma davasının açılması için taraflardan birisinin mahkemeye başvurması gerekmektedir. Ancak taraflar, anlaşmalı boşanma dava dilekçesiyle mahkemeye beraber de başvurabilirler. Aynı zamanda anlaşmalı boşanma için gerekli şartlar da sağlanmış olmalıdır.

Anlaşmalı boşanma davası için hazırlanmış olan dilekçe, Hukuk Muhakemeleri Kanunu’na göre düzenlenmelidir. Rastgele yazılan bir dilekçe kabul edilmemektedir. Yazılan bu dilekçe normal bir boşanma dilekçesi değildir.

Dilekçeyle beraber ıslak imzalı olan anlaşmalı boşanma protokolü de sunulmalıdır. Belgeyi hazırlayan davacı, adliyede tevzi bürosuna başvurmalıdır. Böylece dava işlemleri gerçekleştirilir. Daha sonrasında duruşma günü eşlere bildirilmektedir.

Anlaşmalı boşanma, davanın açılmış olduğu ilçe, şehir, adliye ve mahkemenin dava yoğunluğuna göre farklılık göstermektedir. Davanın sonuçlanma süresi bu unsurlara göre değişebilir. Anlaşmalı boşanma davası çekişmeli boşanma davası gibi uzun sürmez. Anlaşmalı boşanma davasının duruşma günü hemen verilmektedir, duruşma zamanı 1 gün ve 30 gün içinde olmaktadır.

Anlaşmalı boşanma davasında taraflar birlikte dava açabilir. Ya da bir tarafın açtığı davayı diğer taraf kabul edebilir. Buna göre taraflar birlikte karar verip mahkemeye başvurabildikleri gibi taraflardan birisi de dava açabilir ve diğer taraf mahkemede bunu kabul edebilir. Bu da anlaşmalı boşanma olarak kabul edilmektedir.

Anlaşmalı Boşanma Davasında Hakim Ne Sormaktadır?

Anlaşmalı boşanma davasının olduğu Aile Mahkemesi duruşmasında hakim, taraflara iki soru sormaktadır. Birinci soru, boşanmak isteyip istemedikleri şeklindedir.

İkinci soru ise, maddi ve manevi konularda anlaşmanın sağlanıp sağlanmadığıdır. Bu sorular sonrası hakim davaya devam etmekte ve ilerleyen süreçte tek celsede boşanma kararı verilmektedir.

Anlaşmalı Boşanma Davası İşlemleri 

Anlaşmalı boşanma davasında 40 günlük sürenin kısalması mümkündür. Dava açılması ve duruşmanın yapılma zamanı yaklaşık 5 ila 10 gün arasındadır. Boşanma kararının yazılıp kesinleşmesi de 15 gün sürmektedir. Kısacası 20 gün içinde karar kesinleşir ve nüfusa işlenir.

Anlaşmalı boşanma, işlemlerin kısa sürmesi nedeniyle basit bir dava gibi düşünülmektedir. Halbuki anlaşmalı boşanmanın işlemleri incelenirse, karşımıza şöyle bir tablo çıkar:

 •       *Anlaşmalı boşanmada karar aşaması,
 •       *Tarafların birbirleriyle her konuda anlaşma aşaması,
 •       *Taraflar ya da bir avukat tarafından hazırlanan dava dilekçesi,
 •       *Detaylı bir şekilde hazırlanmış olan protokol,
 •       *Mahkeme tarafından duruşma gününün verilmesi,
 •       *Tarafların duruşmaya bizzat katılması,
 •       *Gerekçeli kararın tebliğ edilmesi,
 •       *Taraflar tarafından itirazın olmaması,
 •       *Boşanma kararının kesinleşmesi,
 •       *Boşanmanın nüfus kayıtlarına işlenmesi aşamalarıdır.

Boşanma davası açılırken hukuki anlamda işleyen süreçte de bu şekildedir:

      1. Anlaşmalı boşanma davasının anlaşma protokolü, dava dilekçesi ve yatırılan dava masrafları sonrasında aile mahkemesine gelen dava dilekçesi incelemeye alınmaktadır.

      2. İnceleme sonrasında duruşma günü verilmektedir. Duruşma günü davanın açıldığı ile ve mahkemenin iş yoğunluğuna göre değişir.

      3. Duruşma ve boşanma kararı verildikten sonra Ulusal Yargı Programına kayıt edilmektedir. Ayrıca verilen kararın gerekçesi de yazılır.

      4. Gerekçeli karar tebliğ edilir. Mahkeme kaleminden de alınabilir.

      5. Kararın kesinleşmesi ve boşanma kararının nüfusa işlenmesi ile son bulur.

Anlaşmalı Boşanmanın Tercih Edilme Sebebi

Boşanma davaları usul ve şekil yönü ile farklılık göstermektedir. İki tür boşanma şekli bulunmaktadır. Bunlardan birisi çekişmeli boşanma ve bir diğeri anlaşmalı boşanmadır. Çekişmeli boşanma uzun ve sancılı bir süreci kapsamaktadır. Anlaşmalı boşanma ise tarafların uzlaşmaları ile açılan bir boşanma çeşididir, çok kısa bir zaman zarfını kapsar. Ancak her iki tarafın boşanma ile ilgili tüm konularda uzlaşmaya varmaları yeterli olmamaktadır.

Öncelikle en az bir yıldır evli olmaları da gerekmektedir. Yani dava açıldığı zaman evlilik tarihi üstünden bir yıl geçmiş olmalıdır. Bu zamanın konulma sebebi tarafların belli bir süre birlikte yaşayarak birbirlerini tanımalarını sağlamaktır. Anlaşmalı boşanmanın tercih edilmesinin en önemli nedeni tek duruşma ile sonuçlanmaktadır. Anlaşmalı boşanmada taraflar birbirinden alacak talebi bulunmuyorsa veya her konuda anlaşma sağlanmış ise sorunsuz bir şekilde boşanmaktadırlar. Bu da anlaşmalı boşanmayı seçmelerinin diğer nedenidir.

Anlaşmalı Boşanma Davası Çekişmeli Boşanma Davasına Döner mi?

Anlaşmalı boşanma davası açıldıktan sonra tarafların birisi ya da her ikisi tarafından boşanmaktan ya da yapılan anlaşmadan vazgeçtiği takdirde dava çekişmeli boşanma davasına dönüşecek ve zaman uzayacaktır. Böyle bir durumda hakim davanın çekişmeli boşanmaya dönmesiyle davacıya delillerini ve dilekçesini sunması için zaman verecektir. Bu süre içinde dilekçe sunulmaz ise davanın reddine karar verilecektir.

Anlaşmalı Boşanmadan Vazgeçmek Mümkün mü?

Merak edilen konulardan birisi, anlaşmalı boşanmadan vazgeçmek mümkün mü? Anlaşmalı boşanma kararı kesinleşene dek, anlaşmalı boşanmadan vazgeçme dilekçesini sunarak anlaşmalı boşanmadan vazgeçebilir. Karar kesinleştikten sonra ve boşanmanın sonuçları ortaya çıktıktan sonra anlaşmalı boşanmadan vazgeçmek mümkün değildir.

Anlaşmalı Boşanma Davasının Kesinleşmesi

Anlaşmalı boşanma hakkında mahkemenin verdiği karar taraflara tebliğ edilmektedir. Gerekçeli kararın tebliğinden sonra iki hafta içinde taraflarca hiçbir işlem yapılmazsa karar kesinleşir. Bu iki haftalık süre beklenmek istenmiyorsa, taraflar istinaf kanun yoluna başvuru haklarından feragat ettiklerini belirten dilekçeyi mahkemeye vererek kararı daha erken kesinleştirebilirler.

Yorum yapın

Hemen Ara