Alkollü Araç Kullanma Savunma Dilekçesi Trafik Güvenliğini Tehlikeye Sokma İtiraz

Av.Naciozkan

Alkollü araç kullanma trafik güvenliğini tehlikeye sokma sucu savunma dilekçesi; Alkollü araç kullanma, Trafik Kanunu’nun 48. maddesinde düzenlenmiş bir suçtur. Bu maddeye göre, alkollü olarak araç kullanan kişi, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu’nun 48. maddesinde belirtilen cezalara çarptırılır.

Alkollü araç kullanma cezası, alkolün kandaki miktarına göre belirlenir. Alkolün kandaki miktarı 0.20 promil ile 0.50 promil arasında ise, idari para cezası ve ehliyete el koyma cezası verilir. Alkolün kandaki miktarı 0.50 promil’den fazla ise, adli para cezası, ehliyete el koyma cezası ve hapis cezası verilir.

Alkollü araç kullanma itiraz dilekçesi, alkollü araç kullanma suçundan cezalandırılan kişinin, ceza kararına itiraz etmek için mahkemeye sunduğu dilekçedir.

Bu makalede, alkollü araç kullanma itiraz dilekçesi nasıl yazılır, hangi bilgilere yer verilir ve dilekçe örneğine nasıl ulaşılır gibi konular ele alınacaktır.

Alkollü Araç Kullanma Trafik Güvenliğini Tehlikeye Sokma Sucu Savunma Dilekçesi
Alkollü Araç Kullanma Savunma Dilekçesi Trafik Güvenliğini Tehlikeye Sokma İtiraz 2

Alkollü Araç Kullanma Savunma Dilekçesi

23. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ HAKİMLİĞİNE
                     ADANA                   

                                                        
DOSYA NO          :                        E.
SANIK                  : 
MÜDAFİ              : Av. Nuh Naci ÖZKAN-ADRES ANTETEDİR
KONU                   : Savunmamızın sunulması ve beraat talebimizi içerir.
AÇIKLAMALAR:

    Sanık müvekkilim hakkında; Yapılan yargılama, toplanan deliller ve tüm dosya kapsamına göre, Sanığın olay tarihinde sevk ve idaresindeki                        Plakalı aracı ile seyir halinde iken Kolluk tarafından yapılan kontoller esnasında 1.20 Promil alkollü olduğunun tespit edildiği,bu husus alkolmetre çıktısı ve sanığın ikrar içeren savunması ile sabit edilerek yapılan yargılama neticesinde,
5237 sayılı TCK’nın 179/3. maddesinde düzenlenen; alkol ve uyuşturucu madde etkisiyle veya başka bir nedenle “emniyetli bir şekilde” araç kullanamayacak kişinin, bu halde araç kullanması suçu kasıtla işlenebilecek bir suçtur. Alkol ve uyuşturucu maddenin sırf kullanılmış olması bu suçun oluşması için yeterli olmamakla birlikte, Adli Tıp Kurumu 5. İhtisas Kurulu raporlarında istikrarlı bir şekilde vurgulandığı üzere; alkollü bir şekilde trafikte seyreden bir sürücünün, alkol konsantrasyonu hangi seviyede olursa olsun, bireysel farklılıklar göstermekle birlikte, trafik güvenliği açısından değişen derecelerde risk oluşturabileceği, ancak bu durumun tehlike arz edecek düzeyde olup olmadığı, dolayısıyla sürücünün tesiri altında bulunduğu alkol seviyesinde araç kullanması halinde, güvenli sürüş yeteneğini kaybedip etmediği, bireyin o andaki sürüş ehliyetini belirleyebilecek dikkat, algı, denge, refleks, psikomotor ve nöromotor koordinasyon gibi nörolojik, nistagmus, akomadasyon, görme gibi oftalmolojik ve genel durumunun tespiti ve detaylı dahili muayenesine yönelik tıbbi verilerin değerlendirilmesi ile mümkün olabileceği, ancak böyle bir tespit yapılmamış olsa bile bireysel farklılıkları elimine edebilecek şekilde 100 promilden yüksek olarak saptanan alkol düzeyinin güvenli sürüş yeteneğini kaybettireceğinin, bilimsel olarak  kabulü gerektiği anlaşılmakla;
1.20 promil alkollü araç kullandığı tespit edilen sanığın, güvenli sürüş yeteneğini kaybettiği, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununun 48/6 maddesindeki “Yapılan tespit sonucunda 1.00 promilin üzerinde alkollü olduğu tespit edilen sürücüler hakkında ayrıca 

Türk Ceza Kanununun 179’uncu maddesinin üçüncü fıkrası hükümleri uygulanır” şeklindeki düzenleme de dikkate alınarak yukarıda açıklandığı şekilde subut bulan eylemi gereği sanığın trafik güvenliğini tehlikeye sokmak suçundan   5237 sayılı TCK 179/3 delaletiyle 179/2 maddesi gereğince 1.20 promil oranı, suçun işleniş şekli dikkate alınarak alt sınırdan bir miktar uzaklaşmak suretiyle sanığın cezalandırılmasına, sanığın daha önce kasıtlı bir suçtan mahkumiyetinin olmaması göz önüne alındığında ileride bir daha suç işlemeyeceği hususunda mahkememizde olumlu kanaat oluşması göz önüne alınarak 5271 sayılı CMK’nun 231/5-6 maddesi uyarınca sanık hakkında  hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilerek aşağıdaki şekilde hüküm kurulmuş ise de ;
müvekkilim trafik güvenliğini tehlikeye sokmanın suç olduğunu bilmediği ve alkollü araç kullandığı için çok pişman olduğu hem dosya kapsamında hemde  verdiğimiz savunma dilekçesinde  sabittir. Müvekkilim şu anda hamile olup tutuklama veya ceza ağır bir tedbir ve telafisi güç sonuçlara sebebiyet verecektir. Bu sebeple bu suçtan sayın mahkemenizce beraatını mahkeme aksi kanaatte ise lehe hükümler uygulanarak indirim yapılmasını saygılarımla arz ve talep ederiz. 27/10/2022

İSTEM VE SONUÇ :
Açıklanan nedenlerle ve Sayın Hakimliğinizin re’sen takdir edeceği nedenlerle;
-Sanık hakkında verilen savunma çerçevesinde önce BERAATINI mahkeme aksi kanaatteyse LEHE OLAN HÜKÜMLERİN UYGULANMASINI arz ve talep ederiz.27/10/2022

                    SANIK

İlginizi çekebilir; Adana ceza avukatı

Yorum yapın

Hemen Ara