Kiracı Tahliye Davası Masrafları

Av.Naciozkan

Kiracı tahliye davası, kiracının kira sözleşmesinden kaynaklı borçlarını yerine getirmediği durumlarda ev sahibinin yasal yollarla kiracıyı evden çıkarmak için başvurduğu bir yasal süreçtir. Ancak bu süreç hem zaman alıcı hem de maliyetli olabilir. Bu makalede, kiracı tahliye davası masraflarını detaylı bir şekilde ele alacağız.


Kiracı Tahliye Davası Masrafları


Mülk sahibi kiracı arasındaki sorunlar gün geçtikçe daha da artmaktadır. Tahliye davası açmak isteyen taraf veya kendisine dava açılan kiracı mutlaka alanında uzman bir kira avukatı ile birlikte çalışması gerekmektedir. Dava açmak isteyen taraf ilk olarak dava başvuru harcını, peşin harcı ve diğer masrafları ödemekle yükümlüdür.

Dava açan taraf bunu bir vekil aracılığıyla yürütmek isterse avukatlık ücretini de ödemekle yükümlü olacaktır. Türkiye Barolar Birliği tarafından avukatlık ücret tarifesi her yıl düzenli olarak yayımlanmaktadır. Kira uyuşmazlıkları sadece tahliye davalarından ibaret değildir. Aynı zamanda taraflar birbirlerine kira sözleşmesinin feshi, kira bedelinin tespiti veya uyarlanması, kira sözleşmelerinden kaynaklı edimlerin ifası, kiralanan taşınmazın kötü kullanımından doğan zararın tanzimi, kira sözleşmesinin süresinin sona ermesi halinde tahliye ve yazılı tahliye taahhüttüne dayalı olarak tahliye davalarını kapsar.

Mülk sahibi kiracısına karşı açtığı tahliye davasında tüm masrafları yüklenmekle sorumludur. Ancak yargılama sonrasında davayı kazanması halinde yaptığı tüm masraflar kiracıdan alınarak mülk sahibine ödenmesi kararı verilir. Tahliye davalarında toplamı hesaplayacak olursak ciddi masraflar çıkabilmektedir. Burada tabi ki kiracının tahliyeden sonraki masrafı evin icra marifetiyle boşaltılmasına göre değişiklik gösterecektir.

Tahliye davası açmadan önce mülk sahipleri bu miktarları karşılamakla yükümlüdür. Kiracı tahliye davası masrafları tahliye taahhüdünün olması yada olmaması ve başka mahkemede dava açılması gerekeceği için her durum ve koşullara göre dava masrafları farklılık gösterecektir. Bu aşamada bu konuda net cevap vermek uygun olmayacaktır.

Kiracı Tahliye Davası Masrafları
Kiracı Tahliye Davası Masrafları 2

Kiracı Tahliye Davasında Masrafları Kim Öder ?


Kiracı tahliye davası masraflarını kim öder sorusu tarafımıza çokça gelmektedir. Kiracı tahliyesi genellikle kira sözleşmesinin ihlali veya kira süresinin sona ermesi gibi durumlarda gerçekleşir. Yasal süreç, genellikle ev sahibinin mahkemeye başvurmasıyla başlar.

Kiracı tahliye davaları, yerel yasal düzenlemelere ve sözleşme koşullarına göre değişebilir. Kiracı tahliye davalarında oluşan masraflar genellikle mahkeme masrafları, avukat ücretleri ve tahliye işlemleri için gerekli olan diğer harcamaları içerir.

Genel manada kiracı tahliyesi davalarında masrafları dava açan kişi ödemek durumundadır. Eğer masrafları ödemez iseniz davanız açılmamış sayılır. Dava masraflarını ödeyen taraf haklılığını ispatlaması halinde yaptığı masrafları iade alabilecektir.

Hakim duruma göre hakkaniyet ilkesi gereğince masrafların paylaştırılmasına da karar verebilir. Kiracı tahliye davalarında masrafların sorumluluğu genellikle karmaşık bir konudur ve duruma göre değişiklik gösterebilir. Kiracı veya ev sahibi, masrafların karşılanması konusunda netlik sağlamak için yasal danışmanlık almalı ve yerel yasal düzenlemeleri dikkate almalıdır.

Yasal süreç boyunca taraflar arasında mümkün olduğunca açık iletişim sağlanmalı ve anlaşmazlıkların çözümü için adil ve adil bir yaklaşım benimsenmelidir.

Hukuk Muhakemeleri Kanunu yargılama Giderlerinden Sorumluluk başlığı altında düzenlenen,
HMK Madde 326
(1) Kanunda yazılı hâller dışında, yargılama giderlerinin, aleyhine hüküm verilen taraftan alınmasına karar verilir.
(2) Davada iki taraftan her biri kısmen haklı çıkarsa, mahkeme, yargılama giderlerini tarafların haklılık oranına göre paylaştırır.
(3) Aleyhine hüküm verilenler birden fazla ise mahkeme yargılama giderlerini, bunlar
arasında paylaştırabileceği gibi, müteselsilen sorumlu tutulmalarına da karar verebilir.
Birinci fıkra hukukî korunma isteğinde haklı çıkmanın doğal bir sonucudur. Haksız dava açan veya haksız olarak aleyhine dava açılmasına sebebiyet veren kişi bütün dava masraflarıyla sorumlu olacaktır.

İlginizi çekebilir; Kiracı Tahliye Taahhütnamesi Örneği

Tahliye Davası Masrafı Ne Kadar ?


Tahliye davaları, borçlar hukuku ve kira ilişkileri bağlamında önemli bir yer tutar. Bu davalar, kiracıların ya da kiracı olmayanların belirli bir mülkten çıkarılmasını hedefler. Bu yazıda, tahliye davalarının maliyetleri üzerine derinlemesine bir değerlendirme yapılacaktır.

Kiracı tahliye davası masrafları ve Tahliye davası masrafı ne kadar sorularının yanıtı aslında aynıdır. Bu sorunun cevabı davanın hangi taraf lehine sonuçlanmasına göre değişiklik göstermektedir. Davacının açtığı tahliye davasında haklı çıkması durumunda masraflar davalıya yükletilecektir. Ancak davacının açtığı tahliye davasının sonuçlanması neticesinde davalının haklı çıkması yani dava açan kişinin haksız yere dava açması durumunda ise tüm masraflar davalıya yükletilmek üzere mahkeme karar verecektir.

Tahliye davaları, hem mülk sahipleri hem de kiracılar için önemli hukuki ve finansal sonuçlar doğurabilir. Masrafların belirlenmesi, davanın karmaşıklığına, süresine ve yerel yasal düzenlemelere bağlıdır. Bu nedenle, bir tahliye davasıyla ilgili maliyetler konusunda uzman bir hukukçuyla danışmak önemlidir. Ayrıca, dava öncesi uzlaşma veya alternatif çözüm yolları da maliyetleri azaltabilir.

Kiracı tahliye davası sonucunda, mahkeme tarafından karar verilmesi durumunda, kiracının da dava sürecindeki masrafları karşılaması gerekebilir. Ancak, bu genellikle nadiren olur ve genellikle davayı kaybeden tarafın (genellikle kiracı) masraflarını karşılaması gerektiği yönünde mahkeme kararı alınır.

Kiracı tahliye davası masrafları, davanın karmaşıklığına, mahkeme sürecinin uzunluğuna ve bölgelere göre değişiklik gösterir. Bu nedenle, kiracı ve ev sahibi dava sürecine girmeden önce potansiyel masrafları göz önünde bulundurmalı ve yasal danışmanlık almalıdır. Ayrıca, anlaşmazlığın yasal yollarla çözülmesinden kaçınılması için kiracı ve ev sahibi arasında uzlaşma yolu da denenebilir. Bu, hem zaman hem de maliyet açısından daha az masraflı olabilir.

“Kiracı Tahliye Davası Masrafları” üzerine bir yorum

  1. ev sahibi tahliye davası açtıktan sonra , mahkeme sonuçlanmadan, kiracı evi boşaltırsa avukatlık ve mahkeme masraflarını ev sahibi talep edip alabilirmi.

    Yanıtla

Yorum yapın

Hemen Ara