Vergi Kaçakcılığı Avukatına mı ihtiyacınzı var? Konusunda uzman avukatlarımızdan en iyi bilgileri edinebilir ve tüm cezai yaptırımlar hakkında bilgi alabilirsiniz.

ÖZKAN Hukuk vergi avukatları, gerek Gelir Vergisi Kanunu, Vergi Usul Kanunu ve Kurumlar Vergisi Kanunu gerekse diğer tüm vergi kanunlarına ilişkin tüm işlemleri gerçekleştirmektedir. Vergi cezalarına ilişkin uzlaşma işlemlerinin yürütülmesi, taksitlendirme yapılması, uzlaşma yapılamadığı takdirde vergi mahkemelerine başvurulması, vergi indirimleri, vergi kesintileri, kurumlar vergisi muafiyetleri ve gider indirimleri işlemlerini yürütmektedir. Bunun yanında örtülü sermaye, transfer yoluyla örtülü kazanç dağıtımına ilişkin ihtilaflara çözüm geliştirmektedir.

Ceza hukukunun genel kurallarının değişmesine paralel bu alandaki suç tiplerinin de değişmesi mali ceza hukukuna ilişkin ceza soruşturma ve davalarının yeni bir bakış açısı ile gözden geçirilmesini gerektirmektedir. Karakaya Hukuk Bürosu, vergi suçları, gümrük ve kaçakçılık suçları ve diğer ceza kanunlarından kaynaklanan mali suçlarda müvekkillerine etkin çözüm yöntemlerini sunmakta, bu alanda açılan soruşturma ve davaları, müvekkillerinin haklarını en üst düzeyde savunmak suretiyle takip etmekte ve sonuçlandırmaktadır.

Aşağıdaki şekillerde işlenen vergi kaçakçılığı suçlarının cezası 18 aydan 3 yıla kadar hapis cezasıdır (VUK md.359/a-1 ve 2):

* Hesap ve muhasebe hilesi yapma suretiyle,
* Yasal olmayan defter (çift defter tutma) ve belgelere kayıt suretiyle,
* Gerçek olmayan veya kayda konu işlemlerle ilgisi bulunmayan kişiler adına sahte hesap açma suretiyle,
* Defter, belge ve kayıtları tahrif etme veya tahrif edilen belgeyi kullanma suretiyle,
* Usulüne uygun istendiği halde vergi incelemesine yetkili kimselere defter ve belgelerin ibraz edilmemesi (defterlerin gizlenmesi) suretiyle,
* Muhteviyatı itibarı ile yanıltıcı belge düzenleme ve kullanma suretiyle.

Aşağıdaki şekillerde işlenen vergi kaçakçılığı suçlarının cezası 3 yıldan 5 yıla kadar hapis cezasıdır (VUK md.359/b):

* Defter ve belgeleri yok etme suretiyle,
* Defter sayfalarını değiştirme veya yok etme suretiyle,
* Sahte belge düzenleme ve kullanma suretiyle.

Aşağıdaki şekillerde işlenen sahte belge basma veya bilerek kullanma şeklindeki vergi suçlarının cezası 2 yıldan 5 yıla kadar hapis cezasıdır (VUK md.359/c):

* Maliye Bakanlığı ile anlaşması bulunan kişilerin basabileceği belgeleri, böyle bir anlaşması olmadığı halde basmak suretiyle işlenen vergi kaçakçılığı suçu,
* Yetkisiz kişilerin bastığı ve Vergi Usul Kanunu uygulamasına esas olan bu belgeleri bilerek kullanmak şeklindeki vergi kaçakçılığı suçu.