Türkiye’deki En İyi Boşanma Avukatı

Av.Naciozkan

Ülkemizde boşanma davaları, anlaşmalı boşanma değilse oldukça zorlayıcı bir süreç olabilmektedir. Hem davacı taraflar hem bu konuyla ilgilenen yetkililer için oldukça uğraştırıcı bir durumu meydana getirmektedir. Böyle zor bir durumdan kolayca çıkabilmenin yolu iyi bir avukata başvurmak ve çalışmaktır. Bu noktada sorulan önemli sorulardan biri “Türkiye’deki en iyi boşanma avukatı kimdir?” sorusu olacaktır. Çünkü doğal olarak, her birey böyle bir süreci sorunsuz bir şekilde atlatmak isteyecektir. Bunu başarmanın yolu iyi bir avukat ise bu avukatın bulunması için gerekli araştırma yapılmalıdır.

Türkiye’nin en iyi boşanma avukatı olan Naci Özkan: Boşanma davalarında sahip olduğu tecrübelerle, mesleki anlamda yeterliliği ve kararlılığıyla kendini bu anlamda kanıtlamış bulunmaktadır. Anlaşmalı ya da çekişmeli boşanma davalarında, bu davalarda oluşabilecek aldatma ispatı, nafaka belirleme süreci vb. bütün ayrıntılara hakim bir avukattır. Sahip olduğu bu hakimiyet sayesinde bu sürecin kolay ve hukuka uygun şekilde atlatılmasını sağlamaktadır.

Avukat Naci Özkan, edindiği çalışma prensibi sayesinde her zaman tercih edilen avukatlardan biri olmuştur. Bu çalışma prensibini dürüstlük, yenilenme ve inovatiflik, iş birliği, sorumluluk gibi ilkeler oluşturmaktadır. Bu ilkelerden ödün vermeden müvekkillerine en iyi hizmeti sunmaktadır. Müvekkilleri bir müşteri değil, bir ekip arkadaşı, bir destekçi gözüyle bakmaktadır. Çünkü ekip olmak demek birbirine güvenmek demektir. Avukat Naci Özkan, müvekkilin avukata duyduğu inancın önemine inanarak, her dava sürecinin bir ekip çalışması olmasını sağlamaya çalışmaktadır. Bu vizyonu sayesinde de her zaman istenilen sonucu almaktadır.

Türkiye'Deki En İyi Boşanma Avukatı
Türkiye'deki En İyi Boşanma Avukatı 2

Boşanma Avukatının Görevleri

Boşanma davaları sahip oldukları özelliklere bağlı olarak, örneğin anlaşmalı boşanma olup olmaması, belli süreçler içermektedir. Yerel mahkemede boşanma avukatları hüküm kesinleşinceye kadar bu süreç içerisinde çalışmaya devam etmektedir. Hüküm kesinleşmesiyle birlikte davanın bitişinden bahsedilebilmektedir. Kesinleşme durumuna kadar boşanma avukatının görevleri şöyle sıralanmaktadır:

 • *Boşanma şartlarını hazırlanmalı, çekişmeli ya da anlaşmalı boşanma süreci olup olmamasına karar verilmelidir. Bu karar dava sürecinin şekillenmesinde oldukça etkilidir.
 • *Davanın belirlenmesi aşamasında karşı tarafın avukatıyla görüşülmesi, taleplerin dinlenmesi gerekmektedir.
 • *Verilen karara bağlı olarak dava sürecinin oluşturulması gerekmektedir.
 • *Dava çekişmeli boşanma davasına dönüştüyse, vesayet, nafaka ile ilgili görüşmelerin yapılıp karara bağlanması gerekmektedir.
 • *Müvekkillerin talebi doğrultusunda ara kararlar verilmesini istenmesi. Dava eğer çekişmeli bir davaysa ve süreç uzun sürecekse müvekkil talebiyle ara karar verilmesi istenebilmektedir. Bu kararlara, dava devam ederken çocukların kimde kalacağı ya da taraflardan birinin nafaka talebi örnektir.
 • *Çekişmeli boşanma davalarında ortaya suçlayıcı iddialar atılabilmektedir. Avukat bu iddiaların söylendiği kişinin avukatıysa, müvekkilini savunacak delil ve belgeleri toplamalıdır.

Çekişmeli boşanma davaları, anlaşmalı davalara göre daha uzun sürmektedir. Sebebi iki tarafın anlaşma sürecinin çok daha geç olmasıdır. Bu durum tarafların gergin bir atmosferde olmasına neden olmaktadır. Gergin atmosfer içinde hukuki ayrıntılara önem verilememektedir. İşte bu noktada boşanma avukatları oldukça ö nemli bir görevi üstlenmektedir. Boşanma avukatları sayesinde sürecin oldukça profesyonel şekilde yönetimi ve sonuçlandırılması sağlanmaktadır.

Boşanma Davasında Kadının Hakları

Boşanma sürecinde mahkeme, koşullara göre iki tarafı da savunan kanunları dikkate almakta ve değerlendirmektedir. İki tarafın da bu süreçte belli hakları bulunmaktadır. Boşanma davasında kadının sahip olduğu haklar şöyle sıralanabilir:

 • *Eşinden şiddet gören biri ise ya da şiddet görme ihtimali var ise bunu önleyici karar aldırabilir. Bu karar 6284 sayılı kanuna bağlı olarak uzaklaştırma kararı çıkarılması şeklindedir.
 • *Kadın boşanma davası sürecinde çocuklarıyla ortak konutta kalma hakkını talep etmeye sahiptir. Uzaklaştırma kararına bununla ilgili düzenlemeleri de ekleyebilmektedir.
 • *Kadının herhangi bir yerden gelirinin olmaması durumunda, dava süreci devam ederken nafaka talebinde bulunma hakkı vardır.

Boşanma Davasında Erkeğin Hakları

Boşanma davalarında iki tarafında yararlanabileceği haklar bulunmaktadır. Gereklilik halinde iki taraf da bunları dava sürecinde talep edebilmektedir. Boşanma davasında erkeğin sahip olduğu haklar şöyle sıralanabilir: 

 • *Geliri olmaması durumunda erkek, karşı taraftan nafaka talebinde bulunabilir. Genellikle kadınların böyle bir talepte bulunması nedeniyle bu hakkın sadece kadında olduğu düşünülmektedir. Fakat aynı hakka erkeklerin de sahip olduğu bilinmelidir.
 • *Erkek, çocuğun velayetini talep edebilir. Velayetin kendisine verilmesi durumunda anneden iştirak nafakası talebinde bulunabilir.
 • *Boşanma davası sırasında tazminat istemi her iki taraf için de geçerlidir. Bu noktada eşlerin kusurları incelenmektedir. Kusurlu olan eş, boşandığı kişiden kendi kusuru oranında tazminat talebinde bulunabilir.

Boşanma Avukatlarının Önemi

Boşanma davalarıyla alakalı bazı kalıp düşünceler yer almaktadır. Bu düşüncelerden biri, eğer dava anlaşmalı boşanma davasıysa avukat tutmanın gerekmediğidir. Fakat bu yanlış bir düşüncedir. Her ne kadar taleplerini mahkemede belirtseler de iki taraf da hakları hakkında tam olarak bilgi sahibi değildir. Bu alanda en detaylı bilgiye sahip olabilecek kişi boşanma avukatıdır. Fakat boşanma avukatının mahkemede yer almaması bu bilgilerin bilinmemesine, haliyle bütün hakların kaybedilmesine neden olmaktadır.

Hak kaybının yaşanmaması için dava anlaşmalı da olsa avukat tutulmalıdır. Avukat tutulmasa bile en azından bir avukattan danışma hizmeti alınmalıdır. Bu şekilde davada neler talep edilmeli, neler yapılmalı ise bunlar hakkında bilgi edinilmesi sağlanmaktadır. Çekişmeli davalar da ise avukatın önemi daha da fazladır. Çekişmeli dava demek bir tarafın bir tarafa karşı durduğunun göstergesidir. Bu da savunulacak bir veya birden fazla konu olduğu anlamına gelmektedir. Bu nedenle çekişmeli davalar da avukat bulunması çok daha önemlidir. Hiçbir hak kaybının yaşanmaması ve boşanmak isteyen tarafın bunu başarabilmesi için avukatın sürece dahil olması önemlidir.

Çekişmeli boşanma davaları, eşlerin birbiriyle ortak noktada buluşamadığının hatta iletişim kuramadığını göstermektedir. İşte karşı tarafla bu iletişimi sağlayacak kişi avukattır. Bazen öyle bir durum olur ki davacılar birbiriyle hiç görüşmez bütün iletişim avukatlar üzerinden dönmektedir. Bu iletişim tamamen çözüm odaklı ve çıkarları koruyan bir görüşme olacaktır. Bu nedenle boşanma avukatlarının gerekliliği yadsınmamalıdır.

İlginizi çekebilir ; Anlaşmalı Boşanma Protokol Örneği

Boşanma Davalarında Avukatlık Ücretleri

Her davada olduğu gibi boşanma davalarına bakan boşanma avukatlarının da belli bir ücreti olmaktadır. Her sene boşanma avukatlarının ücretleri taban fiyat olarak belirlenmektedir. Belirlenen bu taban fiyat müvekkillere sunulmaktadır. Fakat bu taban fiyat haricinde ek ödemeler çıkabilmektedir. Bunu davanın süreci belirlemektedir. Özellikle davanın çekişmeli mi anlaşmalı mı olduğu oldukça önemlidir. Çünkü bu iki dava arasında zaman ve uygulanacak prosedürlerde farklılıklar olabilmektedir. Anlaşmalı davalar zaten her konuda anlaşmaya varıldığı için çok fazla prosedür gerektirmemektedir. Fakat çekişmeli davalar da bu durum değişebilmektedir.

Çekişmeli boşanma davaları, anlaşmalı boşanma davalarına göre daha uzun sürmektedir. Sürecin uzamasının nedeni mutlaka başka prosedürlerin ortaya çıkmasından kaynaklanmaktadır. Bu prosedürler ek masraflar anlamına gelmektedir. Bu nedenle boşanma avukatlarının müvekkillerinden daha fazla ücret talep etmesi durumu ortaya çıkabilmektedir. Yani çekişmeli boşanma davaları hem maddi hem manevi olarak müvekkilleri olumsuz yönde etkilemektedir.

Maddi kaybı önleyebilmek için bu süreci ortak paydada buluşacak hale getirmek oldukça önem taşımaktadır. Avukata sunulan her türlü talep, taban ücretin üstüne ekleneceklerin artmasına neden olmaktadır. Özellikle temyize gidilmesini içeren süreç boşanma avukatlık ücretlerinin değişimine neden olmaktadır.

Yorum yapın

Hemen Ara