Türkiye’ye Gelmeden Boşanma Davası Açabilir Miyim ?

Av.Naciozkan

Türkiye’ye Gelmeden Boşanma Davası Açabilir miyim ; Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan kişiler, yurtdışındayken de boşanma davası açabilir. Bu durumda, boşanma davası, boşanmak isteyen kişinin ikamet ettiği ülkedeki mahkemelerde açılır. Boşanma kararının Türkiye’de geçerli olması için, Türk konsolosluğu aracılığıyla tanıma ve tenfiz işlemi yapılması gerekir.

Boşanınca Pasaport İptal Olur mu?

Boşanma, evlilik bağını sona erdiren bir hukuki işlemdir. Bu nedenle, boşandıktan sonra pasaportun iptal edilmesi söz konusu değildir. Boşanan kişi, pasaportunu kullanmaya devam edebilir.

Türkiye’ye Gelmeden Boşanma Davası
Türkiye’ye Gelmeden Boşanma Davası Açabilir Miyim ? 3

Türk Konsolosluğu Boşanma İşlemleri

Türk konsoloslukları, yurt dışında yaşayan Türk vatandaşlarının boşanma işlemlerini gerçekleştirmek için yetkilendirilmiştir. Boşanma kararının Türkiye’de geçerli hale getirilebilmesi için, boşanma kararının apostil şerhi ile birlikte konsolosluğa sunulması gerekir. Ayrıca, boşanmak isteyen kişilerin boşanma kararının bir nüshasına apostil şerhi yaptırmaları ve bu nüshayı konsolosluğa sunmaları da gerekmektedir.

Türkiye’ye Gelmeden Boşanma Davası Açabilir miyim?

Yurtdışında yaşayan Türk vatandaşları, yaşadıkları ülkede evlendikleri eşlerinden boşanmak istediklerinde akıllarına çeşitli sorular gelebilmektedir. Bu sorulardan ilki: Türkiye’ye gelmeden boşanma davası açabilir miyim? Boşanma davası, yaşanılan ülke sınırları içerisinde açılabilir. Fakat Türkiye’de geçerli olması için, mahkemenin açıldığı ülkenin hukuk kurallarının, Türkiye sınırları içerisinde sürdürülebilir olması gerekmektedir.

Sürdürülebilir olan boşanma davaları için Türkiye’de bulunan aile mahkemelerinde, tanıma ve tenfiz davaları açılması gereklidir. Çünkü tanıma ve tenfiz davalarının açılmasındaki temel sebep, Türkiye’de dava açmaya gerek kalmadan, ilk davanın yurtdışında açılması ve daha sonra Türkiye’de geçerliliğini sağlatmaktır. Bu nedenle yurtdışında, Türkiye’ye gelmeden dava açmak mümkündür. Covid-19 tedbirleri dahilinde, ülke giriş ve çıkışları sağlık açısından riskli olduğu için, yurt dışında boşanma davaları açmak kolaydır.

Yurt Dışında Boşanma İşlemleri Nasıl Olur?

Yabancı ülkede yaşamını sürdüren ve orada evlenmiş olan çiftler, ortak bir boşanma kararı aldıklarında, süreç Türkiye’de evlenen çiftlere göre daha kolay olmaktadır. Çünkü Türkiye’de genellikle boşanma davaları, çekişmeli olarak tarafların anlaşmazlıklarının, mahkeme gündemine getirilmesiyle sürdürülmektedir. Yurt dışındaki boşanmalarda ise, sürtüşmeli olan davalar oldukça azdır. Bu nedenle boşanma işlemleri kısa ve kolay bir süreç içerisinde ilerlemektedir. Mahkemenin ilerleyişi ve belgelerin toplanma işlemleri herhangi bir aksamaya uğramaz.

Yurt dışında boşanmak isteyen çiftler boşanma işlemleri için, belirli resmi evrakları toplamalıdır. Mahkemeye boşanma talebi için çiftler ayrı olarak müracaat ederler. Bu evraklar, eksiksiz olarak verilen süre içinde mahkeme erkanına teslim edilmelidir. Belgeler eksiksiz olarak mahkemede incelenip, kabul gördükten sonra boşanma davası açılır. Açılan davada her iki tarafında gönüllü olması ve ortak bir karara varmış olmaları çok önemlidir. Ancak bu sayede boşanma davası hızlı ve kolay bir şekilde sonuçlanmış olur.

Yurt Dışında Gerekli Olan Boşanma Evrakları

Yurt dışında bulunan hukuk mahkemelerine boşanmak amacıyla müracaat edildikten sonra, her mahkemede olduğu gibi birtakım resmî belgeler istenmektedir. Bu belgeler, tarafların boşanma süreçlerini destekleyen ve varsa mal veya mülk paylaşımlarını kolaylaştırma sürecine yardımcı olur. Bu nedenle bütün belgeler, eksiksiz olarak boşanma davası dosyasına eklenir. Eksik olması halinde belgeleri toplamak için 90 gün ek olarak verilmektedir. İstenilen resmî belgeler:

 • Türkiye’de açılan eski bir boşanma dava olmadığına dair ve eskiden (varsa) açılmış olan boşanma davası ona dair, herhangi bir red talebinin olmadığını kanıtlamak için yazılı bir beyan vermek gereklidir.
 • Noter huzurunda resmi olarak imzalanmış, yurtdışındaki hükmün geçerli olması için Türkiye’deki geçerliliği sağlayan belge mutlaka olmalıdır. Noterlik izniyle oluşturulan bu belge, ülkedeki ve yurtdışındaki her iki noterliğe de imzalatılmış olmalıdır.
 • Yurt dışında açılan mahkeme de kesin bir yargı kararı verilmediği taktirde, geçerli olan sonucun, yurtdışındaki ülke kararlarına uygun olduğunu belirten belge mutlaka gereklidir. Bu nedenle Türk mahkemelerde geçerli olması için Türkçe’ye çevrilmiş olması gerekir.
 • Boşanma başvurusu yapan kişilerin; kimlik bilgileri veya pasaportları noterlik huzurunda imzalanmış olarak mahkemeye getirilmelidir.
 • Boşanma davasında yapılan işlemleri gerçekleştirmek için, kullanılacak bir aracı var ise, aracı olan kişinin vekalet aldığına dair resmi bir belge olmalıdır. Resmî belgeler mahkeme erkanına teslim edilmek üzere, verilen 90 günlük süre içinde eksiksiz olarak teslim edilmiş olmalıdır.

Yurt Dışında Açılan Mahkeme Kararı Kütüğe Geçirilir mi?

Yurt dışında boşanmak için mahkeme açan Türk uyruklu vatandaşlar, gerekli resmî belgeleri topladıktan sonra boşanma davası işleme alınır. Belirlenen günde ve saatte tarafların katılımıyla oturum gerçekleştirilir. Hâkim huzurunda alınan boşanma kararı, kişinin kütük bilgilerine dijital ortamda geçirilir. Bu bilgi aktarımının temel sebebi, Türk uyruklu vatandaşların kendi ülkesinde herhangi bir evlilik gerçekleştirebilmesini sağlamaktadır. Aynı zamanda boşanma davasına bağlı, miras ve velayet hükümlerinin de sürdürülebilir olması için son derece önemlidir.

Resmi olarak boşanmış olan kişiler, dünyanın herhangi bir ülkesine giderse gitsin evlenebilirler. Fakat kütüğe işlenmeyen boşanma hükmü, yeni bir evliliğe engel olmaktadır. Bu nedenle mutlaka, kütüğe boşanılan kişinin medeni halinin bilgisi eklenmelidir. Gerekli nüfus veya pasaport bilgileri, tekrardan güncellenmelidir. Bu işlemler tamamlandıktan sonra kütüğün bağlı olduğu ülkede, tanıma ve tenfiz davası da açılması makbuldür.

Yurt Dışında Yabancı Uyruklu Eşten Boşanmak Nasıl Gerçekleşir?

Milletlerarası Özel ve Usul Hukuku Kanunu’nun 41. Maddesi yabancı kökenli eşlerle yapılan evliliklerin sonlanmasını düzenleyen bir kanun maddesidir. Yabancı kişilerle evlenen Türk uyruklu kişilerin, boşanma davasını başlatmak için daha önce Türkiye’de oturmuş olması veya bulunmuş olması gerekir. Kabul gören adresler:

 • Türkiye’de adresin bulunduğu yetkili mahkeme,
 • Yaşanılan yerde hukuk bürosu veya mahkeme yoksa kayıtlı olduğu kütük yeri,
 • Kütüğü bulunmaması durumunda ise güncel olarak, Türkiye’de kaldığı son yerleşim yeri,
 • Ankara, İzmir ve İstanbul gibi büyükşehirlerde bulunan aile mahkemelerinde boşanma davaları gerçekleştirilmektedir.

Büyük şehirlerde bulunan mahkemeler, genellikle yurtdışında açılmamış olan boşanma davalarına başvurulmadığı taktirde açılmaktadır. Çoğunlukla boşanacak olan kişiler; yabancı uyruklu eşlerle evli olan ve eşleri daha önce Türkiye’ye gelmediği için adres bilgileri de bulunmamaktadır. Bu gibi durumlarda dava açmak hukuki olarak zorlaşmaktadır.

Türkiye’ye Gelmeden Boşanma Davası
Türkiye’ye Gelmeden Boşanma Davası Açabilir Miyim ? 4

Boşanma Tanıma ve Tenfiz Davalarının Geçerli Olduğu Ülkeler Nelerdir?

Yurtdışında gerçekleşmiş olan:

 • Boşanma davaları,
 • Çocuk velayet davaları,
 • Miras içerikli mal ve mülk davaları,
 • İcra davalarının tanıma ve tenfiz davaları, bazı ülkeler için aktif olarak gerçekleştirilir.

Açılan ve hükmü verilen bu davalar, aşağıda verilen listedeki ülkelerin mahkemelerinde sıklıkla gerçekleştirilmektedir. Çünkü listede bulunan ülkelerde, Türkiye uyruklu olan çiftler veya yabancı eşle evlenmiş olan, Türk uyruklu kişiler yaşamını sürdürmektedir.

 • Almanya
 • Hollanda
 • Fransa
 • Belçika
 • Amerika Birleşik Devletleri
 • Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti
 • Bulgaristan
 • Yunanistan
 • Azerbaycan
 • Avusturya
 • İsviçre
 • Türkmenistan
 • Rusya
 • Ukrayna
 • Avustralya
 • Kanada

Listede adı geçen yabancı ülkelerde, Türk vatandaşların hak ve özgürlüklerini korumak amacıyla Türk konsoloslukları bulunur. Bu konsolosluklar aracılığıyla; resmî belgeler ve tercüme işlemleri yapılmaktadır. Boşanma davası gibi önemli ve gerekli olan bütün resmi evraklar, Türk noterleri ve Türk konsolosluklarının vermiş olduğu izinle imzalanır. Mahkeme hangi ülke sınırları içerisinde, açılmış ise o mahkeme erkanına tercüme edilen belgeler teslim edilir. Dava sona erdiğinde, Türkiye’de de verilen hükmün sürdürülebilir ve geçerli olması için, tanıma ve tenfiz davası açılır. Açılan dava da listede bulunan ülkelerdeki Türk konsolosluklarında, hazırlanmış olan davaya ait resmî belgeler, Türk aile mahkemesine aynı şekilde teslim edilir.

İlgili makale ; Türkiye’de Evlenip Yurtdışında Boşanmak

Yabancı Ülke Sınırları İçerisinde Avukat Yardımı Alınmalı mıdır?

Boşanma kararı alındığında çiftler, davayı sürdürme konusunda emin değilse veya resmi evrakları toplama konusunda yeterli değilse mutlaka yardım almalıdır. Elbette ki yardım alınacak kişi, boşanma davalarıyla ilgilenen avukatlardır. Yaşanılan yabancı ülkede boşanma davalarında uzman bir avukatla görüşmek, dava öncesinde iyi bir hazırlık olacaktır. Aynı zamanda resmi evrak toplama işlerinizde kolaylık ve pratiklik olmasını sağlayacaktır. Yabancı ülkenin diline ve çevresine uyum sağlayamayan kişiler için, uzman bir boşanma avukatlarına danışmaları tavsiye edilmektedir. Aynı şekilde Türkiye’de var olan avukatlarla da iletişime geçerek, bilgi almak da faydalı olmaktadır. Çünkü yabancı ülkede gerçekleşen boşanma davasının, Türkiye’de tenfizi ilan edildiğinde, gerekli bilgileri avukatla görüşerek sürece hazırlanmak, son derece faydalı olacaktır.

Yorum yapın

Hemen Ara