Ticari Dava Süresi Ne Kadardır?

    Dava ve davaya ait konulara göre süreç farklı işlemektedir. Genel anlamda davada yer alan uyuşmazlıklar için, Asliye Ticaret Mahkemesi, 10-12 ay aralığında hüküm vermektedir. Sürecin hızlandırılması ve vaktin değerlendirilmesi isteniyorsa, o zaman ticaret hukuku alanında uzman adana ticaret davaları avukatı ile işbirliği yapılarak profesyonel destek alınabilir. Adana hukuk bürolarından alınabilecek hizmet davanın seyrini olumlu anlamda değiştirebilmektedir. Asıl uzmanlık alanı ticaret hukuku olan ticaret davaları avukatı bu anlamda tercih edilmesi gereken kişidir. Ticaret davaları için iyi bir uzman seçimi, iş birliği ve sürecin hızlanması açısından oldukça önemlidir. Merkezi Adana'da bulunan Özkan Hukuk Bürosu ticari dava sürecini en iyi şekilde yönetmek için ekip olarak sizlere hizmet vermeye hazırız.
 
 Ticari Davalara Bakan Mahkemeler 
 
     Ticaret davalarına, asliye mahkemeleri, asliye ticaret ve asliye hukuk mahkemeleri olarak tanımlanmış olan mahkemeler, ticaret davalarıyla ilgilenmektedirler. Asliye mahkemelerinin, ticaret ve hukuk olarak ayrılması iş bölümü oluşturmaktadır. Yargı bölgesinde asliye ticaret mahkemesi bulunmadığı durumlarda uyuşmazlıkların ortadan kaldırılması için asliye hukuk mahkemesine başvurulmalıdır. Asliye hukuk veya asliye ticaret mahkemelerine başvurularak, ticaret davalarının ele alınması sağlanabilir.
 
     Mutlak davalarda tacir veya işletme sıfatının olmasına gerek yokken, ticari ve nispi ticari dava açabilmek için her iki tarafın da bu sıfatları taşıması gerekir. Dava süreci başlamadan önce, bir hukuk bürosu ile görüşülüp bu konuda bilgi birikimi, deneyimi ve uzmanlığı olan bir ticaret davası avukatından hukuki anlamda destek ve bilgi alınabilir. Ticaret davaları avukatlarından şu konularda destek ve yardım alınabilir. Şirket kurulumları ve ana sözleşmelerin hazırlanması, şirket genel kurallarının yapılıp alt yapısının hazırlanması, birleşme ve devralmalar, ticari sözleşmelerin hazırlanması. Ticaret hukukundan doğan dava takibi, haksız rekabet davaları, ortaklıktan çıkarılma/çıkma, şirketin feshi, işletmenin devri ve ticaret hukukundan doğan diğer tüm uyuşmazlıklarda yardım alınabilir.