Ticaret Davası Avukatlarının Davadaki Rolü Nedir?

 

Ticaret Hukuku Nedir?

 

            Ticaret hukuku, ticaret ile ilgili olan alanları düzenleyen hukuk dalına verilen addır. İki taraf arasında çıkan anlaşmazlıklar bu hukuk dalının maddeleri ile çözüme kavuşturulur. Ticaret hukuku, işletme sahibi olan kişiler ve alıcı olan kişiler için oldukça büyük önem taşımaktadır. Kişilerin kanunlar karşısında ne gibi ve nasıl haklara sahip olduğunun belirten bu hukuk dalı ile ilgili davalara ise ticaret davaları avukatı bakmaktadır.

 

            Bunların yanı sıra ticaret hukuku, insan ilişkilerinde yer alan ekonomik faaliyetleri kapsayan ve bu uyuşmazlıkları çözülmesini amaçlamaktadır.

 

 Ticaret Hukuku Avukatının Davadaki Rolü

 

            Ticaret hukuku ile ilgili olan davalarda ticaret davası avukatlarının önemi çok fazladır. Adana ticaret davaları avukatı bu hususta tecrübeleri ile plana çıkmaktadır. Ticaret hukukunun çok geniş bir yelpazesi olması, yüzlerde farklı borç alacak çeşidinin olması ve tüm bu borç alacakların ayrı ayrı dava konusu bu hukuk alanının çok karmaşık olmasına sebep olmaktadır.

 

            Bütün dava konusu haller hakkında bilgi sahibi olmanın mümkün olmamasından dolayı kişilerin alanında uzman olan avukatlarda yardım ve danışmanlık alması davaların çok hızlı sonuçlanmasını sağlayacaktır. Dava dosyasının hazırlanma aşaması, davaya hazırlık aşaması, dava süreci ve dava sonrası süreçlerde etkin olan ticaret davası avukatları, meydana gelebilecek aksi durumlara karşı müvekkillerine koruyabilmektedirler. Bu sebeplerden ticaret hukuku alanında yer alan herhangi bir konudan davası bulunan kişilerin uzman ticaret davası avukatlarından yardım alması gerekmektedir.