Ticaret Davaları Nelerdir?

 

            Ticaret ile ilgili bütün hukuki mevzuatı kapsayan ticaret hukuku, işletme ve bireyler arasındaki ticari ilişkileri düzenleyecek bir rol üstlenir. Ticaret hukukunun hükümleri büyük çoğunlukla Ticaret Kanunu'nda toplanmıştır ve düzenlenmiştir. Bunun yanı sıra Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanunu ile Sermaye Piyasası Kanunu da ticaret hukukunun alt dalları arasında yer almaktadır.

 

 Ticaret Davalarını Hangi Mahkeme İnceler?

 

            Ticaret mahkemesi temelde Asliye Mahkemeleri'nin bünyesinde bulunmaktadır. Asliye Ticaret Mahkemeleri, görev alanına kapsamına giren her türlü ticari davalara bakmakla yükümlüdür. Bu husus, Ticaret Kanunu'nun 5. maddesinde belirtilmiştir. Bu mahkemeler, ilgi ve uzmanlık alanına girmeyen diğer davaları ise Asliye Hukuk Mahkemesi'ne devretmektedir.

 

 Ticaret Davaları Avukatı Hizmetleri Nelerdir?

 

 Yerli - yabancı müvekkillerin ihtiyaçları doğrultusunda şirket, limited, komandit, anonim, kolektif ve kooperatif şirket kurulması işlemlerinin gerçekleştirilmesi,

 Ticaret adı ile işletme ünvanı işlemleri, ünvana tecavüze karşı şirketi hukuki olarak koruma, ticaret ünvanının korunması,

 Şirket esas sözleşmelerini değiştirme ve tescil işlemleri,

 Ortakların kişisel alacaklarının takip edilmesi,

 Yönetim kurulları, genel kurul toplantıları ve alınan kararlarına ilişkin işlem ve ihtilaf işlemleri,

 Sermaye artırma ve indirme işlemleri, haksız sermaye artışı sebebiyle ortakların uğradığı zararların tazmini,

 Şirket bölünmeleri, birleşmesi ve sektör değiştirmesi işlemleri,

 Ticari sözleşmelerin hukuk kapsamında hazırlanması ile sözleşmelerden doğan ihtilafların ticaret mahkemelerinde çözülmesi,

 Şirket alacaklarının mahkemeler veya icra müdürlükleri aracılığıyla takibi, borçlunun mal varlığı üzerindeki haciz ve satış işlemleri ve alacağın tahsili,

 Hisse senetleri ve şirket mal varlıklarının alımı ve satımı,

 Şirket çalışanları ve şirketler arasındaki hizmet sözleşmesinin düzenlenmesi, ihtilafın çözümlenmesi,

 Şirketlerin sona ermesi, iflası ve tasfiye işlemleri,

 Ceza gerektiren durumlar karşısında şirket ortaklarının savunma avukatı olarak hukuki destek sağlanması ticaret davaları avukatı olan kişilerin görevleri arasındadır. Şirketler bu hizmetlerden yararlanmak için Adana ticaret davaları avukatı tercih edebilirler.

 

 Ticaret Davaları Avukatı Hizmetlerinin Avantajları Nelerdir?

 

            Ticaret davası avukatları ile şirket adına yapılacak tüm işlemler hukuka uygun bir şekilde en kısa zamanda gerçekleştirilir. Ticaret davaları avukatı, yapılan bir teknik hatanın büyük zararlara neden olmasına ve ticari ilişkilerin son bulmasına neden olabileceği için şirketlere hem teknik hem de hukuki açıdan destek sağlamaktadır.