Tasarlayarak Adam Öldürme ve Tasarlayıcı Adam Öldürme Türleri

Av.Naciozkan

Tasarlayarak adam öldürme, Türk Ceza Kanunu’nda kasten öldürme suçunun bir alt tipidir. Tasarlayarak adam öldürme, bir kimsenin, başka bir kimseyi önceden planlayarak öldürmesidir.

Tasarlayarak adam öldürme, aşağıdaki hallerde meydana gelir:

  • Fail, öldürmeyi önceden tasarlamış ve hazırlıklarını tamamlamıştır.
  • Fail, öldürmeyi gerçekleştirmek için gerekli araç ve gereçleri temin etmiştir.
  • Fail, öldürmeyi gerçekleştirmek için uygun bir zaman ve yer seçmiştir.

Tasarlayarak adam öldürme, Türk Ceza Kanunu’nun 82. maddesinde ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile cezalandırılmıştır.

Tasarlayarak adam öldürme, aşağıdaki türlere ayrılabilir:

  • Namus için adam öldürme: Namus için adam öldürme, bir kimsenin, başka bir kimseyi, aile şeref ve namusuna yönelik bir saldırıya karşı korumak amacıyla öldürmesidir. Namus için adam öldürme, Türk Ceza Kanunu’nun 82. maddesinin 1. fıkrasında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile cezalandırılmıştır.
  • Silahla adam öldürme: Silahla adam öldürme, bir kimsenin, başka bir kimseyi, ateşli silah kullanarak öldürmesidir. Silahla adam öldürme, Türk Ceza Kanunu’nun 82. maddesinin 2. fıkrasında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile cezalandırılmıştır.
  • Kanuna karşı işlenen suçlar nedeniyle adam öldürme: Kanuna karşı işlenen suçlar nedeniyle adam öldürme, bir kimsenin, başka bir kimseyi, işlediği bir suç nedeniyle yakalamak veya yakalanmaktan kurtulmak amacıyla öldürmesidir. Kanuna karşı işlenen suçlar nedeniyle adam öldürme, Türk Ceza Kanunu’nun 82. maddesinin 3. fıkrasında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile cezalandırılmıştır.

Tasarlayarak adam öldürme, çok ciddi bir suçtur ve ağır cezalar ile cezalandırılmaktadır. Bu nedenle, tasarlayarak adam öldürme suçunun işlenmemesi için gerekli önlemler alınmalıdır.

Tasarlayarak Adam Öldürme
Tasarlayarak Adam Öldürme Ve Tasarlayıcı Adam Öldürme Türleri 2

Tasarlayarak Adam Öldürme

Bir başkasının hayatına bilerek ve planlayarak son vermek, tasarlayarak adam öldürme suçu kapsamına girmektedir. Yaşamak insan hakkıdır ve bu hakkı bir insanın alması hukuk dışıdır ve mutlaka ceza kapsamına girer. İnsan yaşamı trafik kazası ile iş kazası ile ya da bir ameliyatta hatalı karar verme ile son bulursa bu taksirle öldürme suçudur. Ancak bilerek ve isteyerek bir insanın yaşamına son verilmesi tasarlayarak adam öldürme suçudur. Hukukta cezası müebbet ağır hapistir.

Tasarlayıcı Öldürme Suçu İşlenmesi

Sağ olan ve yaşayan her insan için öldürme tasarısı bir suçtur. Ana rahminde olan bir cenin insan olarak kabul edilmez ancak 10 haftadan büyükse Çocuk Düşürtme Suçu işlenmiş olunur. Yani artık bireydir. İnsan öldürme suçu birinin bir başkasının hayat hakkını elinden alması demektir. Tasarlayıcı öldürme suçu kapsamında yumrukla ya da silahla öldürme aynı derecededir. Her şekilde kasıt vardır.

Silahlı olarak tasarlayıcı adam öldürmek, suçun bir araç yani silahla karar verilerek icraata geçilmesi anlamını taşır. Yani yanlışlık, dikkatsizlik gibi kuşkular ortadan kalkar olay suça elverişlilik kapsamı altında değerlendirmeye alınır. Silahla adam öldürme suçu müebbet hapis cezasıdır. Silahlı ya da silahsız adam öldürmede de ceza müebbettir. Tasarlayarak adam öldürme de aynı zamanda eziyet faktörü de söz konusu olursa bu canavarca hissin karşılığı ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıdır.

Tasarlayıcı Adam Öldürme Türleri

Namus cinayeti, töre cinayeti, bir kamu görevlisinin öldürülmesi, hamile bir kadının kasten öldürülmesi, bir çocuğun ya da engelli birinin öldürülmesi, bir suçu gizlemek maksatlı birinin öldürülmesi tasarlayıcı adam öldürme türleri olup hepsinin cezası ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıdır.

Tasarlayıcı adam öldürme suçu silahlı ya da silahsız en ağır suçlardan biri kabul edilmekte olup, hemen soruşturma kapsamına alınan, delillerin titizlikle dikkate alındığı ve yargılanma sürecine girildiği somut ceza davalarından biridir. Kasten adam öldürmede, suçu işleyenin suç esnasında hiddetlenmesi, bir öfke ve üzüntü anında olması gibi hallerde suçunda indirime gidilme durumu yaşanabilmektedir. Bu durumun saptanması için her türlü deliller, tetkikler dikkate alınır ve gerekli araştırmalardan sonra karar verilir. Bir kimsenin başka bir kişinin yaşam hakkını elinden almaya hakkı yoktur.

Yorum yapın

Hemen Ara