Tapu İptal Tescil ve Aile Konutu Şerhi Verilmesi Dava Dilekçesi Örneği

Av.Naciozkan

Tapu İptal Tescil ve Aile Konutu Şerhi Verilmesi Dava Dilekçesi Örneği; Aile konutu, evlilik birliği içerisinde eşlerin birlikte yaşadıkları konut olarak tanımlanır. Aile konutu, eşlerin ortak malı olmakla birlikte, malik olmayan eşin açık rızası olmadan devredilemez veya üzerinde sınırlandırma getirilemez.

Aile konutunun tapu kütüğüne “aile konutu” şerhi verilmesi, malik olmayan eşin haklı menfaatlerini korumak için önem taşımaktadır. Aile konutu şerhi, malik olmayan eşin, aile konutunu tek başına kullanmasını, kiraya vermesini veya üzerinde başka bir tasarrufta bulunmasını engeller.

Aile konutu şerhi verilmesi için, malik olmayan eşin, aile konutunun tapu kütüğüne şerh verilmesini talep eden bir dava açması gerekir. Bu dava, aile mahkemesinde görülür.

Tapu İptal Tescil Ve Aile Konutu Şerhi Verilmesi Dava Dilekçesi Örneği
Tapu İptal Tescil Ve Aile Konutu Şerhi Verilmesi Dava Dilekçesi Örneği 2

Tapu İptal Tescil ve Aile Konutu Şerhi Verilmesi Dava Dilekçesi Örneği


                                                                                                   “TEDBİR TALEPLİDİR”

                              NÖBETÇİ AİLE MAHKEMESİ HÂKİMLİĞİ’NE

                 ANKARA

Davacı                       :

Vekilleri                    : Av. Nuh Naci ÖZKAN-Adres antette.

Davalılar                  :

Konu                        : Tapu İptal-Tescil ve Aile Konutu Şerhi Verilmesi Hakkında.

H.Esas Değer           : Şimdilik 10.000,00-TL

Anlatımı                 : 1-Davalılardan Özkay Dikmen ile müvekkilimiz 02.09.2009 senesinden beri resmen evlidir. Tarafların işbu evliliklerinden 28.06.2010 doğumlu Kerem adlı bir erkek çocukları bulunmaktadır.                                 

                                      2-Davacı müvekkilimiz evlenmeden önce babası tarafından kendisine                                         paylı ikinci kat 3 nolu bağımsız bölümü satın alınmış ve hediye edilmiştir. Müvekkilimiz evlendikten sonra da bu evde diğer davalı eşi                             ile yaşamaya devam etmiş, bu evde aile hayatını devam ettirmiş ve müşterek çocuk Kerem i, bu evde doğurmuştur. Müvekkilimiz eşinin kendisi fazlası ile rahatsız etmesi üzerine aile konutu olarak kullanmakta oldukları işbu gayrimenkulü 15.05.2011 tarihinde kavga-gürültü olmasın diye eşi                        e bedelsiz olarak devretmiştir.

                                       3-DAVALI EŞ  , ÜZERİNDE AİLE KONUTU ŞERHİ BULUNMAYAN DAVA KONUSU                      ARSA PAYLI İKİNCİ KAT 3 NOLU BAĞIMSIZ AİLE KONUTUNU MALVARLIĞINI KAÇIRMAK İÇİN SATMIŞ VE DİĞER DAVALI İSE                             SATIN ALDIĞI MESKENİN AİLE KONUTU OLDUĞUN BİLDİĞİ HALDE VE KÖTÜ NİYETLİ OLARAK MÜVEKKİLİMİZİN RIZASI olmadan aile konutunu 20.05.2011 TARİHİNDE satın almıştır. Davalı  aynı zamanda diğer davalı                         ın halasının kocası yani eniştesidir.

DAVALI  DA ANLAŞMALI VE DANIŞIKLI OLARAK AİLE KONUTUNU 26.05.2011 TARİHİNDE DİĞER DAVALI           A SATMIŞTIR.                 AYNI ZAMANDA MÜVEKKİLMİZİN EŞİ                               IN YAKIN VE SAMİMİ ARKADIŞIDIR. BU SATIŞIN MUVAZAALI VE GAYRİMENKULÜN AİLE KONUTU OLDUĞUNU BİLEN VE BİLEBİLECEK DURUMDADIR.

                                     4-MÜVEKKİLİMİZ AİLE KONUTUNUN                       A SATILDIĞINI KENDİSİNE SON MALİK GÖZÜKEN                  TARAFINDAN Ankara  3.NOTERLİĞİNİN   TARİH VE       YEVMİYE NOLU TAHLİYE İHTARNAMESİ 08.06.2011 TARİHİNDE TEBLİĞ EDİLDİĞİNDE ÖĞRENMİŞTİR.

                                        TEDAVÜLLÜ TAPU KAYITLARI İNCELENDİĞİNDE ÇOK KISA SÜRELER İÇİNDE VE MUVAZAALI ŞEKİLDE BİRDEN FAZLA SATIŞIN YAPILDIĞI GÖZÜKECEKTİR. BU DURUM BİLE BAŞLI BAŞINA KÖTÜ NİYETİN VE MUVAZAANIN VARLIĞI İÇİN YETERLDİR.

                                        5-Dava konusu mesken 4721 sayılı yasanın 194.maddesi gereğince aile konutu         dur. Türk Medeni Kanunu 194/1.maddesi “EŞLERDEN BİRİ DİĞER EŞİN AÇIK RIZASI BULUNMADIKÇA, AİLE KONUTU İLE İLGİLİ KİRA SÖZLEŞMESİNİ FESHEDEMEZ; AİLE KONUTUNU DEVREDEMEZ VEYA AİLE KONUTU ÜZERİNDEKİ HAKLARINI SINIRLYAMAZ” hükmünü havi olduğundan ve müvekkilimizin satış için rızası alınmadığından işbu davanın açılması zorunluluğu doğmuştur.

Deliller                         : Nüfus kayıt örnekleri,tanık beyanları ve ikamesi kabil sair yasal deliller.

Kanuni Deliller           : M.K,194 ve devamı maddeleri ve sair mevzuat hükümleri.

Sonuç ve İstem        :1-Dava sonucunda haklarımız akim kalmaması bakımından öncelikle İskenderun Tapu Müdürlüğüne müzekkere yazılarak davalılardan                 adına kayıtlı bulunan              KAT 3 NOLU BAĞIMSIZ BÖLÜMÜNtapu kaydı üzerine üçüncü kişilere devrinin önlenmesi bakımından TEDBİR KONULMASINA,

                                        2-DAVAMIZIN KABULÜ ile             PARSELDE 72/290 ARSA PAYLI İKİNCİ KAT 3 NOLU BAĞIMSIZ BÖLÜMÜN TAPU KAYDININ İPTALİ İLE YENİDEN DAVALILARDAN                     ADINA TESCİLİNE VE ÜZERİNE AİLE KONUTU ŞERHİNİN KONULMASINA,

                                        3-Yargılama giderleri ile ücreti vekâletin davalılara tahmiline karar verilmesini saygılarımızla arz ve talep ve talep ederiz.09.06.2011

                                                                                                               Davacı   Vekilleri

                                                                                                        Av. Nuh Naci ÖZKAN           

Eki   :Vekalet sureti,Nüfus kayıt örneği ile  

          Tapu ve proje fotokopisi, YHGK kararı

          Tebligat gideri      

Yorum yapın

Hemen Ara