Suç Delillerini Yok Etme, Gizleme Veya Değiştirme Suçu

Av.Naciozkan

Suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme suçu, bir suçun işlendiğini gösteren maddi veya manevi unsurları yok etme, gizleme veya değiştirme suçudur. Bu suç, suçluların cezalandırılmaktan kurtulmak veya cezalarını hafifletmek için başvurdukları bir yöntemdir.

Suç Delillerini Yok Etme, Gizleme veya Değiştirme Suçu Nedir?

Suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme suçu, Türk Ceza Kanunu’nun 279. maddesinde düzenlenmiştir. Bu maddeye göre, bir suçun işlendiğini gösteren maddi veya manevi unsurları yok eden, gizleyenler veya değiştirenler, altı aydan iki yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

Suç Delillerini Yok Etme, Gizleme veya Değiştirme Suçu Unsurları

Suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme suçunun unsurları şunlardır:

  • Bir suçun işlenmiş olması
  • Suçun maddi veya manevi unsurlarının varlığı
  • Suç delillerinin yok edilmesi, gizlenmesi veya değiştirilmesi
Suç Delillerini Yok Etme
Suç Delillerini Yok Etme, Gizleme Veya Değiştirme Suçu 2

Suç Delillerini Yok Etme, Gizleme veya Değiştirme Suçu Cezası

Suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme suçunun cezası, altı aydan iki yıla kadar hapis cezasıdır. Ancak, suçun soruşturulması veya kovuşturulması sırasında işlenmesi halinde, verilecek ceza bir kat artırılır.

Suç Delillerini Yok Etme, Gizleme veya Değiştirme Suçuna İlişkin Örnekler

  • Bir cinayetin işlendiğini gösteren kanlı kıyafetleri yakmak
  • Bir hırsızlık suçunun işlendiğini gösteren güvenlik kamerası kayıtlarını silmek
  • Bir dolandırıcılık suçunun işlendiğini gösteren belgeleri değiştirmek

Suç Delillerini Yok Etme, Gizleme Veya Değiştirme Suçu

Kanunda delilleri gizleme suçu olarak da bilinen suç delillerini gizleme, karartma ve yok etme suçu kanun da gerekli madde uyarınca gerçeklerin ortaya çıkmasına izin vermemek sebebiyle herhangi bir suçun delillerini ortadan kaldıran, gizleyen ve silen bireyler hukuki olarak suçlu kabul edilir. Suçun işlenmiş olması için ortadan kaldırılan, gizlenen ya da değiştirilen şeyin muhakkak bir suçun belirlenmiş olması için delil içeriğine sahip olması gerekmektedir.

Delil Olan ve Olmayan Unsurların Yok Edilmesi

Delil olarak gösterilmeyecek herhangi bir şeyin yok olması gizlenmesi ya da değiştirilmesi o olayın suç teşkil etmesine sebebiyet vermemektedir. Bir olaya ceza verilebilmesi için olay deliller, belirti ve belge olarak üç şekilde gruplandırılmaktadır. Bu sebeple bu tarz delillerin ortadan kaybolması, değiştirilmesi ya da gizlenmesi suçun ortaya çıkmasına yol açmaktadır.

Örneğin, ölümle sonuçlanan bir trafik kazasının ne şekilde oluştuğunun ispatı niteliğinde olan izlerin yok edilmesi durumun da suç delillerini ortadan kaldırma suçu oluşmaktadır. Suçun meydana gelebilmesi için herhangi bir durumun tek başına yapılmış olması yeterli gelmektedir. Suçun ortaya çıkmasına yardımcı olacak delillerin de silme ya da bozma durumunda ki fiilleri de bu suçun ortaya çıkmasına yol açmaktadır. Örneğin telefonun da bir suçun işlendiğine kanıt olacak verilen bulunduran bir kişinin bunları silmesi halinde suç delillerini yok etme suçu işlemiş olmaktadır.

Suç Delillerini Yok Etmenin ve Değiştirmenin Cezası

Gerçeğin ortaya çıkmasını sağlayacak olan delillerin değiştirilmesini ya da yok edilmesini sağlayan birey 6 aydan 5 yıla kadar hapis cezasına çarptırılır. Kendi işlemiş olduğu bir suçla ilgili delilleri ortadan kaldıran kişiye bu konuyla alakalı ceza verilmemektedir. Kamu da çalışanların bu suçu görevini kullanarak işlemesi durumunda cezası yarı kadar arttırılır. Örneğin, kamuda çalışan bir memur hakkın da yapılan suçlamada var olan delilleri yanında çalışan bir arkadaşı tarafından yok edilmesi durumun da nitelikli şu işlenir ve ceza arttırılır.

Suç Delillerini Yok Etme, Gizleme veya Değiştirme Suçunda Pişmanlık

Suçlunun işlediği suç sebebiyle pişman olması ve suçun neden olduğu zararları ortadan kaldırması durumun da suçlu hakkında cezanın indirilmesini sağlayan bir ceza hukukudur. Suç delillerini ortadan kaldırma, değiştirme ya da gizleme suçuna ait etkin bir pişmanlık hali düzenlenmektedir. Bunlar göz önüne alındığın da karar verilmeden önce ortadan kaldırılan delilleri mahkemeye sunan birey bu maddelerde tanımlanmış olan cezanın beşte dördü indirilir.

İlginizi çekebilir; Yasal Olmayan Para Kazanma Yolları

Yorum yapın

Hemen Ara